0 antall prosjekter

PUBL-Publisering/prosjektinform

Kunsten å jubilere. Grunnlovsfeiring og minnepolitikk

Boka bygger på forskingsprosjektene «Grunnloven som symbol» (del av Forskingsrådets program), og «Grunnlovsjubileet som minnepolitikk». Ved å sammenlikne med andre jubileer, fant vi at feiringen i 2014 var særlig forankret i steder og hendelser fra 1814-historien, med stor vekt på kunnskapsutvikl...

Tildelt: kr 91 000

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Det mangfoldige museet

I min PhD oppgave ser jeg på ulike måter museer inkorporerer erfaringer og kunnskaper som kan kalles erfaringsnær kunnskap. Dette inkluderer individer eller lokalsamfunns personlige fortellinger, men også andre typer kunnskap som ikke er akademisk basert eller anerkjent. Jeg definerer erfaringsn...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Innlandet

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Tilbakeføring av samisk kulturarv - hva skjer lokalt?

Samisk kulturarv tilbakeføres ? innvirkninger på lokalmuseum og samfunn i Altafjorden, Sápmi. I denne avhandlingen undersøker jeg betydninga og virkninga av tilbakeføring av samisk kulturarv, og den rollen lokale museer kan ta eller ha i prosessen. Gjennom et utvalg gamle samiske gjenstander i...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Forståelse av materialitet i industriens tidsalder

Målet med prosjektet er å skape ny innsikt i hvordan det materielle «virker i verden». Verden tar i denne sammenheng utgangspunkt i Rjukanbanen. Dette transportsystemet var i mange tiår en av de viktigste forbindelseslinjene til samfunnet rundt og den store verden der ute. Det materielle omfatter...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Telemark

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Såkornmidler og medvirkning: til hjelp eller hinder? En kvalitativ undersøkelse av statlig utviklingsarbeid i norske museer og arkiver.

Kulturinstitusjonenes samfunnsrolle er ett av områdene Kulturrådet har hatt spesielt fokus på i sitt utviklingsarbeid, blant annet gjennom målrettet policyutvikling og prosjektfinansiering. Den overordnede retningen på museums- og arkivpolitikken er tydelig: museene og arkivene må endre seg fra d...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

COSTINF-COST Infrastruktur

Event support for COST IS1007-meeting in Norway, 13-15 May 2014: Cultures of Sustainability in the Age of Climate Crisis

The COST event in Norway in Bø 13-15 May will be organized as a symposium, and the attached project description explains in more detail the objectives, reasons and program for COST-meeting. The meeting will take place as a planned activity: a symposium fo cusing on cultures of sustainability in t...

Tildelt: kr 57 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Telemark

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Nordic Journal of African Studies issue 23 (2014)

The Nordic Journal of African Studies (NJAS) promotes the study of a variety of topics relating to the African continent, as well as to Africans living abroad. Focus areas are culture, language, history and literature, but contributions from neighbouring fields, in particular the social sciences...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP American Studies in Scandinavia

American Studies in Scandinavia is a biannual journal for the publication of scholarly texts in American Studies. Thus it encourages and contributes to the development of the multidisciplinary field of academic American Studies. Each issue contains 5-6 te xts of up to 40 pages each and a reviews ...

Tildelt: kr 33 521

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Heraldisk tidsskrift - utgivelse i papirutgave for perioden 2014-2016

Heraldisk tidsskrift er det eneste nordiske fagtidsskrift innen heraldikk og beslektede emner (flagg, bumerker, seglmerker, symboler m.m.) Tidsskriftet utkommer med 2 hefter pr. år, 10 hefter, 5 årganger utgjør et bind. Artiklene publiseres på enten dansk , norsk eller svensk med et engelsk abstr...

Tildelt: kr 24 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research (ansökan om tidskriftsstöd)

Under de senaste åren Culture Unbound utvecklats till ett viktigt forum för framväxande forskningsområden och kontaktas idag regelbundet av forskare som vill utveckla högaktuella teman som inte kommer till sin fulla rätt i mer disciplinära forskningstidsk rifter. Idag står vi inför utmaningen att...

Tildelt: kr 91 143

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Nordic Regions of Culture: Intercultural links between Norway and Scotland in the Eighteenth Century Mobile researcher: Silke Reeploeg , UK

The history and culture of Scotland has been shaped by its relationships with other cultures across the North Sea - in particular with Norway. From a Shetland perspective, for example, an affinity with Norwegian culture has persisted throughout the 500 y ears since the islands' transfer from the...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Møre og Romsdal

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Buying and Selling (gender) Equality: Feminized Migration and Gender Equality in Contemporary Norway

Prosjektet Buying and Selling Gender Equality. Feminizes Migration and (Gender) Equality in Contemporary Norway (BSGE) har studert den økende forekomsten av privat husholds- og omsorgsarbeid som man nå ser i Norge. Et sentralt fokus har vært hvordan denne samfunnsendringen forholder seg til likhe...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Reformulating Russia: The Cultural and Intellectual Historiography of Russian First-Wave Émigré Writers

Reformulating Russia er ein studie av fire klassiske russiske kultur- og idéhistoriske framstillingar: Georgij Fedotovs Helgenar i det gamle Russland (1931), Georgij Florovskijs Den russiske teologiens vegar (1937), Nikolaj Berdjaevs Den russiske idé (194 6) og Vasilij Zenkovskijs Den russiske fi...

Tildelt: kr 20 000

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Panamanian Museums: History, Contexts and Contemporary Debates

...

Tildelt: kr 52 000

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Vestland

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Norway's Others: the representation of cultural difference in Norwegian Museums.

How are values, beliefs and assumptions about other cultures created and communicated in museums? How are objects embedded in specific narratives and how do these come to be validated and presented as 'authentic' and authoritative? A five months research stay at the IKOS, UiO, will enable me to ...

Tildelt: kr 84 999

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Ukjent Fylke

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

MSH: The Americanisation-discourse of French Intellectuals

The project The Americanisation-discourse of French Intellectuals is an attempt to develop a general theory of the discourse of Americanisation. France has been chosen as a case-study since the discourse has arguably been more productive there than elsewh ere, not least by French intellectuals th...

Tildelt: kr 7 500

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Møre og Romsdal

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Samlivskurs. Ein kulturanalytisk studie av kjønn, likestilling og parforhold.

Målet med forskingsprosjektet er å studere kva for kulturelle førestellingar og diskursar som konstituerer kjønn og likestilling i heteroseksuelle parforhold i ein norsk samanheng. På eit overordna plan handlar det om vilkåra for danning av kjønnsidentite t i Noreg i dag, om kva det inneber å ver...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Vestland

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Maija Burima, LV19, Nabo 05-06

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Nadezhda Lobanova, RU22, Nabo 05-06

...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Ukjent Fylke

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Hva er samisk kunst? (stud.stip)

Samisk kunst er en størrelse som er vanskelig å avgrense. Vi snakker her om noe som på samme tid eksisterer som et fenomen(de kunstneriske uttrykk), en praksis(utøvere, målsetninger, retningslinjer), og et begrep(med diskutabelt innhold og mange konnotasj oner). Dette forskningsprosjektet har som...

Tildelt: kr 44 999

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Telemark

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Akman; E. Tyrkia STP 03/04

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke