0 antall prosjekter

COSTINF-COST Infrastruktur

COST CA-16225 Norwegian Cardioprotection Summit 2019

Møtet «Norwegian Cardioprotection Summit 2019» ble gjennomført 16.-18.09.2019. Møtet var det femte møte i COST CA16225 «cardioprotection» syklus. Det var 84 deltakere på møtet hvorav 16 fra norske universiteter, resten fra Europa og USA. Hovedmål med møtet var å starte aktiv eksperimentell og kli...

Tildelt: kr 64 744

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveforsterkning TFSR 2019

Prosjektet gjelder gaveforsterkning på bevilgningen fra Kavli Foundation til Kavliinstituttet ved NTNU. Instituttet har til hensikt å avdekke mekanismer for nevral beregning i komplekse hjernesystemer studert i forskjellige arter under et bredt spektrum av betingelser. Instituttets primære fokus ...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

3D Microdosimetry and Studies of the Relative Biological Effectiveness (RBE) in Proton- and Carbon Ion Therapy

Protonterapi er ein avansert type strålebehandling av kreft som kan gje mindre skadar til frisk vev under behandling, samanlikna med tradisjonell strålebehandling med høgenergetiske Røntgenstrålar. Protonterapi er under utbygging internasjonalt og to senter er planlagt i Norge, med estimert oppst...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Throne Holst stiftelse til grunnleggende og langsiktig forskning

Langsiktig grunnleggende ernæringsforskning

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Simon Fougner Hartmanns familiefond til grunnleggende og langsiktig forskning

Langsiktig grunnleggende forskning

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

BioZurface – New first-line therapy for Dry Eye Disease (DED) with a fast onset of action, relieving signs and symptoms in DED patients.

Dry Eye Disease (DED) is a multifactorial, chronical eye disease that cause ocular surface inflammation and impact activities as reading, computer use and driving. The World Health Organization (WHO) has addressed eye health issues (2018), and acknowledged DED as a condition that have painful sym...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Chen Xi

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

MODAL: Modelling neural network dynamics in amyotrophic lateral sclerosis (ALS)

Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) is a progressive neurodegenerative disorder leading to severe dysfunction of motor neurons and, inevitably, to death approximately 3-5 years after onset in most cases. It is the most common disorder amongst the group of motor neuron diseases and, despite intens...

Tildelt: kr 0,77 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Kreftforeningen

Langsiktig grunnleggende kreftforskning

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Oslo

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

JPIAMR kontingent

...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Ukjent Fylke

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Enterococcal RseP as a target for new diagnostics and antibiotics

Vancomycin-resistente enterokokker (VRE) er involvert i diverse infeksjoner hos mennesker, og behandlingen av disse infeksjonene er blitt utfordrende ved senere tid fordi bakteriene har blitt motstand-dyktige mot de fleste antibiotika. Vi har nylig oppdaget et antimikrobielt peptid/bakteriosin so...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Viken

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra The Dow Chemical Company til grunnleggende langsikitg forskning ved ernæringsvitenskap

Langsiktig grunnleggende forskning

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12432 A new medical device gel that reduces chronic inflammation and restores oral soft tissue health

Periodontale sykdommer fører til reduksjon av bein og støttevev i munnen, tap av tannfeste og tenner. Fokus for mange av dagens behandlingsstrategier er å bekjempe infeksjonene med antibiotika, og uten en klar strategi for å stimulere til biologisk gjenopprettelse av det tapte vevet. I dette...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Letten Foundation

Langsiktig grunnleggende forskning

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Canica til grunnleggende langsiktig forskning omkring sykdommen Primær skleroserende Cholangitt (PSC)

Langsiktig grunnleggende forskning

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

A novel biomaterial is available to decrease cost of treatment of severe wounds.

The aim of current project is to develop project concept and proposal for Eurostars, cut-off September 13, 2018

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11808 Portable point-of-care test portfolio for instant veterinarian diagnostics

Målet med prosjektet er å utvikle en portefølje av kostnadseffektive hurtigtester (point-of-care) for det veterinærmedisinske diagnostiske markedet, hvor analysesvaret kan leses av umiddelbart med en portabel platform med tilsvarende kvalitet som ved eksterne testlaboratorier. Den første produkt...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Macrophage heterogeneity in human and murine atherosclerosis: a therapeutic opportunity?

kroniske prosessen er hovedårsak til alvorlige komplikasjoner som hjerteinfarkt og slag. Selv om det har vært store framskritt i behandlingen av denne sykdommen forventer man at antall syke forårsaket av aterosklerose vil øke i årene som kommer bl.a. pga av aldrene befolkning. I tillegg opplever ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Sugar Crush: Metabolism-Induced Sinusoidal Endothelial Cell Defenestration as Critical Determinant of Fatty Liver Disease Progression

Opphopning av unormalt mye fettvev i leveren, som ikke skyldes alkohol-forbruk, kalles "ikke-alkoholisk fettleversykdom" (på engelsk Non-Alcoholic Fatty Liver Disease - NAFLD). Tilstanden, som kan gi progressiv leversykdom, kreft, og leversvikt, rammer 1 av 3 personer på verdensbasis. NAFLD er de...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Advanced ex vivo analyses and multi-frequency ultrasound technology for improved evaluation and diagnosis of coronary plaque

Aterosklerose er en sykdom som resulterer i dannelse av plakk i visse utsatte områder av karveggen på arterier. Disse plakkene kan grupperes i stabile og ustabile plakk der de ustabile plakkene typisk inneholder kolesterol. Ruptur av et ustabilt plakk, med en resulterende blokkering av en kransar...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Interdisciplinary think tank to minimize the emergence and spread of antifungal resistance

Med begrepet antibiotika (som betyr "mot liv") mener vi medikamenter som kan ødelegge eller hemme veksten av mikroorganismer, som bakterier og sopp, og som derfor kan brukes for å behandle infeksjoner. Selv om det har blitt satt sterkt søkelys på antimikrobiell resistens (AMR), har fokuset nesten...

Tildelt: kr 0,96 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Viken

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Antimicrobial resistance - network on chromosomally-mediated resistance

Overforbruk av antibiotika har ført til at mange bakterier har blitt motstandsdyktige mot denne medisinen. Antimikrobiell resistens (AMR) er en enorm belastning for helsevesenet og samfunnsøkonomien og truer både lokal og global helse. Dette ønsker AMR-CHROM å gjøre noe med. AMR-CHROM har derfor ...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Dissecting causal mechanisms of non-coding variants in metabolic disease

Overvekt og fedme aukar risikoen for tidleg daud for både menn og kvinner, og utbreiinga av fedme hos barn i Noreg og internasjonalt utgjer ei stor helseutfordring for komande generasjonar. Uheldige helseeffektar av overvekt og fedme avheng i stor grad av kvar på kroppen vi lagrar feitt. Mykje fe...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

HELSE-EU-Helse EU posisjoneringsmidler

Innovative Cell Therapies for Bone Regeneration

Bone defects due to ablative surgery, injuries and pathological and physiological bone resorption still represent a major challenge. Current clinical treatments to repair bone defects are problematic and often yield poor healing due to the complicated anatomy and physiology of bone tissue, as wel...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Årlig forskningskonferanse i European Organisation for Caries Research (ORCA) i juli 2017 i Oslo, Norge

Avdeling for kariologi og gerodontologi ved Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo vil i 2017 arrangere den 64. ORCA Conference (European Organisation for Caries Research). Konferansen arrangeres hvert år i Europa, med unntak av 2005 og 2012 hvor den fa...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Biobank Norway 2- a national research infrastructure for clinical and population based biobanks

Biobank Norge (BN) ble etablert i 2010 som en infrastruktur for optimal bruk av norske biobanker med likeverdige partnere fra NTNU (koordinator), Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø, Folkehelseinstituttet, alle de fire regionale helseforetakene samt Kreftregisteret med Janus serumbank. BN rep...

Tildelt: kr 85,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegain Brain Initative (NORBRAIN) Stage 2

De to hovedmålene for NORBRAIN (the Norwegian Brain Initative) er: - bedre å forstå de integrerte funksjonelle systemer i hjernen og bruke denne kunnskapen til å utvikle nye diagnostiske verktøy og nye behandlinger mot nevrologiske og nevropsykiatriske lidelser. - å lage en storskala nasjonal inf...

Tildelt: kr 76,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STAMCELLER-Stamcelleforskning

Stamceller - Nettverksmøte 2015, 2016, 2017

The Norwegian Center for Stem Cell Research organises the Annual Norwegian Stem Cell Networking Meeting at Soria Moria Hotel & Conference Center outside of Oslo. The meeting brings together Center core group members and associate members, non-Center stem cell researchers who had received funding ...

Tildelt: kr 0,73 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Identifying the molecular mechanisms leading to age-related chronic disease onset using an innovative in vivo setup

Diabetes er eit omgrep som beskriver ei gruppe med metabolske lidingar definert med kronisk auka blodsukker nivå (hyperglykemi). Hyperglykemi kjem av at kroppen manglar evna til produsera og/eller respondera på insulin, eit hormon produsert av beta-celler lokalisert i øyer i pankreas. Dei to vanl...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Neuroglial Regulation of the Haematopoietic Stem Cell Niche in Acute Myeloid Leukaemia Transformation

Akutt myelogen leukemi (AML) er en svært aggressiv kreftform, hvor unormale hvite blodceller vokser raskt og akkumuleres i beinmargshulen. AML er den mest vanlige formen for akutt leukemi hos voksne. Forekomsten øker med alderen og prognosen er fortsatt dyster. Å overvinne disse problemene vil kr...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku