0 antall prosjekter

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - UiA

Universitetet i Agder, tidligere Høgskolen i Agder - har deltatt i FORNY-programmet siden høsten 2000. UiA har inngått samarbeidsavtale med tidligere STS, nå Coventure som er vår kommersialiseringsenhet. Det er også etablert et samarbeidsutvalg der Covent ure AS, UiA og Sørlandets Sykehus HF delt...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Agder

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

High Temperature Power Electronic Packaging

There is a substantial research activity within the IC industry to develop Silicon Carbide (SiC) component technology. SiC technology offer excellent performance at high power and high temperature applications. The technology is becoming commercially avai lable and one of the main challenges is r...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

CO2 & the lowering of ocean pH: development and testing of a precise pH sensor for monitoring and impact assessment

Increasing output of CO2 contributes to a lower pH in the oceans,see Keeling Curve at http://scrippsco2.ucsd.edu/home/. Undetected leaks from subsea CO2 deposits may add to the trend and contribute to potential exposure stress (effects) of marine organism s. StatoilHydro apply for funding to supp...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Rogaland

EU7-STRA-Strålevern, EUs 7. rammeprog

Design of optimised systems for monitoring of radiation and radioactivity in case of a nuclear or radiological emergency in Europe

After the Chernobyl accident many European countries installed monitoring networks which measures the radioactivity in the environment. Such a network was established in Norway in 1986, and replaced by a new network, Radnett, in 2006. The network is an ea rly warning system in case of a nuclear a...

Tildelt: kr 0,93 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - NTNU TTO

NTNU Technology Transfer AS (TTO), på vegne av St.Olav Hospital og NTNU, søker for 2009 om til sammen 7,1 mill kr til kommersialisering av forskningsbaserte forretningsideer. Søknadsbeløpet er basert på planlagte og budsjetterte kommersialiseringsaktivit eter med totale prosjektkostnader på over...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Utbytte av biomasse ved høsting av avvirkningsrester i granskog

Uttak av avvirkningsrester (hogstavfall) til bruk som biobrensel er fortsatt på forsøksstadiet i Norge, men forventes å øke sterkt de nærmeste årene. Det er mye usikkerhet knyttet til teknikk, utbytte og økonomi i slike drifter, og til de mulige økologisk e konsekvensene det kan ha å fjerne hogst...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Viken

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Hvordan unngå uheldige sprekkdannelser i laftevirke

Til laftevirke benyttes som regel grove tverrsnittsdimensjoner med inneslutet marg, og det vanligste er at virket friluftstørkes. Sprekker oppstår når virket tørker. Sprekkene vil normalt ta korteste vei fra overflaten og inn mot margen, noe som medfører at det på laftevirke som er kantet på to ...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Viken

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Miljømessige restriksjoner i skogbruket: Effekt på areal- og virkestilgjengelighet

I Norge og ellers, har økt fokus på bærekraftig skogforvaltning medført en lang rekke tiltak for å ivareta miljø og fritidsinteresser i skogen. Samtidig har miljøtiltak for skog begrenset det faktiske skogareal og stående volum som er tilgjengelig for vir kesutnyttelse. Målet med prosjektet er å ...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Viken

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Reliable application specific detection of road users with vehicle on-board sensors (ADOSE) Triad AS 194166 hprosj 194172 PES 184022/i00

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Rogaland

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Ruoff, Peter Aurora 2009-10 Fransk-norsk forskerutveksling

...

Tildelt: kr 42 369

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Rogaland

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Lemyre, Pierre-Nicolas Aurora 2009-10 Fransk-norsk forskerutveksling

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Tallaksen, Chantal M E Aurora 2009 Fransk-norsk forskerutveksling

...

Tildelt: kr 45 000

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Ukjent Fylke

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Lindgren, Mikael Aurora 2009-10 Fransk-norsk forskerutveksliing

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Go Green - elbil test EVS24

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Salvesen, Helga B daadppp

...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Ukjent Fylke

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsstipend: Cbp/PAG derived ligands in treatment of demyelination injury and disease

...

Tildelt: kr 0,61 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Kommersialiseringsstipend: Developing a trap for the control of salmon lice

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Vestland

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Herzke, Dorte DAADppp 2009 Tysk-norsk forskerutveksling

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Wehde, Henning DAADppp 2009-10 Tysk-norsk forskerutveksling

...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Deltagelse i internasjonalt energisamarbeid i veksthussektoren

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Ukjent Fylke

MAMMOGRAFI-Evaluering av Mammografiprogr

Datautlevering fra Kreftregisteret

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

PES SUSPRO Goldfish SINTEF

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Viken

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning IFE

...

Tildelt: kr 829,8 mill.

Prosjektperiode: 2009-2022

Sted: Viken

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning SINTEF Ocean AS (tidl. Marintek)

...

Tildelt: kr 207,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning Stiftelsen SINTEF (Tekn.-ind.)

...

Tildelt: kr 2,2 mrd.

Prosjektperiode: 2009-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Diversitas Open Science Conference Biodiversity and society - understanding, connections, adapting to change 13-16-october 2009 Cape Town

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Ukjent Fylke

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - NUPI

...

Tildelt: kr 230,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2022

Sted: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

BiodivERsA: EcoCycles: Interacting impacts of land use and climate change on ecosystem processes: From cyclic herbivores to predators of con

Spectacular change in keystone herbivore such as voles and lemmings with cyclical population dynamics has taken place nearly simultaneously in much of Europe in the 1990s. In Northern Europe population cycles have typically collapsed into low amplitude dy namics, while in south Europe population ...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - CMI. Videreføring av prosjekt 160025/V10.

...

Tildelt: kr 219,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2022

Sted: Vestland

EUROSTARS-EUROSTARS

E ! 4392TRAining Capabilities for Efficient CAR Driving

The project aims to develop pan-European methods and tools for effective drivers training solutions. Through an association of SME?s with complementary competence provide a step change opportunity in line with recent research on how traffic competence sh ould be taught. THE PROJECT and EUROPEAN...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Innlandet