0 antall prosjekter

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NTNUs medlemsskap i EOSC Association

Medlemskap i EOSC Association er en milepel i NTNUs arbeid med åpen vitenskap.

Tildelt: kr 66 016

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage