0 antall prosjekter

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publiseringsstøtte for tidsskriftet Namn og nemne for 2014.

Hovudføremålet er å gje ut det årlege nummeret av tidskriftet Namn og nemne, eit spesialtidsskrift for norsk namnegransking og viktigaste kanalen for norske namnegranskarar til å få publisert dei vitskaplege artiklane sine. Støtta går til trykking og utse nding av tidsskriftet, og noko språkvask ...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publiseringsstøtte til tidsskriftet Namn og Nemne for 2011-2013.

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publiseringsstøtte til tidsskriftet Namn og Nemne for 2010.

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publiseringsstøtte til tidsskriftet Namn og Nemne for 2009.

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestland