0 antall prosjekter

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

The interaction of photosensitive proteins with microfabricated sensor arrays

Anvendelsen av naturlig forekommende protein nanomaskiner som erstatning for ødelagte fotoreseptorer i øyet, vil i dette prosjektet bli undersøkt som basis for å utvikle teknologi som kan gjenopprette synet til millioner av mennesker verden over. Formålet er å konstruere en kunstig retina basert ...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Vestfold

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Clay nanolayers for encapsulation of drops or nanoparticles

Prosjektet skal utvikle og fremstille leire-mikro-/ nanokapsler for ufarlig transport og kontrollert levering av nanopartikler eller molekyler (for eksempel bioaktive midler) i dråper. Fordeler med leirepartikler for mange bruksområder skyldes deres enkle modifisering og nano-skala funksjonalise...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Calcium-Silicon alloy-based all-solid-state batteries (CalSiumbat)

CalSiumbat-prosjektet har som mål å svare på et viktig spørsmål innen energilagring – det er mulig å lage et pålitelig batteri basert på kalsium. I løpet av det siste tiåret har forskere over hele verden lett etter potensielle alternativer til utbredte litium-ion-batterier (LIB). LIB-er har blitt...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: DASC-NF - Nanofluid-based solar collector for Northern Climate conditions

Den konvensjonelle solfangerteknologien er lite effktiv i nordiske land. Årsaken til dette er at standard solfangere ikke har tilstrekkelig beskyttelse mot termiske lekkasjer i kalde omgivelser med mye regn og snø. For å løse dette problemet, har forskere ved Høgskulen på Vestlandet utviklet en n...

Tildelt: kr 0,43 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

KVAL: MARC - a novel multi-purpose optical sensor

MARC er en nyutviklet optisk sensor som vesentlig øker dynamisk måleområde, det vil si at den øker forskjellen mellom maksimum og minimum verdier som kan måles sammenlignet med eksisterende teknologi, uten at det går ut over nøyaktigheten. Dette er oppnådd ved å bruke en unik kombinasjon av to fo...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

2^2-INTRATARGET: Nanocarriers to deliver antibodies towards intracellular targets in cancer cells/TAMs at primary/metastatic sites

2^2-INTRATARGET var et transnasjonalt Europeisk prosjekt med partnere fra Spania (koordinator), Italia, Frankrike og Norge. Konsortiet besto av eksperter innen fremstilling av identifisering og produksjon av antistoff, nanobærerutvikling, karakterisering av nanomedisiner, immunologer, farmasøyter...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Norwegian Marine Biopolymers as Injectable Hydrogels for Tissue and Organ Repair – TUNIGUIDE

Prosjektet utviklet injiserbare, in situ gelerende hydrogelformuleringer basert på norske marine biopolymerer, tunikat nanocellulosefibriller og alginat, for reparasjon og regenerering av vev og organer. Mangel på donororganer er et alvorlig globalt problem som resulterer i høy dødelighet blant m...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Next Generation Optical Nanoscopy Platforms for Biological System - Symbiosis of Advanced Training, Research and Innovation

Prosjektet har etablert et internasjonalt samarbeidsnettverk innen avansert mikroskopi og bioavbildning med partnere i India, Tyskland, USA og Norge. Fokuset er på utdanning og innovasjon, med partnere med høy akademisk og forskningsmessig kvalitet. Prosjektet har skapt et unikt nettverk som brin...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Development of a novel high-throughput Sars-CoV-2 antibody test

Norwegian Gentian AS og Universitetet i Tromsø (UiT)/Norges arktiske universitet har i dette prosjektet samarbeidet for å utvikle en COVID-19 antistofftest. Testen oppdager antistoffer mot SARS-CoV-2 i humant blod, og gir kvantitativ informasjon om graden av oppnådd immunitet, selv om personen ha...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Østfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Graphene-based Anti-Sticking Surfaces by Atmospheric Pressure Plasmas for Lamination

This project will aim at improvement of hardness and long-term mechanical stability by the incorporation of graphene-based nanoparticles within the coating. The addition of these nanoparticles shall improve the mechanical stability, friction, anti-static properties behaviour and hardness of the c...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

3D Printed Engineered Nano-Composite Templates for Bone Regeneration

Det overordnemålet med “3DPRENT?-prosjektet er å fremme translasjon av 3D-printeteknologien for beinregenerasjon. Tredimensjonal (3D) bioprinting blir sett på som en potensiell ny løsning for å lage personlige benlignede konstruksjoner. Imidlertid er mangel på det ideelle bioblekket et betydelig ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CLICU - Closed-loop glucose control in the ICU

Blodsukkerkontroll er et problem i intensivavdelinger, og dårlig blodsukkerkontroll fører til økt pasientdødelighet, økt komplikasjonsrisiko og økte sykehuskostnader. GlucoSet utvikler en blodsukkermonitor for intensivavdelingene, men på sikt er det et betydelig behov for at monitoren kan styre e...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Engineering exosomes as natural nanovehicles for cancer therapy.

Vi skal i dette prosjektet utvikle naturlige nanopartikler til kreftbehandling. Kroppens celler har evne til å kommunisere med andre celler via bittesmå informasjonspakker. Disse pakkene er små vesikler kalt exosomer. Exosomene kan påvirke mottagercellen. Siden exosomer representerer et naturlig ...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Bergen Carbon Solutions søknad for EIC Accelerator

Bergen Carbon Solutions AS er en gründerbedrift som har sitt opprinnelige utspring fra en bacheloroppgave gjennomført ved Høgskolen på Vestlandet våren 2016. Bedriften har utviklet en prototype som viser gode resultater for oppskalering. BCS har gjort bedriftsprosjekt med støtte fra VRI-programme...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

High-throughput Synthesis of Non-spherical Plasmonic Nanoparticles (NPs) for Applications in Endotoxin Sensing (Nano-Syn-Sens)

Administrativt: Da prosjektet gikk inn i sitt tredje år, har hovedfokuset vært å samkjøre innsatsen til både norske og indiske partnere mot de forhåndsdefinerte prosjektmilepælene ved å legge til rette for koordinerte forskningsaktiviteter. De tidligere indikerte finansieringsutfordringene på ind...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

STEGS-2, Sensor TEchnology for Green and Safe Airplanes -phase 2

I STEGS-2 prosjektet har Memscap i samarbeide med sin industrielle partner Sensonor / SAFRAN og to forsknings partnere, SINTEF og USN utviklet en helt ny MEMS teknologiplattform for produksjon av høykvalitet trykk sensorer for flyindustrien. Her med spesielt fokus på motorkontroll (FADEC) til Jet...

Tildelt: kr 15,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestfold

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

On-chip Raman-spectroscopy of extracellular vesicles

Introduksjon og samandrag: Ekstracellulære vesiklar (EV) er knøttsmå partiklar frå biologiske celler (diameter ca. 100 nm). Vesiklane kan sirkulera i kroppen, mens celler for det meste sit fast i vev. Det har vist seg at celler kan kommunisera med slike vesiklar og utveksla protein, lipid og gene...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Miniaturised Optical ROad Sensor

Prosjektet nådde målet om å utvikle det sentrale MEMS-filteret med nye innovasjoner i nyutviklede speilbelegget som øker sensitiviteten til sensoren betraktelig. Det ble bygget et sensorsystem som ga vellykket klassifisering av is, våt og tørre overflater under kontrollerte forhold, men på grunn ...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Østfold

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Integrated III-V Semiconductor Frequency Comb on a Chip

Lyspærer sender ut hvitt lys, som inkluderer det fulle spekteret av synlig lys fra 380 til 740 nanometer. I kontrast sender lasere ut en enkelt bølgelengde, noe som resulterer i et smalt spekter av lys. Men en ny type laserkilde kalt frekvenskam har dukket opp, som sender ut flere lysfrekvenser s...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Partner search for co-authoring a proposal for EC H2020

The project activities consist in: - Identifying potential national and international partners (this is currently on going) - Contacting potential partners, initially via calls and video conferences. - Organise meeting with Partners to agree on the Consortium set-up and proposal outline. If succ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Nordland - Nordlánnda

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Forskningsseminar: Recent advances in cellulose nanotechnology research - Production, characterization and applications

Forskningsseminaret arrangeres for åttende gang september / oktober 2020 av RISE PFI. Seminaret ble arrangert for første gang i 2006 og har blitt arrangert annen hvert år med stadig større oppslutning. I 2018 hadde vi ca. 70 deltakere. Dette er en arena der industri møter forskning da vi legger v...

Tildelt: kr 98 784

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Development of CXCR4 targeting -nanosystem-imaging probes for molecular imaging of cancer cells and tumor microenvironment.

Immunterapi, som består i bruk av immunsystemet for å bekjempe kreft, har vist bemerkelsesverdige resultater i behandlingen av blodkreft som leukemi. Solide svulster har vært mer motstandsdyktige mot immunterapi, og dette skyldes blant annet det tumormikromiljøet og svulstenes evne til å spre seg...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Mikrofilament for optiske og katalytiske gassensorer

GasSecure produserer trådløse, batteridrevne gass sensorer. Første generasjon av sensorene er basert på en kombinasjon av optisk og akustisk gassmåling. Den akustiske sensoren kan si fra om endringer i gass sammensetning, men kan ikke si om den nye gassen er eksplosiv. Den optiske sensoren kan sk...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: Treatment of lung cancer with nanoparticles

Lungekreft er en av de vanligste kreftformene vi har, og med svært dårlige prognose; 5-års overlevelse er i dag bare 18%. Med en så dårlig prognose er behovet for nye medisiner og behandlingsregimer mot lungekreft stort. Behandling med kjemoterapi er ofte begrenset av utilstrekkelig levering til ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

ENPERITO: Effective Nanoparticles for Treatment of Peritoneal Metastases

Peritoneale metastaser er en samlebetegnelse på spredning av svulstceller til bukhinnen, oftest med utgangspunkt fra andre organer i og rundt buken. Kreftspredning til bukhinnen er forbundet med dårlige prognoser da det ofte oppdages seint i sykdomsforløpet. Standardbehandling er kirurgi etterful...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility III

NorFab legger til rette for tilgang av moderne utstyr og laboratorier for brukere i Norge, uavhengig av deres akademiske eller industrielle tiknytning. Laboratoriene består av fire noder - NTNU NanoLab i Trondheim, SINTEF MiNaLab og UiO MiNaLab i Oslo, og USN MST-Lab lokalisert mellom Tønsberg og...

Tildelt: kr 100,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Packaged nanowire/graphene UVC LED devices for water disinfection

The objective for the EIC Accelerator project is to optimize the pilot-production line of packaged AlGaN nanowire/graphene UVC LED chips with state-of-the-art wall plug efficiency (>12%) and price (< 50$/W). The AlGaN nanowires will be used as the UVC emitting material, whereas graphene will be u...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Gut-targeted RNA-based nanoparticles for fibrostenotic Crohn’s Disease: a novel therapeutic approach - RuNNINg

RuNNINg er et transnasjonalt Europeisk prosjekt med partnere fra Italia, Hellas, Frankrike og Norge. Konsortiet består av eksperter innen nanobærerutvikling og formulering, karakterisering av nanomedisiner og cellebiologi, samt kliniske spesialister på tarmsykdommer, som for eksempel inflammatori...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Micro Continuous emission monitoring analyser ensuring reduced emissions from on and offshore transport

Internasjonal maritim sektor frakter mer enn 80 % av alt gods globalt. Dette er den raskeste og mest kost-effektive måten å transportere de fleste typer gods på. Utslippene av miljøgasser er for øvrig betydelige. Beregninger gjort av DNV GL viser at ett containerskip slipper ut SO2 tilsvarende 10...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Exosomes as innovative Nanomedicine Approaches to reverse obesity and its MEtabolic and Psychotic complications, targeting the hypothalamus

Fedme og fedmerelatert sykdom er et økende samfunnsproblem i verden, og Norge er intet unntak. Lavere kaloriinntak gir effektiv vektreduksjon, men det er vanskelig å opprettholde vekttapet, både fordi appetitten øker, men også fordi kroppen reduserer forbrenningen. I ENAMEP-prosjektet ønsker vi å...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland