41 709 antall prosjekter

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

EUI - Navigating the Atlantic Crossing: A study of the role US influence played in Scandinavian social democratic politics, 1948-68

Sosialdemokratiet i Norge er kjernen i vår politiske identitet. Alle de politiske partiene identifiserer seg, på den ene eller andre måten, med dets historiske arv. Samtidig er sosialdemokratiets historie preget av to uavklarte problemer: Hva slags politiske regime var etterkrigstidas sosialdemok...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Ukjent Fylke

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

EUI - Please mind the gender gap: A study of the women and men’s different attitudes toward green ideology

Tidligere forskning har avdekket at kvinner er bryr seg mer om miljøvern og er mer bekymret for klimaendringer end menn. Kvinner er også mer opptatt av å lever miljøvennlig har et mindre karbonavtrykk sammenlignet med menn. Statsvitere har også funnet at kvinner er overrepresentert blant de som s...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Ukjent Fylke

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

EUI - Diasporic formations in motion: (re)mobilising transnational communities, the case of Chile.

I oktober 2019 brøt det ut protester i flere latinamerikanske land. Utover den lokale politiske betydningen av hendelsene, tar dette prosjektet for seg reaksjonene de utløste blant medlemmer av deres diasporaer. Forskere har tilskrevet diasporamobiliseringer til hendelser i hjemlandet som provos...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - 4. år - Between ally and adversary: 'the West' in Russian responses to international terrorism (2001-2014)

...

Tildelt: kr 0,33 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - 4. år - Natural Disasters: Demographic and Health Outcomes for Women and Children

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Ukjent Fylke

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Støtte til ny søknad til ERC AdG 2021

Dette prosjektet skal lede til ny ERC-søknad

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Ukjent Fylke

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

Supply of dense water to the overflows across the Greenland-Scotland Ridge - Topfinancing

SUPERFLOW will determine the pathways and dynamics of the flow of the densest water in the Nordic Seas that is the main source to the lower limb of the Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC), a critical component of the global climate system. Warm and saline Atlantic Water flowing nor...

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Ukjent Fylke

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

Toppfinansiering: Political Dynamics of Slow-Onset Disasters - Contrasting Antimicrobial Resistance (AMR) and Ebola Responses

Disasters differ markedly in their speed and pattern of manifestation, which in turn greatly affects how researchers as well as authorities interpret and respond to them. While theoretical innovations made by disaster researchers over the last century have almost exclusively been developed for th...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Ukjent Fylke

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

Microcomb generation with quadratic nonlinearities in high-confinement LiNbO3-on-insulator (LNOI) waveguides: topfinancing

MICROCOMB is an ITN focusing on applications and fundamentals of microresonator frequency combs. KTH and my contribution to the ITN is: Microcomb generation with quadratic nonlinearities in high-confinement LiNbO3-on-insulator (LNOI) waveguides. I will investigate novel approaches to generate in...

Tildelt: kr 0,33 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Ukjent Fylke

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

MOVES – Migration and Modernity: Historical and Cultural Challenges – Topfinancing

The project's name is "Typology of Migration Myths: Theoretical/Methodological Questions", and my research deals with the ways in which migration and migrants are represented culturally in narratives about migration. The extended area of the study is migration literature, with a focus on litera...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Ukjent Fylke

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

DISTINCT: "Dementia: Intersectorial Strategy for Training and Innovation Network for Current Technology. Toppfinancing

To ensure social inclusion for people with dementia (PwD), their informal caregivers (ICs), such as family members, have an important role in supporting interactions, a responsibility that only grows as the disease progresses. As dementia affects communication skills and memory functions, initiat...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Ukjent Fylke

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Bidrag til Covid-19 therapeutics Accelerator - gjennom Wellcome Trust

...

Tildelt: kr 58,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Ukjent Fylke

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

Globalizing Anti-Feminism: A Phenomenology of Transnational Networks of Islamic Women Organizations — GlAntiFem

This project seeks to study global Islamic women organizations and the emerging transnational movement they represent. These organizations are characterized by an opposition against what they perceive as feminism and westernization and have a global pro-activeness that seek to produce emancipator...

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Governmentality and Governance: Analysing the link between the assertation of power and its rationale

Prosjektet med navn 'EUI - Governmentality and Governance: Analysing the link between the assertation of power and its rationale' er per dags dato i en avansert fase. Mtp selve prosjektet kan følgende oppdateringer meldes: Jeg analyserer hvordan den svenske og norske staten håndterer pandemien,...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Ukjent Fylke

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

EUI - Global Security, Gender, Politics and the Countering of Violent Extremism (CVE)

Hovedformålet med dette prosjektet er å forstå hvordan kjønn i ulik grad påvirker forebyggende arbeid i forbindelse med radikalisering og voldelig ekstremisme i Norge og Canada. Ved å forstå hvordan praktikere - og utøvere av forebyggende arbeid - tenker og arbeider med kjønn, kan dette prosjekte...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Ukjent Fylke

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

Novel techniques for quantitative behaviour of convection-diffusion equations (techFRONT) - Topfinancing

Physical laws are mathematically encoded into Partial Differential Equations (PDEs). They tell us how certain quantities – like heat, water, or cars – depend on position and time. Precise information on the fundamental processes of the natural world is based to a large extent on PDEs; in turn, th...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Ukjent Fylke

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

Top financing ESR 10 in Supporting the interaction of Humans and Automated vehicles: Preparing for the Environment of Tomorrow (SHAPE-IT)

The overall goal of SHAPE-IT is to enable rapid and reliable development of safe and user-centered automated vehicles (AVs) for urban environments. Vehicle automation has been identified as a game-changer in transport, promising substantial reductions in road-traffic fatalities while improving mo...

Tildelt: kr 0,43 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Ukjent Fylke

KONT-Kontingenter

Kontingent IODP

...

Tildelt: kr 44,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - 4.året - The Empirical Effects of Procedural Justice Reforms in Internatonal Institutions

...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - The Discourse of Death in PKK´s Ideology

I denne forskningen argumenteres det for at "det ikke er PKK som militariserer den kurdiske bevegelsen, men Kurdistan forkurderer også PKK" mens jeg utdyper hvordan den kurdiske kulturen er avgjørende for å forstå PKK. Jeg har studert hvordan fascinasjon for døden (F.D.) er så sentral i en marxis...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - The Political Power of European Case Law and the CJEU

Internasjonale domstoler er institusjoner som holder autoritet over tolkningen av mellomstatlige avtaler, og på denne måten spiller en sentral rolle i en rekke mellomstatlige samarbeid. Blant de mektigste internasjonale domstolene er EU-domstolen, som gjentatte ganger har vist seg å være en vikti...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - 4. året - Implentation of State Aid Modernisation in the European Economic Area

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Legitimate authority without a duty to obey: The power-liability approach as a conceptual framework to understand practical authority

...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Embracing the Leper: Local collaboration with anti-system parties in Scandinavia

Prosjektet dreier seg om virkningene av lokale samarbeid med utfordrerpartier på ytre høyre og venstre fløy i to skandinaviske land: Norge og Sverige. Fire partier undersøkes: Rødt og Fremskrittspartiet i Norge, og Vänsterpartiet og Sverigedemokraterna i Sverige. Utfordrerpartier deltar gjerne i ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - European Strategies for Printing and Popularising Renaissance Medicine

Hvordan ble 1400-tallets nye kommunikasjonsteknologi, boktrykkerkunsten, brukt til å formidle medisinsk kunnskap på tvers av språk- og landegrenser? Når en ny form for kommunikasjonsteknologi senker tersklene for å dele kunnskap, kan nye stemmer slippe til, og nye grupper kan begynne å ta til seg...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Ukjent Fylke

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

Tracing allergenic plants in food products

The presence of undeclared allergens in food products poses a serious health risk to consumers and results in important economic losses for the food industry. The detection of allergens is typically performed using immunological methods. DNA-based methods can complement immunoassays and provide h...

Tildelt: kr 0,56 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Ukjent Fylke

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

URBASIS- ESR 4.3: Testing of seismicity and attenuation models/decision support - Toppfinansiering

URBASIS (New challenges for Urban Engineering Seismology)- prosjektet handlar om å få betre forståing for seismologiske prosessar og effektar av jordskjelv i urbane områder. PhD - prosjektet ESR 4.3 (Testing of seismicity and attenuation models/decision support) handlar om å teste og vurdere pre...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Ukjent Fylke

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

VACMA - Vaccine Confidence Media Analytics

The main training objectives in the project is for the researcher to improve his skills in scientific methods related to analysing large textual datasets, develop an in-depth understanding of the vaccine communication field, and extend his european scientific network. As part of the training at F...

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Ukjent Fylke

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

En ny metode til at studere nedbrytning av organisk material i kystnære Arktiske økosystemer - toppfinansiering

Arktiske havområder mottar store mengder organisk karbon via avløp fra omkringliggende isbreer og tinende permafrostjord. Dette oppløste organiske stoffet (dissolved organic matter, DOM) utgjør en av verdens største aktive karbonpuljer, dvs. det kan respireres til CO2 av heterotrofe organismer. L...

Tildelt: kr 0,67 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Ukjent Fylke

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ESS ERIC (European Spallation Source ERIC) - Bidrag til drift

...

Tildelt: kr 263,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Ukjent Fylke