0 antall prosjekter

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

When Children Unite - Child Workers' Organisations in India

Prosjektet vil hovedsakelig bestå av to forskjellige feltstudier av organisasjoner for arbeidende barn i India. Den ene er Bhima Sangha i Bangalore/Karnataka samt Yelanakshatra og Hasiru Sangha. Prosjektet vil stille grunnleggende spørsmål som: 1. Hv em det er som organiserer seg? 2. Hvi...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Ukjent Fylke

POLITIKK-Forskningspolitikk

Kontrakt - Narve Bjørgo - Drift

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2000-2012

Sted: Ukjent Fylke

POLITIKK-Forskningspolitikk

Innovation and Technology Policy - TIP Coordination of NIS activities

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 1999-2005

Sted: Ukjent Fylke

REGUT-Regional utvikling

Yrkeskombinasjonenes komparative fortrinn

I prosjektet settes utviklinga av nye former for yrkeskombinasjoner i fokus. I noen nordnorske lokale og regionale områder, særlig i fjordstrøka, framstår fleksible og relativt innovative kombinasjoner i hushold innen tradisjonelle og nye næringer i dag s om kanskje de viktigste enhetene for å si...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Ukjent Fylke

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The Autonomy of Mathematics vis-a-vis Natural Science

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Ukjent Fylke

DEMOG-Demografi/befolkningsspørsmål

Demografisk forum

...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 1999-2006

Sted: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

The Eye of the Whirlwind. Russian Identity and Soviet Nation-Building. Publ. på russisk.

...

Tildelt: kr 52 804

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Ukjent Fylke

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

ICES/GLOBEC-sekretariat

...

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 1999-2007

Sted: Ukjent Fylke

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Kjernemiljøfunksjoner i progammet "Idrett, samfunn og frivillig organisering", Høgskolen i Telemark

Hovedmål for prosjektet er å vedlikeholde og initiere kjernemiljøaktiviteter som anses som sentrale for kjernemiljøsatsingen på de to ansvarsområdene. Prosjektet ønsker å følge opp de mål som er satt for den kjernemiljøstatusen. Det søkes om midler til å finansiere workshops, internasjonal stud...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 1998-2007

Sted: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Komponisten Ludvig Irgens-Jensen - Europeer og nordmann.

...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 1998-2004

Sted: Ukjent Fylke

KONT-Kontingenter

IIASA - norsk medlemskap

Fra 1997 er Norge medlem av IIASA - International Institute for Applied Systems Analysis. Instituttet stimulerer til internasjonal tverrfaglig forskningssamarbeid med faglig fokus på miljø- og ressursstudier i et globalt endringsperspektiv. Faglige hovedo mråder er følgende: Global Environment Ch...

Tildelt: kr 167,8 mill.

Prosjektperiode: 1997-2025

Sted: Ukjent Fylke

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Kontingent IODP

...

Tildelt: kr 146,3 mill.

Prosjektperiode: 1994-2019

Sted: Ukjent Fylke

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

COST: Komitedeltaktelse og nye programmer

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 1994-2004

Sted: Ukjent Fylke

FELL-TIL-Kommunikasjon eksterne/interne tiltak

Stiftelsen Ungdom og forskning

...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 1994-2007

Sted: Ukjent Fylke

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Medlemsavgift i Luxembourg Income Study (LIS) - videreført i prosjekt 245174

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 1992-2014

Sted: Ukjent Fylke