0 prosjekter

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Leseåret 2010 - for alle

Forum for lese- og skrivestøtte, FLSS, er et samarbeidsforum, og ble etablert i 2004 som et uformelt fagforum for personer som arbeider for å motvirke barrierer for personer med lese- og skrivevansker. FLSS ser stadig eksempler på at aktiv og relevant bru k av ny teknologi og IKT-baserte løsninge...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Out of work. Life adversities and health behaviour in 15-year-olds as predictors of marginalisation from the labour market ten years later.

Hovedformålet med vårt Forskningsrådsprosjekt har vært å studere om ungdoms psykiske og somatiske helse, helseatferd, livstil og livshendelser er relatert til skolefrafall og arbeidsdeltagelse i tidlig voksen alder. Dette er viktig å studere slik at vi kan sette inn tiltak på et tidlig tidspunkt ...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2017

Sted: Oslo

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

AAL - Join-In - Senior Citizens Overcoming Barriers by Joining Fun Activities

This project proposal is for the Norwegian participation in the AAL project Join-In. One of the main activities offered by Join-in will be multiplayer gaming and exer-gaming for elderly. Three key barriers have been identified for this user group when it comes to participating in such activities...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

Composite Buoyancy

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

AAL - Co-Living - Virtual Collaborative Social Living Community for Elderly

The main goal of the proposed project is the development of an ICT-based Virtual Collaborative Social Living Community for Elderly (Co-LIVING) people, aiming to stimulate and prolong their independent and active living in an outward environment through an advancement in elderly people social int...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Spinning Chips. Fremtidens plattform for Point of Use bioanalyser

...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Global Marine Market

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Innlandet

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

A Late-Stage Clinical Development Programme of SER101 (an Oral 5-HT4 Receptor Antagonist) as a New Chemical Entity in the Treatment of Conge

...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of standardized "off-the shelf" micro hydrogenerator for end consumers

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Vestland

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Improved vaccines against intracellular pathogens by combining PHARMAQ and Isconova adjuvant technologies

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Development of a capacitive tongue interface for medical surgeons and its integration with a control device

...

Tildelt: kr 91 000

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Viken

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Undersøkelse av brukerstyrte forskningsprosjekter i foretak med mange prosjekter i Forskningsrådet

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Undersøkelse av brukerstyrte innovasjonsprosjekter med spesielt høy samfunnsøkonomisk avkastning

...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Human Geology and the Commons

...

Tildelt: kr 14 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of a Secure, Modular, Cash Checking Machine

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

ARTSim - modular tracer simulation

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

Demonstrate scale-up production of hydrogen separation membranes

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

New Drugs for Treatment of Cerebral Edema 2

...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Pepbody - verification of potential as as new drug for the treatment of autoimmune inflammatory disorders (videreføring av prosjekt 19246)

...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Selective Ruthenium Olefin Metathesis Catalysts

...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Verifikasjon av teknologi for industraliserings av WLAN på SIM kort

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

En ny telomerase kreftvaksine

...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

GSAR SUS - Proof of Concept Application

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

Noise Recording Tool

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

CHOS - et miljøvennlig alternativ til giftige pesticider i landbruket

...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

Selection of patients for cardiac resynchronization theraphy

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

OMADA-Optimal Microphone Array Directivity Algorithm

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Small toxic membrane peptides to treat bacterial infections

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Unmanned aerial systems for cost effective power line inspection

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

Verification of multi-energy x-ray detector for multiphase flow measurements

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Viken