0 antall prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Fartein Valen: atonal nybrottsmann og modernistisk tradisjonsbærer - en kritisk-analytisk, historisk og edisjonsfilologisk studie.

Fartein Valen regnes i dag blant de fremste norske komponister i første halvdel av 1900-tallet. Han var en nybrottsmann for den atonale musikken i Norge og evnet også å skape en helt særegen stil innenfor den europeiske modernismens hovedstrøm. Valen-prosjektet sikter mot en ny forståelse av Fa...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Cello - studier i Berlin

Jeg ønsker å tilbringe et år i Berlin fra og med høsten 2011. Der vil jeg studere cello hos professor Konstantin Heidrich, og samtidig delta på mesterklasser med cellistiske forbilder som har base i Tyskland. For tiden er jeg 1.års masterstudent hos prof essor Truls Mørk ved Norges Musikkhøgskol...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Klaver - studier med professor Gabriele Kupfernagel ved Musikhochschule Hanns Eisler i Berlin

Jeg søker med dette om økonomisk støtte til å studere med pianist Gabriele Kupfernagel i Berlin. Kupfernagel er klaverprofessor ved Hochschule Hanns Eisler, og er villig til å gi meg en plass i hennes klasse på høgskolen. Dette innebærer ukentlige pianoti mer, samt deltakelse i klassetimer ol.

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Clouds and Concerts: Mediation and Mobility in Contemporary Music Culture.

Sky & Scene undersøker hvordan de siste års teknologiske omveltninger har påvirket musikklytting, musikkdistribusjon og publikums opplevelse av livemusikk. Festivaler og strømmetjenester som WiMP og Spotify er blant de områdene som har endret seg mest i musikkulturen det siste tiåret, og er det e...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Promoting Delusions of Control through Music-Making

Individuals recounting intense musical encounters commonly describe a feeling of oneness with others, their surroundings and the music, sometimes speaking of losing themselves in the moment or even becoming possessed by an external force. Such experiences , interpreted by some to be supernatural ...

Tildelt: kr 84 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Stipendsøknad

Stipendsøknad for viderestudier i Berlin, Tyskland. Jeg ønsker å bruke et eventuelt stipend til sangtimer, timer med akkompagnatør, samarbeid med regissør og språkkurs. Mine mål: * Bli en bedre sanger/musiker * Bli en bedre skuespiller/scenekunstner * B li bedre i tysk

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Fiolin - Hochschule für Musik und Theater München

Se vedlegg.

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Per Dahl: Verksanalysen som fortolkningsarena

Boken består av fire deler samt appendiks, litteraturliste og stikkordregister. Del I: Verkanalyser og fortolkningsarenaer, del II: En fortolkningsmodell , del III: Fem verkanalyser med tekst?musikk relasjoner og del IV: Kommentarer til hver av analysene. Tittelen på boka Verkanalysen som forto...

Tildelt: kr 58 000

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk folkemusikklags skrift 2011-13

...

Tildelt: kr 54 000

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

NIME 2011 - 11th International Conference on New Interfaces for Musical Expression

NIME2011 is an interdisciplinary conference gathering 200-500 participants from all over the world to share their knowledge and late-breaking work on new musical interface design. The conference is open to both scientific and artistic presentations. Par ticipants come from a number of different...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Metal Community: the Problem of Identity

The main goal of my future work is to look at the formation and specifics of identity in metal community as an academic problem. This goal is determined by the current situation of the fundamental societal changes, amongst others those in basal assumption s, that lead to the plurality and ambigui...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Piano - Hochschule für Musik und Theater Hannover

Jeg ønsker å gjennomføre soloklassestudiet ved Hochschule für Musik und Theater Hannover (HMTH) med oppstart høsten 2010. Alternativt master-/diplomstudier ved Norges Musikkhögskole (NMH) med utveksling til Hannover. I alle tilfeller ønsker jeg å gjennomf öre masterstudiene med base i Hannover d...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Popular Music and Gender in a Transcultural Context

-

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Bratsj - privattimer, Tabea Zimmermann/Moshe Ben-Dor, Tyskland

Bratsj - privattimer hos Tabea Zimmermann i Tyskland Berlin/Hannover. Se projektbeskrivelse!

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Fiolin - Studier för Melise Mellinger, Ensemble Recherche, Freiburg

Violinstudier i samtidsmusik för Melise Mellinger, Ensemble Recherche, Freiburg. Jag söker medel för att kunna studera för Melise Mellinger, violinist i Ensemble Recherche, Freiburg, en av världens främsta ensembler för ny musik. Jag har under mina studi er och i arbetslivet specialiserat mig på...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk folkemusikklags skrift 2010

...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Søknad om stipend for privatundervisning med Prof. Frans Helmerson.

Mitt navn er Frida fredrikke Waaler Wærvågen (født 17.08.88). Jeg studerer utøvende cello, og har som mål å høyne min kompetanse på instrumentet slik at jeg i framtiden kan være aktiv som solocellist. Dette er en krevende målsetting som forutsetter omfat tende egeninnsats , og som dessuten bare ...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Ukjent Fylke

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Motion Capture Equipment for Interdisciplinary Research on Music, Motion, Minds, and Machines

This project aims at advancing our knowledge of music-related body movement by way of a state-of-the-art motion capture equipment and a database for music-related body movement data from this equipment so that the data may be shared with other researchers nationally and internationally. Studying...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2017

Sted: Oslo

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Aural Sonology Project (Concrescence) for Ligeti's music. Aural perception, spectra, heterogeneous temperaments, harmonics

Ligeti's music is based on several aspects. Some of them are strictly connected to the music as heard. Works like "Continuum", "Chamber Concert", "Atmosphères", and many others are based on aural illusions. The ordinary ways of analysis are insufficient a nd inadequate to interpret the complexity...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

Musical Expression in Transforming Cultures: A Comparative Study of Rudolf Kolisch's Performance Practice

The results from this project's comprehensive performance studies will provide a new understanding of historical recordings as documents of aesthetic transformation which are characterized by three distinct periods in Kolisch's performance practice. The r ich body of unpublished archival material...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Oslo

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Skjelbred, Hanne, rwe dea musikkstip 09

...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Sæverud, Ådne, rwe dea stipend 09

...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Music therapy - a perspective from the humanities

...

Tildelt: kr 14 999

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Melbø, Espen RWE Dea stipend 09

...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Sæverud, Mari Therese Moe rwe dea 2009

...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Foosnæs, Eva Holm RWE Dea 2009

...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Ukjent Fylke

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Musical discourses of being "the other" the musical representation of immigrants in Norway

My research activity is observing a selection of non-western immigrant musicians in Oslo through participatory observation. My objective is focusing on different or varying musical strategies of immigrant musicians on the popular music scene in Norway, tr ying to describe processes of cultural hy...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Agder

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk folkemusikklags skrift 2009

...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Music, Motion, and Emotion Theoretical and Psychological Implications of Musical Embodiment

This project aims to throw light upon both aesthetic and therapeutic/prophylactic dimensions of musical meaning; the primary objective being to increase our awareness and understanding of the positive powers of music in everyday life, as well as in crisis . A selection of CD recordings (programs...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2014

Sted: Oslo

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Sandvik, Audun Andre, rwe 2008

...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Ukjent Fylke