0 antall prosjekter

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Lange spor - Resultatdokumentasjon av langsiktig forskning innen termisk solenergi

På 70- tallet var det stor forskningsaktivitet innen solvarme på Blindern og på NTH. Det ble her utviklet ett nytt solvarmekonsept. Etter mer enn 10 års utviklingsarbeid ble bedriften Solarnor etablert i 1995. I 2005 ble Aventa etablert. Aventa har sitt utspring fra Solarnor og har derfor lang ...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Food Security and Trade Policy Making: The New International Agenda and Framework Conditions for Norwegian Primary Industries

Matsikkerhet har vært på den handelspolitiske dagsorden siden mini-ministermøtet i WTO i Genève i 2008. Det er primært utviklingslandene, med India i spissen, som har vært opptatt av at matsikkerhet skal innarbeides som et særlig hensyn i det internasjonale handelsregelverket. I flere år har dett...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Novel membrane contactor using ionic liquids for pre-combustion CO2 capture

The project entitled MCIL-CO2 - Novel membrane contactor using ionic liquids (ILs) for pre-combustion CO2 capture, aims to develop an environmentally friendly and energy efficient new solution for CO2 capture from pre-combustion power plant emission. In a pre-combustion process, CO2/H2 separation...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Condalign - company development

...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Advanced multi-fuel REformer for CHP-fuel CELL systems

-

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

WW-Net COMPETING USES OF FOREST LAND? The future of integrative and segregative policy and forest management approaches in Europe

The demand for biofuels has rapidly increased during the last few years and it is estimated that this trend will continue. Underlying reasons are the rising costs of fossil fuels,peaking of oil production in many of the major producing countries as well a s the political instability in importaant...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Participation in IEA's Energy Systems Technology Analysing Programme (ETSAP)

Institutt for energiteknikk (IFE) har med finansiering fra NFR deltatt i IEAs Implementing Agreement "Energy Technology Systems Analysis Programme" (ETSAP). Deltagelsen i ETSAP innebærer at IFE deltar på to årlige workshop med presentasjoner av pågående modellutvikling og analyser . Gjennom ETSA...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Akershus

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

International Research Training group NUPUS Non-linearities and Upscaling in Porous Media Flow

-

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

New Tracers and Methods for Single Well Chemical Tracer Test

-

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nettverksstøtte: Nasjonal teknologi plattform (NTP) Food for Life 2012-2013

Nettverket er en videreføring av Nasjonal teknologi plattform (NTP) Food for Life, som har vært et nettverk ii perioden 2008-2011. NTP Food for Life er et nettverk av matindustri og bransjeorganisasjoner som skal jobbe sammen for å stimulere norsk matidus tri til å smarbeide om å løse felles kunn...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET3: Norsk deltakelse i European Photovoltaic Technology Platform 2012

Prosjektet har som formål styrke og koordinere den norske deltakelse i European Photovoltaic Technology Platform (EPTP). Denne plattformen dekker aktiviteter innenfor utvikling og installasjon av solcelleteknologi. Planlagte aktiviteter: Møter: * EPT P Generalforsamling 2012 * Møter i Scien...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

External Sea Loads and Internal Hydraulics of Closed Flexible Cages

Dette prosjektet har hatt som hovedmål å øke forståelsen av oppførselen til flytende lukkede fleksible merder i bølger og strøm. Utviklingen av lukkede merder er motivert av ønske om å kunne kontrollere vannkvaliteten i merden, og dermed kunne eliminere viktige problem, f.eks. lakselus. Å gå ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Coordinated Bacterial Virulence: Relevance in Winter Ulcer

Et viktig element i akvakulturproduksjonen er å kontrollere smittsomme sykdommer. Sårproblematikk og skinnhelse har fått et økt fokus de siste årene ettersom dette er en utfordring gjennom hele produksjonssyklusen. Vintersår har en kompleks etiologi. Sårene observeres typisk ved lave vanntemperat...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Robustness in shipbuilding planning and operations - NextShip

Kompleksiteten ved planlegging og bygging av skip for avanserte havromsoperasjoner i Norge, er i stor grad drevet av usikkerhet i valg av utrustning med påfølgende endringer av tekniske spesifikasjoner. Dette gjelder gjennom hele skipets byggeperiode, noe som leder til kontinuerlig endring i plan...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Synteserapport: Samspillet mellom informasjon, kunnskap og forbrukeradferd

(Se skisse) Mange RENERGI-finansierte prosjekter gjennomføres i samspill mellom forskere, bedrifter og forbrukere for eksempel ved at de prøver ut virkemidler (Se skisse). Prosjektene "Do customer information programs influence energy consumption?" og "D esigning information measures to promote ...

Tildelt: kr 0,34 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

NEXT-Drill: Numerical-EXperimental Technology platforms for cost effective deep hard rock Drilling

-

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET3: Establishment and Strategic Development of the EERA Joint Programme: Smart Cities

SINTEF and NTNU take a leading role in the establishment and strategic development of the EERA Joint Programme (JP) on Smart Cities, with joint leadership of 1 Sub-Programme on Energy-Efficient Interactive Buildings and participation in all other 3 Sub-Pr ogrammes. The leadership is based on ongo...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Approaching advanced-generation breeding in Norway spruce: balancing genetic gain and genetic diversity

Norway spruce is the commercially most important tree species in Norway, and the use of seed orchard seeds has increased consistently and constitutes presently about 75% of the commercial plantings. The seed orchards established from the 1960s onwards wil l now have to be renewed to meet the dema...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Akershus

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

Comparative analysis of the driving forces behind the framing of REDD in industrialized countries

This grant would fund another research stay at the Fridtjof Nansen Institute (FNI). FNI has already provided excellent ground for my research into Norway's environmental politics. Having secured continuous supervision from Prof. Steinar Andresen (FNI) and having established a network to other sc...

Tildelt: kr 37 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Ukjent Fylke

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Søknad om rammebevilgning for prosjektetableringsstøtte, 2012

Simula ble opprettet i 2001 basert på en betydelig grunnbevilgning. I starten var behovet for finansiering fra andre kilder derfor begrenset, men siden den gang har Simula vokst samtidig som grunnbevilgningen stort sett har vært uforandret. Behovet for ti lleggsfinansiering har derfor økt. Simu...

Tildelt: kr 0,78 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

ERC- Eriksen Gender and Pentecostal Christianity

Gender and Pentecostalism (Kjønn og pinsebevegelse) prosjektet tar utgangspunkt i det påfallende paradokset at pinsebevegelser ofte har en egalitær form (for eksempel i det at alle kan oppnå frelse) på den ene siden men reproduserer tydelige kjønnede ulikheter på den andre (for eksempel i det at ...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

ERC-MORTH Bicarbonate transporters in acid-base balance - A structural focus

All mammalian cells use oxygen as an electron acceptor to run oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation is connected to the citric acid cycle and thus to the complete breakdown of nutrients, ultimately generating carbon dioxide (CO2) as the fin al waste product. When CO2 is solubilised...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian participation in ESFRI EPOS-PPP (European Plate Observatory System - Project Preparatory Phase)

European Plate Observatory System (EPOS) (http://epos.bo.ingv.it) is an ESFRI project in its preparatory phase that started in Nov. 2010 (EC.FP7 INFRA-2010-2.2.2, grant Agreement No.262229). Its goal is to build long-term research infrastructure in Solid Earth sciences by integrating existing di...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Political Institutions and Armed Conflict

Væpnet konflikt og politisk vold fører ikke bare til ødeleggende direkte vold, men hindrer også økonomisk vekst, truer befolkningens helsetilstand og øker fattigdom. Prosjektet har revurdert rollen til demokratiske politiske institusjoner med hensyn til å forhindre intern væpnet konflikt. Tidlige...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

HAVKYST-Havet og kysten

Net Escapement of Antarctic krill in Trawls

Antarktisk krill er en viktig ressurs og regnes som en av de minst utnyttede fiskeriressursene i verden. Det er imidlertid uttrykt sterk bekymring til fremtidig bærekraftig høsting og potensielle negative effekter dette fiskeriet matte ha på krill-avhengige predatorer. Dette sett i lys av pågåend...

Tildelt: kr 0,81 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

CLIDEEP - Workshop to explore the impacts of climate change on deep-sea benthic ecosystems

The deep-sea forms the largest ecosystem on the planet (covering more than 60% of the earth's surface). Deep-sea benthic ecosystems are intricately linked to one another and surface ocean ecosystems, and recent studies show that they are currently being impacted by climate change stressors, suc...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Innovative approaches in examining plant-based aquafeed ingredients

We propose a research project that will take a three-tiered approach in examining and addressing current perplexities in aquaculture nutrition. Many studies have been conducted to determine the effect of plant-based feed ingredients on salmonid fish. Bec ause these studies vary in methodology, i...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

CORE Organic II Softpest Multitrap

Prosjektet «Softpest Multitrap» har hatt som målsetning å utvikle kunnskap om hvordan å kontroller de mest betydningsfulle skadeinsektene for økologiske jordbær- og bringebærproduskjon. Disse insektene er jordbærsnutebillen, håret engtege og bringebærbillen. Vi har hatt fokus på å benytte insektf...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Solving bottlenecks in triploid salmon production - a way to strengthen the sustainability of the salmon aquaculture industry

The current project aims to study the termal preference and dietary demands of triploid Atlantic salmon. The results of the project will reveale if triploid salmon can be put to culture in regions with a moderat water temperature during the summer. If so, farming of triploid salmon may have the ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Wood - Energy, Emissions & Experience

The basic idea of the project is to document the effects on the energy use and the residents health and behavior of using wood in structures and interior in buildings. The energy aspects will focus on latent heat exchange in wood, and its capacity to damp en daily fluctuations of temperature and ...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo