35 798 prosjekter

SSF-Svalbard Science Forum

Mapping of the vulnerable cultural heritage sites in Russekeila, Svalbard using geophysical tools (Archephysics)

The Archephysics project will address three major challenges in Arctic geoscience: (1) determine precise locations of the known historical objects particularly the graves and remnants of the building construction which are at risk mainly due to the rapid development of the coastal erosion and als...

Tildelt: kr 64 999

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

PREDICT: Increasing the extent, transparency, and impact of predictions of population dynamics.

Samtidig som stadig mer urørt natur forsvinner, opplever vi nå svært raske klimaendringer. Det er fortsatt uvisst hvordan ulike plante- og dyrearter vil respondere på disse endringene, og vår evne til å predikere, eller forutsi, slike responser er helt nødvendig for å oppnå god forvaltning og bev...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Habitable Air: Urban Inequality in the Time of Climate Change

"Habitable Air" er et prosjekt som tar for seg det underanalyserte forholdet mellom tre presserende spørsmål: (1) den raske veksten av urban ulikhet; (2) den pågående forsterkningen av politiske splittelser i store demokratier; og (3) den økende virkningen av forurensning og global oppvarming. P...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Robust Intelligent Control

For at kunstig intelligente kontrollsystemer skal kunne bli gitt ansvaret for å ta beslutninger i sanntid i en industrisetting, må AI metodene blir mer robuste. Robusthet er evnen til å yte stabilt under usikkerhet, når det oppstår forstyrrelser, når modellen er feil og uvanlige hendelser inntref...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Machine Teaching for Explainable AI

Det siste tiåret har vi sett en eksplosiv økning i bruken av avanserte AI-systemer, som Deep Learning. Disse systemene er basert på store datamengder og avgjørelsene som taes er ofte uforståelige for brukerne. Samtidig anvendes de som sentrale verktøy i beslutningsprosesser som angår både enkeltp...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Collecting field validation data for remote sensing-based mapping of the growth season and plant productivity

Global temperature is increasing, and particularly so in Svalbard. This has strong impacts on terrestrial ecosystems. Sensitive indicators of climate change are the timing of the onset of growth and the annual plant production. Recently a cloud-free time-series of daily Sentinel-2 satellite data ...

Tildelt: kr 57 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

The 4th Scandinavian Accounting Research Conference (BI)

Compared with research in other business disciplines as for instance finance, strategy, and marketing, in Norway research in accounting is lagging behind. The situation is fairly similar across the Nordic countries, with a major shortage of qualified university faculty able to publish in high-qua...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Cyber-physical Threat Monitoring, Localization and Enforcement in Support of Safety Critical Infrastructure and System Operation

Det er svært mange sikkerhets- og sikringskomponenter i kritisk infrastruktur som er avhengig av tilgjengelig og robust posisjonsbestemmelse, navigasjon, tidsbestemmelse og kommunikasjon (Position, Navigation, Timing and Communication – PNTC), inkludert hele transportsektoren, søk- og redningstje...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Microorganisms move in circles: from sea to air to snow

This project builds upon a previously published study (Feltracco et al., 2021), where fjord dynamics were connected to airborne microbial communities and aerosol chemistry. In this initial study, my collaborators were unable to collect surface water samples to indentify aerosolized microorganisms...

Tildelt: kr 72 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Marine Forests of animals, plants and algae: nature-based tools to protect and restore biodiversity

Undervannsmiljøer som sjøgressenger, tareskog og dyphavskoraller er økosystemer med høy biodiversitet, er viktige for mange organismer gjennom gyteområder, beskyttelse og mattilgang, beskytter kystområder og lagrer karbon fra atmosfæren. Bevaring og gjenoppretting av disse habitatene er derfor vi...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Dynamics of anthropogenic pollutants in the Arctic fjord environment (Svalbard, Norway), RiS ID: 11872

Multiple drivers influenced the chain of events called "Arctic amplification", reflecting in ecosystem impacts. It is precisely in an Arctic fjord environment, the Kongsfjorden-Krossfjorden system (KKS), located on the northwest coast of Spitsbergen, that also the Atlantification process is occur...

Tildelt: kr 63 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Reisestøtte OTC

Se vedlegg.

Tildelt: kr 48 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

IEEE/IFIP WONS 2022 – the 17th Wireless On-demand Network systems and Services Conference

IEEE/IFIP WONS is an annual technical conference with the objectives of providing a forum dedicated to the dissemination of original research, the discussion of practical insights, and the reporting of experiences relevant to wireless network systems and services. It is sponsored by both the IEEE...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Arrangement of Geilo School 2022

The School will be organized by Institute for Energy Technology (IFE) in cooperation with Soft and Complex Matter group at NTNU. The School will take place at Bardøla hotel in Geilo, where it has been arranged every two years since 1971. The time will be 21-31 March, 2022. The theme of the Scho...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Viken

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Arctic shipping and coastal communities’ engagement with their surrounding natural environment

The topic for the proposed cooperation is coastal communities’ interactions with their natural environment in a time when Arctic shipping is developing and is expected to grow. The background for the topic is the fact that the migration of ice-edge northward, its future thinning and weakening con...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Nordland - Nordlánnda

ENERGIX-Stort program energi

IFE participation in Nordic Energy Outlooks energy system modelling forum

The Nordic energy system is in transition with expansion in renewables, electrification of end-use sectors and new electricity consuming industries. We will provide methodological insights and analysis of the energy system integration of both new electricity supply and demand. This will be done b...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Viken

SSF-Svalbard Science Forum

Svalbard stories: A qualitative fieldstudy on emplacement under new environmental regulations in the High North

Svalbard is undergoing rapid environmental changes alongside with a developing tourist industry and strict environmental regulations underway, by which residents in Longyearbyen must adjust into. Through anthropological fieldwork and in-depth interviews, this master project will investigate the n...

Tildelt: kr 14 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Svalbard coastal zone pollution with microplastics from local and distant sources

This project is devoted to sampling microplastic in the coastal waters of Svalbard using the same technology that is used in the ongoing projects “Model-based mapping of marine litter and microplastic in the Barents Sea (MAMBA)“ funded by Klima- og miljødepartementet KLD and NFR/SSF project "Harm...

Tildelt: kr 92 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Climatic shifts derived from lacustrine sediment cores, Richardvatnet, nw Spitsbergen. RIS ID 11652

The overarching aim is to contextualise glacier activity across a transect of the Svalbard Archipelago to reconstruct and infer the past climatic and atmosphere-ocean interaction during the Late Quaternary, thus enabling the determination of temperature and precipitation gradients across the arch...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Svalbard

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Tidlig intervensjon for barnefamilier

Det er stor interesse for å søke kunnskap om å være gode foreldre. Til tross for at det å være foreldre er noe menneskeheten har håndtert i årtusener, så føler mange foreldre seg usikre på hva som er den mest hensiktsmessige måten å forholde seg til barns behov og reaksjoner på. I dag er det vanl...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Implementering av hesteassisterte intervensjoner i Dialectic Behavioural Therapy

Emosjonelt ustabile pasienter opplever følelsesmessig ustabilitet, impulsivitet, interpersonlige problemer og høyt lidelsestrykk, ofte med hyppige suicidale kriser, pågående selvskading, rusmisbruk og kognitive forvrengninger. Denne pasientgruppen krever mye ressurser fra helsetjenesten, med vari...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

A SETAC Pellston workshop on incorporating climate change predictions into ecological risk assessments

The project is the organization of a workshop in Oslo in June 2022, with support from the Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC). The workshop has the format of a so-called SETAC Pellston workshop (https://www.setac.org/page/PTWorkshops). These workshops bring together environm...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Dispersal of antibiotic resistance and antibiotics in arctic water ecosystems and aquatic wildlife (RiS ID 11824)

Antimicrobial resistance (AMR) is recognized as one of the greatest threats to animal and human health and it leads to elevated costs for the individual and society. Urban settlements and wastewater treatment have a central role in the AMR occurrence in the environment. However, the information a...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

The Timanian Orogeny in Western Spitsbergen

The main goal of the TOWS project is to investigate potential traces of the Timanian Orogeny (ca. 650–550 Ma) in Kongsfjorden, western Spitsbergen. The primary target of the project is the probable continuation of the WNW–ESE-striking Kongsfjorden–Cowanodden fault zone, a several kilometers thick...

Tildelt: kr 92 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Monitoring seawater CO2 release from thawing permafrost mobilized by Bayelva proglacial stream RiS ID 11654

The Arctic already shows many signs of global change, including warming, reduced sea-ice cover, permafrost thawing and related changing in freshwater and organic carbon flux from rivers. It remains to be determined how these changes will enhance or mitigate rates of air-sea CO2 flux and acidifica...

Tildelt: kr 52 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NAERINGSPH-Nærings-phd

Providing inclusive spaces - a study of transforming places in Oslo and emerging public spaces’ contribution to social inclusion/exclusion

Hvordan kan vi skape offentlige byrom som er sosialt inkluderende og styrker det sosiale samholdet i nabolaget? Dette prosjektet skal bidra til ny kunnskap om utforming og drift av inkluderende og mangfoldige offentlige byrom. Offentlige byrom som torg, parker og gater er viktige arenaer for å e...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

PLasticizers, Additives, miCroplastics in sEawater in SvalBard ArchipealgO (RIS ID: 11842)

Microplastics (> 100 µm - MPs) have been analysed in several studies while small microplastics (< 100 µm - SMPs), additives and plasticizers (APs) presence in the seawater of the Svalbard has not yet been investigated in detail. Surface and bottom samples will be collected along the Kongsfjorden ...

Tildelt: kr 94 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Drivers of flagellate dominance in Arctic fjords, RiS ID 11813

The project aims to identify drivers of phytoplankton community structures in Arctic fjords. In particular, I study under which conditions a bloom is dominated by flagellates and under which conditions by diatoms. I will combine multivariate statistics on existing time series data in Greenland an...

Tildelt: kr 97 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Long-term exposure to contaminants of Arctic seabirds

Arctic seabirds, as migratory species, spend summer in the Arctic and winter in marine environment in southern areas. Therefore, they are exposed to contrasted concentrations of pollutants like Persistent Organic Pollutants (POPs) and mercury (Hg). In Kongsfjorden, the five glaciers have all been...

Tildelt: kr 98 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Modelling organic pollutants in permafrost soils

Persistant Organic Pollutans (POPs) are toxic chemicals that adversely affect human health and the environment. They persist for long periods of time in the environment and can accumulate and pass from one species to the next through the food chain. Understanding the factors that determine change...

Tildelt: kr 83 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo