4 prosjekter

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Nordand (tidsskrift)

Se Vedlegg A

Tildelt: kr 84 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Nordand (tidsskrift)

Se Vedlegg A

Tildelt: kr 84 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Nordand (tidsskrift)

Se Vedlegg A

Tildelt: kr 80 999

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP NORDAND - Nordisk Tidsskrift for Andrespråkforskning

...

Tildelt: kr 85 896

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Ukjent Fylke