0 antall prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Norsk Mediekonferanse 2018: Det nye medielandskapet - blindsoner og mangfold.

Norsk medieforskerlags høstkonferanse 2018 arrangeres ved Nord universitet i Bodø i oktober 2018 og har tittelen Det nye medielandskapet - blindsoner og mangfold. På grunn av endringer i den globale konkurransesituasjonen utfordres nyhetsmediene fra flere hold og medielandskapet endres. Nye tekno...

Tildelt: kr 91 648

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Nordland - Nordlánnda

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Streaming the culture industries: Analyzing the technology, usage and economy of streaming media services

Strømmetjenester endrer hvordan medieinnhold distribueres og konsumeres. For musikk er strømmemodellen dominerende. Strømming utgjør en stadig større del av TV-konsumet, og strømming av bøker har også blitt vanligere. Hvordan bruker vi strømmetjenester? Hvordan er slike tjenester designet, og hvi...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publiseringsstøtte Pressehistorisk Tidsskrift 2017

Pressehistorisk tidsskrift utgis av Norsk Mediehistorisk Forening (Norsk Pressehistorisk Forening inntil februar 2016), som har rundt 150 institusjonsmedlemmer og nesten like mange individuelle medlemmer. Medlemsavgiften har frem til nå dekket de vesentligste utgiftene til produksjon og distribus...

Tildelt: kr 65 000

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk medietidsskrift

Utgivelse av Norsk medietidsskrift digitalt og med "gull" åpen tilgang i 2017.

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Health communication regimes: Contest, meaning and power

Prosjektet «Helsekommunikasjon i mediene: Historikk, mening og makt» studerer hvordan medienes dekning av helse og medisin blir til, endrer seg over tid og varierer mellom land. Vi er omgitt av en overveldende informasjonsmengde knyttet til helse og sykdom: Historier om revolusjonerende behandlin...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Innovative Data Visualization and Visual-Numeric Literacy

Dette tverrfaglige prosjektet undersøker fenomenet datavisualisering (DV) med fokus på læring, demokrati og digitaliseringens premisser for endring og utvikling. Gjennom både teoretiske og empiriske studier behandler prosjektet spørsmål knyttet til datavisualiseringers egenskaper som tekst- og me...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Agder

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

THE IMMIGRATION ISSUE IN SCANDINAVIAN PUBLIC SPHERES 1970-2015

Prosjektet tok utgangspunkt i en generell observasjon av at de skandinaviske landene Danmark, Norge og Sverige, til tross for sine likheter og nære bånd, har hatt en høyst ulik offentlig debatt om innvandring. Landene har også over tid utviklet svært ulik politikk på området. Spørsmålet er hvorda...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Face of Terror. Understanding Terrorism from the Perspective of Critical Media Aesthetics

«Face of terror» har undersøkt mediering av terrorisme (med en særlig vekt på framstillingen av terrorister og ofre for terrorisme i visuelle medier). Terrorhendelsene 22.juli 2011 har hatt en særlig viktig plass og prosjektet undersøker hvordan terrorhendelsene har blitt bearbeidet i nyhetsmedie...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

New Public Outreach Strategies for Research on Religious Controversies

New Public Outreach Strategies for Research on Religious Controversies, er utviklet og ledet av Mona Abdel-Fadil med formål å skape innovativ forskningsformidling for tre SAMKUL prosjekter som forsker på religiøse kontroverser: - Engaging with Conflicts in Mediatized Religious Environments (Co...

Tildelt: kr 0,52 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Journalism in struggles for democracy: media and polarization in the Middle East

Prosjektet har undersøkt den politiske rollen til journalistikk i Tunisia og Libanon, de to frieste blant de arabiske landene. Det har fokusert på hvordan journalister takler politisk instrumentalisering av media og hvordan de reagerer i kritiske situasjoner der viktige demokratiske prinsipper st...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

NMLs medieforskerkonferanse 2016: Mot fremtidens medielandskap. Hvem sier hva til hvem? Hvorfor, og på hvilken måte?

NMLs konferanse 2016 tar for seg viktige utviklingstrekk i medieforskning og -bransje, nasjonalt og internasjonalt. Temaet "Mot fremtidens medielandskap" blir spesielt relevant lokalt i Bergen, pga UiBs inntreden i den kommende medieklyngen Media City Bergen. På mange måter er det mediebransjens ...

Tildelt: kr 48 026

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Vestland

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Media Use, Culture and Public Connection: Freedom of Information in "The Age of Big Data" (MeCIn)

I følge Grunnlovens §100 skal staten legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. Idealet som ligger til grunn for dette kravet er styrende for norsk medie- og kulturpolitikk, som har som mål å øke mangfoldet i tilbudet, stimulere til bred deltagelse i politisk debatt, og samtidig op...

Tildelt: kr 14,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

The Fan Can: The media and football supporter communities as enablers of social change

Investigating communities of football fans can help us understand better the many ways communities and societies experience, debate, come to terms with and react to development and change related to multicultural aspects of community, belonging and identity. This network brings together Norwegia...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The GTA Project: Games and Transgressive Aesthetics

Dataspill kritiseres ofte for sine mange og overdrevne voldsfremstillinger, og også for sin unyanserte fremstilling av kjønn. Men hvordan oppfattes slike fremstillinger mens man spiller? Hvor voldelig eller kjønnsstereotyp kan en situasjon være i et spill før spillere oppfatter det som spekulativ...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Diversity in the Norwegian News Media Landscape: A Hybrid Model for Evaluating Media Policy

Prosjektet har evaluert effekten av medieregulering på mangfoldet i den norske nyhetssfæren. Reguleringene som har blitt evaluert omfatter eierskapsbegrensninger, pressestøtte til marginale og meningsbærende aviser, og beskyttelse av allmennkringkasting. Det har blitt samlet inn i overkant av 830...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Engaging with Conflicts in Mediatized Religious Environments. A Comparative Scandinavian Study

Religion er blitt et omstridt tema som det knytter skarp meningsbryting til i offentlig debatt. Hvordan bidrar ulike medier til å forme folks engasjement i omstridte spørsmål knyttet til religion? Dette er det overordnede spørsmålet i CoMRel-prosjektet (Co for Conflict, M for Media, Rel for Relig...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Researching Social Media and Collaborative Software Use in Emergency Situations (RESCUE)

RESCUE er et internasjonalt forskningsprosjekt som har utviklet ny, kunnskapsbasert forståelse av krise- og risikokommunikasjon ved å utforske bruken av sosiale medier i tre ulike tilfeller: 1. Terrorist-angrepene i Norge i 2011, og under nyere tids terrortrusler i Norge 2. En miljøkatastro...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Cultural Conflict 2.0: The Dynamics of Religion, Media and Locality in North European Cities

Cultural Conflict 2.0 (2014-18) undersøkte sosiale mediers effekter på sosiale relasjoner i byer i Norge, Danmark og Nederland. Vi fokuserte på Instagram-plattformen fordi dette (frem til juni 2016, da plattformens nye eiere, Facebook, begrenset adgangen) var den mest tilgjengelige plattformen me...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Agder

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Online Interaction Forms - a depth hermeneutic study of yellow-press discussion forums

Hvordan møter vi hverandre på nett og hva slags interaksjoner har vi? Hvilke følelser uttrykker vi og utveksler vi online og hvordan gjør vi det? Og hvordan er de spesifikke online omgangsformer med på å forme oss selv og verden rundt oss? Dette er noen av spørsmålene prosjektet «Online Interacti...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Pressens betydning for grunnlovsprosessen i 1814

Den danske dominansen over norsk kultur- og samfunnsliv før 1814 var bestemmende for hvilke aviser som var tilgjengelige.Da Norge ble utsatt for blokade under Napoleonskrigene bidro det til framvekst av egne norske nyhetsorganer. Blokade rammet også avisl everansen til Norge og forbindelsen med r...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Nettverk for forskning om voldtekt, seksuelle overgrep og gråsonekrenkelser

Vi søker med dette videreføring av Voldtektsforskningsnettverket for årene 2014-2016. Formålet til nettverket er å styrke fagutvikling og samarbeid mellom forskere som forsker på kjønn, seksualitet, overgrep, velferd og sosial og kulturell endring, og m ellom forskere og praktikere på feltet. ...

Tildelt: kr 71 000

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

VIsualize Me: Technologically Mediated Self-Representations

This project is an investigation into the ways we are documenting and representing ourselves through technology, ranging from self-portraits (?selfies?) taken with digital cameras and mobile phones through the merging of diaries and interpersonal communic ation in social media like Facebook, Twit...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

NMLs medieforskerkonferanse - 20 år med WWW: perspektiver og konsekvenser

Norsk medieforskerlag har gitt Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU ansvaret for å arrangere Medieforskerkonferansen 2014. Konferansen arrangeres 23.-24. oktober med Rica Hotell Nidelven som konferansearena. Konferansen har "20 år med WWW: pers pektiver og konsekvenser" som tittel. Tem...

Tildelt: kr 80 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate Change & Situated Simulations. Humanistic Approach to Visualization and Simulation of Climate Change in Situated and Sensory media.

The primary aim of the ClimSim-project is to explore the potential of creating situated simulations (mobile augmented reality solutions) in order to visualize past and future changes in climate conditions, for use on specific a locations with smartphones and tablets. The simulations are targetin...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Voice of China in Africa. Development Models and Communication Strategies.

In the past decade much has been written on China?s increasing importance and growing influence in Africa. So far most of the research has focused on different dimensions of China's economic engagement such as trade, investments and development finance, oil and natural resources and infrastructur...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Thinking Media Aesthetics

This book investigates the field between media studies and the aesthetic disciplines that have witnessed a very creative and fruitful growth and interaction during the last decade. In this volume, we attempt to consolidate these diverse developments into a focused interdisciplinary program that ...

Tildelt: kr 54 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nordmedia2013 - Defending democracy. Nordic and global diversities in media and journalism

The Nordmedia2013 conference to be hosted by Oslo and Akershus University College of Applied Sciences marks the 40th anniversary of this biannual conference, which is the biggest and most influential conference for media and communication research in the Nordic countries. The conference theme --...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Media Innovations in International Politics: Opportunities of new media in transition countries

New media increasingly influence the development of collective action around contentious international issues. Within the framework of "technological environment", new media strengthens the globalization of media channels, and offer new instruments to loc alize the information narrative by grassr...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Impact of Social Media on Agenda-Setting in Election Campaigns: Cross-Media and Cross-National Comparisons.

Prosjektet har studert hvordan sosiale medier påvirker politisk valgkamp i norge og internasjonalt. Sentrale spørsmål var i hvilken grad sosiale medier bidrar til en mer inkluderende og offentlig debatt, i hvilken grad sosiale medier overtar deler av de tradisjonelle medienes dagsordensettende m...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk medietidsskrift

Se vedlegg A.

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Oslo