0 antall prosjekter

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Reuter, N Aur05-28 Aur04-36: 26000 (bev i 03) Utsatt bruk av midler til h-06 pga fødselspermisjon

...

Tildelt: kr 20 000

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Vestland

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Grande, Tor Aur-04/13: 62000 Aur05-14: 31000 Begge bev. i 2004 Skal tilbakeføre 31000 i 06

...

Tildelt: kr 93 000

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Ukjent Fylke

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Flekkøy, E G Aur04-7+ Aur05-9

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Ukjent Fylke

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Lillehaug, Johan R Aur-04-28 Kr 63 185 blir tilbakeført i 06

...

Tildelt: kr 90 000

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Ukjent Fylke

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Mustaparta, H. Aur04-31: 52000 (04 budsj) Aur05-27: 50000 (04 budsj)

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Ukjent Fylke

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Bjerkholt, Olav Aur04-3 + Aur05-2

...

Tildelt: kr 28 000

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Ukjent Fylke

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Korsnes, Olav Aur04

...

Tildelt: kr 42 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Ukjent Fylke

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Møllendal, H Aur04

...

Tildelt: kr 26 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Ukjent Fylke