0 antall prosjekter

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Frostad, Alexander H. eonr rett kat 1

...

Tildelt: kr 90 000

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

The Human Right to Food and Nutrition, and the Story of 852 Million Court Cases- Utenlandsstipend

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Farkas, Lilla K Ungarn STP07/08

...

Tildelt: kr 95 000

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Vestland

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Szinyei, Z Ungarn STP07/08

...

Tildelt: kr 95 000

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Vestland

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Tadla, T Polen STP07/08

...

Tildelt: kr 95 000

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Vestland

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Emaus, Vegard, eonr juss 1

...

Tildelt: kr 97 200

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Ukjent Fylke

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

Bertheussen, Bjørn Tore

...

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Ukjent Fylke

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Jensen, Klara V.G. eonr jus kat 1

...

Tildelt: kr 97 200

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Ukjent Fylke

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Andersen, Magnus Forberg eonr juss 1

...

Tildelt: kr 97 500

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Ukjent Fylke

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Steinkjer, Lars Erik, eonr jus kat 2

...

Tildelt: kr 47 200

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Ukjent Fylke

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Strandberg, Magne, eonr-jus

...

Tildelt: kr 49 600

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Retts(vitenskap)lige begreper.

Språket er det viktigste arbeidsverktøyet til juristene og dermed rettsforskerne. Det bidrar til å effektivisere kommunikasjonen mellom juristene. Denne effektiviseringen er basert på bruk av rettslige termer og begreper som alle deltakere i den juridiske kommunikasjonen forventes å ha kjennskap...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Tollefsen, Mads eonr jus kat 1

...

Tildelt: kr 15 000

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Ukjent Fylke

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Borvik, Bjørnar, eonr rett, kat 2

...

Tildelt: kr 29 000

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Ukjent Fylke

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Fra formelle til reelle rettigheter: Minoritetskvinners diskrimineringsvern i en kulturelt kompleks, sosialt ulik og transnasjonal kontekst

Prosjektets hovedtema er forholdet mellom innvandrerkvinners formelle og reelle rettigheter. Bakgrunnen er at FNs kvinnekomite og FNs barnekomite, ved behandlingen av Norges periodiske rapporter om gjennomføringen av disse konvensjonene i norsk rett, har rettet søkelyset mot statens plikt til å b...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2015

Sted: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Kneihs, Benjamin Østerrike STP 06/07

...

Tildelt: kr 64 500

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Mending the Past: A comparative study of victim reparations in three Latin American countries

The present project proposal aims to explore the treatment of the issue of victim reparations in three Latin American countries - Peru, Guatemala and Chile - by focusing on the conceptual framework of their respective reparation programs, and the implicat ions this will have for the identificatio...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Oslo

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Hovlid, Ellen L. eonr, jus, kat 2

...

Tildelt: kr 20 000

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Safety, Security and Discharge Control at Sea

The project aims at in depth studies of selected areas within a wide concept of maritime safety: Safety (average prevention), security (terrorism and piracy) and discharge control. The three areas raise similar jurisdictional and other legal issues, but t he law is not entirely similar, and also ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Kritisk Juss

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Oslo

ISPJUS-ISP - Satsing på juridisk forskning

Bærekraftig utvikling av havområdene i nord. Muligheter og trusler.

Hovedaktiviteten bestått av to PhD prosjekt. Det første, "Third State Involvement in the Context of Establishing the Outer Limits of the Continental Shelf" behandler prosessen med å fastsette yttergrensen for kontinentalsokkelen hvor denne strekker seg utover 200 nautiske mil fra kysten. Klarlegg...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2015

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

ISPJUS-ISP - Satsing på juridisk forskning

Rettsstatlege utfordringar ved internasjonalisering av strafferettspleia, med særleg fokus på europeisk integrasjon

Både den materielle strafferetten og dei straffeprosessuelle reglane om etterforsking og domstolsbehandling har tradisjonelt hatt eit sterkt nasjonalt særpreg. Men dei siste åra har det skjedd hyppige endringar av regelverket, som i stor grad har vore ini tiert av eller påverka av det internasjon...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Vestland

ISPJUS-ISP - Satsing på juridisk forskning

Mellom demokratisk styring, effektiv konkurranse og avtalefrihet i markedsstaten

Prosjektet vil belyse spenningen mellom forvaltningsretten, konkurranseretten og kontraktsretten med utgangspunkt i velferdsforvaltningen. Velferdsforvaltningen er valgt da det offentlige her både utøver myndighet, tildeler rettighetsbaserte ytelser og tj enester, samarbeider med private med ordn...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Oslo

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Bakke, Lars Hvalgård, eonr jus kat 1

...

Tildelt: kr 90 000

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Uzawa, Kanako Japan STP 06/07 4m 06+6m 07

...

Tildelt: kr 92 000

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

ISPJUS-ISP - Satsing på juridisk forskning

Utmarksrettigheter og samfunnsendring. Rettigheter, organisering og regulering i norsk utmark i møte med næringsendringer og miljøproblem.

Bakgrunnen for prosjektet er utviklingstrekk som utfordrer den tradisjonelle tingsretten, tvinger fram nytenkning og nødvendiggjør både kritisk analytisk og konstruktiv forskning. Prosjektet vil ha tre elementer som vil utgjøre et hele: - Teoriutvikling o m rettigheter og regulering av fast eiend...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2012

Sted: Oslo

ISPJUS-ISP - Satsing på juridisk forskning

International tribunals: legalization and constitutionalization - implications for national constitutional structures

Prosjektet er basert på antakelsen om at forpliktelsene stater påtar seg i traktater i økende grad tolkes og utvikles i ved internasjonale domstoler. Prosjektet forfølger to hovedmål. Det første er å identifisere hvilken rolle ulike internasjonale domstol er spiller for rettsutviklingen internasj...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2012

Sted: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Serpe, Alessandro Italia STP 06/07

...

Tildelt: kr 53 000

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Oslo

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Fredriksen, Halvard. H. eonr rett, kat 3

...

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Ukjent Fylke

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Tveit, Svein Terje, eonr rett, kat 1

...

Tildelt: kr 90 000

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Ukjent Fylke