0 antall prosjekter

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Randomised controlled trial in Nepal: Implementing point-of-care tests and identifying barriers to reduce antibiotics for vaginal discharge

Unormal utflod fra skjeden forkommer ved både seksuelt (SOI) og ikke-seksuelt overførbare infeksjoner. Laboratoriebaserte tester er vanskelig tilgjengelige i lavinntektsland. For å sikre behandling av SOI gis ofte behandling med en kombinasjon av flere, ofte bredspektrede antibiotika, noe som bid...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Decoding the intracellular complement system in inflammatory reactions

Det konvensjonelle komplementsystemet som produseres i levra og finnes i plasma utgjør en av våre viktigste forsvarsmekanismer mot patogener og uønskede molekyler i kroppen. Når komplementsystemet oppdager patogener i blod, trigges aktivering av komplementfaktorene C3 til C3a og C3b og C5 til C5a...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Early AI-based risk assessment for cerebral palsy: Laying the ground for decision support in public health services

Noen nyfødte trenger intensiv medisinsk behandling på grunn av sykdommer i nyfødtperioden som gir økt risiko for varig hjerneskade (ex. for tidlig fødsel, hjerneinfarkt, alvorlige infeksjoner og medfødte misdannelser). Barna følges med gjentatte kontroller i spesialisthelsetjenesten siden de har ...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Aberrant Oxidative DNA Modifications and DNA Structures in Genome Regulation

DNA-glykosylaser er enzymer som initierer reparasjon av små skader på DNA baser, som er bygge stenene i arveanleggene våre. Hvis de skadede DNA basene ikke blir fjernet kan de forårsake celledød eller mutasjoner og til slutt kreft. Imidlertid brukes DNA-glykosylaser også i medfødt og adaptiv immu...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Phenotypic Drug Screening to support personalized medicine for colorectal cancer.

Hver kreftpasient utgjør en unik utfordring for leger. Kolorektal kreft er ikke en, men en samling av lignende sykdommer med unormal vevsvekst i tykktarmen. På grunn av variasjon i den underliggende sykdomsbiologien, kan medisinsk behandlingen av svulster med målrettede legemidler ha positiv effe...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Computational modelling and functional validation platform for personalised colorectal cancer clinical therapy decision support (ONCOLOGICS)

Det er en velkjent utfordring for samfunnet, helsevesenet, og dessverre også for enkeltmennesker, at mange får kreftbehandling som bare virker for noen få. Dette fører med seg høye personlige kostnader - levetid, livskvalitet, bivirkninger - og betydelige samfunnsmessige kostnader - dyre medisine...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KSP: A platform for development of peptide-based antimicrobials for treatment of infections with drug-resistant bacteria

Antimikrobiell resistens (AMR) er en av de mest presserende helseutfordringene verden står overfor. Situasjonen rundt AMR er kompleks, men har ført til at relativt få offentlige eller private ressurser er brukt til å takle utfordringen. Vi foreslår å løse denne utfordringen ved å bygge en innovat...

Tildelt: kr 30,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The role of smooth muscle derived factors in colorectal cancer metastasis

Tykktarmskreft (CRC) er den nest hyppigste dødsårsaken til kreft i verden. I Norge er det den vanligste krefttypen og rammer omtrent 7% av befolkningen. Tidlig diagnostisering og optimalisert kirurgi har bidratt til å øke overlevelsen til CRC-pasienter, men når metastaser dannes (dvs. når kreft s...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KVINNEHELSE-Kvinners helse og kjønnsperspektiver

Early intervention after rape to prevent post-traumatic stress disorder – a multicenter randomized control trial

Voldtekt og seksuelle overgrep er forbundet med en høy risiko for å utvikle posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og andre psykiske lidelser. PTSD er en psykisk lidelse som kjennetegnes av ufrivillige, påtrengende minner om voldtekten, av at man unngår ting som minner en om voldtekten, av negat...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Function and regulation of motile-cilia-mediated flow in the nervous system

Motile cilier er ørsmå, piskeliknende organeller, som genererer væskestrøm i mangfoldige system i dyreriket. Strømmen generert av cilier er av stor interesse, siden motilitetsdefekter i cilier fører til sykdom hos mennesker, kjent som ciliopatier. I hjernen beveger ciliene cerebrospinalvæsken, en...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Control of atherogenic inflammation through lipidome remodeling

Hjerte- og karsykdommer er den vanligste dødsårsaken i verden. Den dominerende årsaken til denne sykdommen er åreforkalkning, en lidelse i blodårene som utvikler seg gjennom hele livet ved at fett hoper seg opp langs blodåreveggene. Vi vet nå at ikke bare fett og kolesterol fra kosten som driver ...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Kidney Tubular Damage and Dysfunction Identify a Novel Axis of Chronic Kidney Disease (CKD)

Kronisk nyresykdom (CKD) er vanlig og kan føre til nyresvikt som trenger dialyse og det er også en sterk risikofaktor for hjerte- og karsykdommer og død. Nyrene filtrerer 180 l/d gjennom glomerulus-membranen, og like viktig er nyre tubulus systemets påfølgende reabsorpsjon av 179 l pre-urin for å...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Novel roles of Neil DNA glycosylases in genome dynamics

Epigenetiske DNA baser er dynamiske modifikasjoner på arveanleggene (genomisk DNA). Epigenetisk regulering og DNA-reparasjon er grunnleggende biologiske prosesser som er viktige for utvikling og god helse, som anerkjent av Nobelpriser (2012, 2015). DNA-glykosylaser initierer reparasjon av skadet ...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Membrane repair balances host cell killing by Mycobacterium tuberculosis

Mycobacterium tuberculosis (Mtb) forårsaker tuberkulose og tar livet av 1,5 millioner mennesker hvert år. Kun 10% av de som smittes med tuberkulose utvikler aktiv sykdom mens de resterende 90% kontrollerer infeksjonen og utvikler det vi kaller latent tuberkulose, en tilstand som ikke er smittsom ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Impact of neuronal DNA methylomes on neural coding of spatial learning and memory

Memory formation and maintenance are tightly controlled complex processes, and understanding the underlying molecular, cellular and network mechanisms are major goals in the field of neuroscience. Recently, emerging evidence links memory formation and storage to dynamic changes in DNA methylation...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

DNA Glycosylase-Dependent Regulation of the Neuronal Epigenome

I dette prosjektet avdekket vi en ny funksjon av enzymer/proteiner som normalt reparerer DNA skader i epigenetisk regulering i hjernen. DNA i cellene våre er kontinuerlig utsatt for skade, derfor er vedlikehold av DNA essensielt for utvikling og helse. Base utkuttings reparasjon (BER) er en vikt...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Biological Methylation: Post-translational Regulation of Intestinal Regeneration

Kroniske sykdommer som diabetes, astma eller inflammatorisk tarmsykdom (IBD) påvirker pasienter over hele verden. I mange av disse kroniske sykdommene gror ikke sår ordentlig, hvis de i det hele tatt gjør det. Mange faktorer påvirker disse sykdommene, som diet, miljø og genetikk, men begrenset så...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Decoding the phagocytic signaling network in antibacterial defense

Vi har oppdaget en ny og viktig funksjon av SLAMF1, som er et ko-stimulatorisk molekyl som setter i gang intracellulære signalmekansismer i flere typer av immunceller. Våre funne viser at SLAMF1 er nødvendig for at immunsensoren Toll-like receptor 4 skal starte produksjon av interferon beta (...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

EPIGENETIC AND EPITRANSCRIPTOMIC VARIATIONS INDUCED BY ARBOVIRUS INFECTION OF BRAIN RESIDENT CELLS

The impact of the spread of arboviruses in terms of public health has been particularly underscored by the recent epidemics of the Alphavirus Chikungunya (CHIKV) in the Indian Ocean regions (2005) and in the Caribbean islands (2013). In humans, CHIKV is responsible for an acute syndrome of varyin...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

suppRESsion of immunopathology by nanOparticle deLiVEry of mRNA to monocytes (RESOLVE)

Forhøyet respons på egne antigener er den underliggende årsaken hvis transplanterte organ eller celler angriper den nye verten (transplant-mot-vert-sykdom) eller hvis immunceller angriper kroppens egne celler (autoimmun sykdom). Disse tilstandene er alvorlige og det trengs nye behandlingsmetoder....

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Antibody glycosylation and bone loss in cancer

Myelomatose er en kreftform som skyldes opphopning av maligne plasmaceller i beinmargen. Plasmaceller er antistoffproduserende celler, og et av de viktigste diagnostiske kriteriene for myelomatose er funn av monoklonale antistoffer, såkalt ?M-komponent?, i blodet til pasientene. Et annet særtrekk...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Strengthening NTNU's participation in Research on European Children and Adults born Preterm

Prosjektets tema er forskning som kan bedre helse, utvikling og livskvalitet for barn og voksne som er født for tidlig. NTNU er partner i EU Horizon 2020 prosjektet: "Research on European Children and Adults born Preterm (RECAP Preterm)", og aktiv deltager i det internasjonale nettverket "Adu...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Application for conference funding: International Conference on Precision Medicine and Immunotherapy

We will organize clinician-researcher initiated cutting-edge meeting for clinicians and scientists on cancer biomarkers with a clinical impact, with particular emphasis on immunotherapy. We aim to discuss how cancer diagnosis and treatment can be improved through translational studies. In this m...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Integration of Developmental Pathways by Methylation to Control Immunity to Intestinal Infection

Brief Summary of ERC proposal: The gastrointestinal tract is a common site for infection by a variety of pathogens. For example, gut-dwelling parasitic worms currently infect over a billion people, mostly in developing nations. In addition, food-borne bacterial infections such as enterohemorrhagi...

Tildelt: kr 0,39 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

PHOSPHORYLATION DYNAMICS OF TOLL-LIKE RECEPTOR SIGNALING

Innat immunsystem er den første viktige barrikaden av mikrobielle trusler som infeksjon av patogener som virus og bakterier. I tillegg er de også sans for faresignaler som stammer fra døde celler som må ryddes uten å utløse uønsket betennelse. Vårt immunsystem utfører denne overvåking av flere ce...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Target TB: The Role of Mycobacterial Virulence Factors during Infection.

Her i Norge har de fleste hørt om tuberkulose (TB) gjennom media, skolen og vaksineprogram. TB er en infeksjonssykdom forårsaket av bakterien Mycobacterium tuberculosis, men heldigvis er det relativt få tilfeller av TB i Norge i dag (350-400 rapporterte per år). Vi kan behandle TB med en 6 månede...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Mechanisms underlying DNA glycosylase dependent regulation of gene expression

Mange dødelige og mutagene DNA skader dannes hver dag i hver celle i kroppen vår. DNA-skade blir generert ved å utsettes for skadelige midler som er tilstede i vårt miljø, mat, vann og inne i cellene som naturlige metabolitter. Akkumulering av DNA-skade antas å bidra til nevrologiske lidelser, kr...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Functional implication of genomic variance in IBD

Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) er en gruppe sykdommer kjennetegnet ved kronisk betennelse av tarmslimhinnen avbrutt av perioder med remisjon. IBD har en globalt økende insidens, og rammer 2,5-3 millioner europeere hvert år, med en anslått årlig kostnad på ca. 4,6 - 5,6 milliarder euro. Det eksis...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Role of novel DNA double strand break repair factors in immune system development

Cells have sensitive mechanisms for detecting and repairing deleterious breaks in DNA, and defects in DNA repair pathways result in complex disorders, including immunodeficiency, neurodegeneration and various cancers. During early lymphocyte development however, double strand breaks are created o...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra K.G. Jebsen til NTNU, til myelomforskning

...

Tildelt: kr 0,89 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage