0 prosjekter

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika

Funding of a 20% position for Prof. Eric Dearing at the Norwegian Center for Child Behavioral Development-Renewal

Hensikten med dette prosjektet har vært å dra veksel på Professor Eric Dearings ekspertise på kosekvenser av barnehage, og av sosial ulikhet, for barns kognitive, akademiske, og atferdsmessige utvikling opp til skolealder. Støtten fra UTNAM har gjort at Prof. Dearing har hatt en 20% stilling som ...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Women on the Bench: The Role of Female Judges in Fragile States

Sidan 1970-talet har talet på kvinnelege dommarar gått dramatisk opp. Overraskande nok, er andelen kvinnelege dommarar ofte høgare i post-konflikt land enn i meir etablerte demokrati. Dette prosjektet undersøker om brå politiske omveltingar kan skapa handlingsrom for kvinner som gjer det enklare ...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Child care for childhood and business development

Om betydningen av barnehager for barns utvikling og mødrenes forretningsutvikling Kan støtte til barnehage forbedre (i) skoleresultater for barna og (ii) forretningsresultater for mødrene? For å kaste lys over disse spørsmålene, har vi gjennomført et felteksperiment i samarbeid med BRAC Uganda...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

ACM Interaction Design and Children Conference (IDC 2018)

2018 ACM Interaction Design and Children (IDC) konferansen fant sted fra 19 til 22 juni i Trondheim, Norge. IDC 2018 er det 17. arrangementet i en årlig serie som startet i 2002 i Eindhoven, Nederland. IDC er det ledende møtestedet for forskning som omhandler design, utvikling og bruk av interakt...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

BYFORSK - Cultivating Public Spaces: urban agriculture as a basis for human flourishing and sustainability transition in Norwegian cities.

Mens i tidligere prosjektperiode jobbet vi primært med datainnsamling, har vi i prosjektperioden 2020/21 lagt hovedvekt på formulering og formidling av prosjektresultater (både populærvitenskapelig og vitenskapelig). På grunn av COVID-relaterte begrensninger jobbet vi mest med skriftlig formidlin...

Tildelt: kr 10,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Ukjent Fylke

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Addressing Local Barriers to Inclusive Education for Children with a Disability in the Sahel

Forskningsprosjektet «Inkluderende utdanning for barn med funksjonsnedsettelser i Sahel» ser på utfordringer og muligheter for barn som lever i fattige, sårbare og konfliktfylte land. Prosjektet tar utgangspunkt i bærekraftsmålene om utdanning for alle, for å nå disse må man finne løsninger for d...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Fotokjemisk vaksinering - ny type immunterapi for behandling av kreft og infeksjoner

Immunterapi har i de siste årene på mange måter revolusjonert behandlingen av kreft, med utvikling av stadig nye produkter og til dels meget lovende behandlingsresultater. Markedet for kreftimmunterapiprodukter er formidabelt og er estimert å passere USD 100 milliarder i 2022. Det er imidlertid f...

Tildelt: kr 13,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Mission-oriented autonomous systems with small satellites for maritime sensing, surveillance and communication

Fjerne områder som åpent hav, polområdene og enkelte kystområder har svært lite infrastruktur tilgjengelig for observasjon, overvåking og kommunikasjon for å støtte viktige samfunnsoppgaver. Dette inkluderer formål som havforskning, klimaforskning, ressursstyring og -overvåking, miljøovervåking, ...

Tildelt: kr 16,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika

Application for funding of a 10% position as Professor 2 at the University of Oslo for Dr. Meredith Rowe

Hensikten med dette UTNAM prosjektet var å dra nytte av Professor Meredith Rowe sin ekspertise om barns språkutvikling, viktige miljøfaktorer som spiller inn, samt konsekvenser av denne utviklingen for barns læring, akademiske forutsetninger og kognitive utvikling. Prosjektet har finansiert en 10...

Tildelt: kr 0,67 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Akustisk Cluster Terapi for bukspyttkjertelkreft

Prosjektets fremdrift har fortsatt å bli alvorlig hemmet av covid-pandemien i 2021. Selv om sykehusene delvis gjenåpnet for kliniske studier mot midten av året har etterslepet gjort det vanskelig å starte den kliniske studien på Royal Marsden på nytt. Selv om hovedmålet med prosjektet ennå ikk...

Tildelt: kr 15,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Ubiquitous cognitive computer vision for marine services

Deep learning er en maskinlæringsmetode som har revolusjonert bildeanalyse-fagfeltet de siste 10 årene med nøyaktighet som nærmer seg menneskelig ytelse. Metodene er datadrevet og baserer seg på dype nevrale nettverk som lærer seg sammenhengen mellom data og beskrivelse fra eksempler. En viktig f...

Tildelt: kr 15,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Induced-seismicity geomechanics for controlled CO2 storage in the North Sea

I løpet av perioden 2017-2020 gjennomførte fem verdensledende forskningsorganisasjoner fra Europa og Australia forskningsprosjektet "Induced-seismicity Geomechanics for Controlled CO2 Storage in the North Sea" (IGCCS) for å relatere indusert-seismisitet til geomekanisk respons, og for å demonstre...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

New safe and effective topical combo therapy for psoriasis - High efficacy without steroids

Hovedformålet med prosjektet har vært å utvikle og validere en ny, sikker og effektiv lokal behandling som kombinerer AVX001 og calcipotriol, som en ny terapeutisk tilnærming til behandling av mild til moderat psoriasis. Proof-of concept for effekten av AVX001 monoterapi i psoriasis ble funnet i ...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Seasonal Forecasting Engine

Værvarsler er sjelden nøyaktige mer enn fem til ti dager frem i tid. Dette skyldes værets kaotiske natur, også kjent som «sommerfugleffekten». Prosjektet vårt, Seasonal Forecasting Engine (SFE) har hovedsakelig dreiet seg om å bruke fysiske og statistiske modeller til å utvikle metoder for å bere...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika

Policy transfer in education

I POLTRANS prosjektet samarbeider en toppforsker fra USA, Gita Steiner-Khamsi, Professor, PhD, Teacher College (TC) Columbia University, hennes kollegaer i New York, og forskergruppen CLEG (Curriculum Studies, Leadership and Educational Governance) ved Universitetet i Oslo (UiO). Prosjektet ble f...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Distributed Arctic Observatory (DAO): A Cyber-Physical System for Ubiquitous Data and Services Covering the Arctic Tundra

Den arktiske tundra er særlig sensitiv til klimaendringer. Endringene kan kvantifiseres ved å gjøre observasjoner direkte på tundraen av bl.a. dyr, vegetasjon, vind, fuktighet, CO2, og temperatur. Observasjonene omsettes så til data som kan brukes i klimaforskning. Imidlertid er mye mindre enn 1%...

Tildelt: kr 16,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Investigator-Initiated Trials for AXL driven cancers with high unmet clinical need

BerGenBio er et biofarmasøytisk selskap som utvikler nye (first-in-class) legemidler til behandling av flere aggressive kreftformer. Selskapets fremste legemiddelkandidat bemcentinib (BGB324) er rettet mot et protein på celleoverflaten som driver spredning av kreft, svekkelse av kroppens immunfor...

Tildelt: kr 15,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

BIGMED: A big data medical solution for precision medicine.

BigMed ble finansiert av Norges Forskningsråd som et IKT pluss fyrtårnsprosjekt for å adressere barrier for klinisk implementering av presisjonsmedisin og legge til rette for stordataanalyser i klinikken. Prosjektet ble avsluttet i 2021 samtidig som de første lovendringene som følge av prosjektet...

Tildelt: kr 60,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

INtroducing personalized TReatment Of Mental health problems using Adaptive Technology

INTROMAT INTROducing Mental health through Adaptive Technology -Introduserer adaptiv teknologi i psykologisk behandling Psykiske lidelser er en global helseutfordring. Innovativ bruk av teknologi gir oss nye muligheter for å forebygge, kartlegge og behandle psykiske lidelser. Hovedmålet for IN...

Tildelt: kr 48,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Co-constructing city futures

'Samskaping av fremtidens byer', også kjent som 3C (co-constructing city futures) er et prosjekt som ble skapt under Forskningsrådets idelab i 2016 med mål om å bidra til det grønne skiftet gjennom å utvikle praksiser, metoder og teknologier for medvirkning og samskaping som igjen kan føre til ra...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Hug the Streets - Growing a multifunctional urban tree-parking infrastructure

Idélab-prosjektet "Hug the Streets" bidrar til å legge grunnlaget for en overgang fra bil- til en menneskesentrert urban design og planlegging. Dette prosjektet vil utforske verdien av og mulighetene for å skape en grønn og multifunksjonell infrastruktur av trær der biler er parkert i dag: trepar...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Pliocene Arctic Climate Teleconnections

Formålet med INDNOR-PACT «Pliocene Arctic Teleconnection» prosjektet er å studere klimavariasjoner i Polhavet gjennom pliosen, med særlig fokus på den midt-pliosene varmefasen som varte fra 3.2 til 3.0 millioner. Det er påvist at klimaendringer i Polhavet, og særlig reduksjon av sjø isen de siste...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

From place-based natural resources to value-added experiences: Tourism in the new bio-economy

BIOTOUR-prosjektet, finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) i perioden 2016-2021, har analysert nøkkelbetingelser for framtidens utvikling av det naturbaserte reiselivet i Norge. Prosjektet var organisert i fem integrerte arbeidspakker: (i) Det naturbaserte reiselivet i den norske bioøkonomien; ...

Tildelt: kr 35,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Documentation of physical effects and qualities of marine protein hydrolysates in sport and sarcopenia

Prosjektets målsetting er å undersøke og dokumentere eventuelle helse-effekter ved anvendelse av lave doser marint protein hydrolysat (MPH) produsert fra torsk, enten tatt inn alene eller som supplement i ulike matvare applikasjoner, og spesifikt rettet mot muskelvekst og muskelvedlikehold, eller...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Neste generasjon desinfiseringsmaskin og nye områder for automatisert desinfisering

Decon-X har utviklet en automatisert desinfiserings-maskin/robot, Decon-X DX1, til bruk på sykehus, sykehjem, hjelpemiddelsentraler og ambulanser. Den brukes for å desinfisere rom og utstyr for mikroorganismer som virus, bakterier og soppsporer. Maskinen plasseres i rommet som skal desinfiseres, ...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Samtidig Prosjektering (SP) i samferdselsprosjekter

Samtidig Plan og Prosjektering er en arbeidsmetodikk som fremmer tverrfaglig samarbeid og gode beslutninger i et prosjekt. Det er en videreutvikling av begrepet «concurrent design» som opprinnelig ble utviklet innenfor fly- og romfartsindustrien. Metodikken har vist seg svært effektiv både i Boei...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Full Flow of Health Data Between Patients and Health Care Systems

Vi bruker mobiltelefon, sensorer og internettjenester mer og mer i det daglige, også til helseformål. Både folk flest, og folk med kroniske sykdommer har ofte en eller flere helseapper, og ofte også helse-relaterte sensorer integrert i enheter de bærer med seg, f.eks. smartklokka, ringen og mobil...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

Enhancing local wool value chains in Norway

Forbruk og produksjon av tekstiler står ovenfor store utfordringer og omlegginger. Krus bidrar i debatten om bærekraftige klær gjennom å fokusere på en lokal verdikjede og lokalt forankrede klær. Norsk ull og de spesifikke kvalitetene ved de ulike rasene spiller en vesentlig rolle for norsk tekst...

Tildelt: kr 20,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Smart Energy Storage Enabler

Strømnettet står foran økende utfordringer som skyldes både den økte integrasjonen av variabel og distribuert produksjon fra fornybar energi og økningen av krevende laster slik som f.eks. el-biler, induksjonstopper og varmepumper. Dette kan føre til spenningsproblemer og flaskehalser i nettet. St...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

GenomResist: Genomic selection for improved disease resistance of shrimp

I et tidligere samarbeidsprosjekt med Central Institutes for Freshwater and Brackishwater Aquaculture i India fant Nofima genetiske markører (DNA-sekvens) som viste seg å være forbundet med resistens mot viruset som gir white spot syndrome hos Penaeus monodon. Dette viruset har stor innvirkning p...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku