0 antall prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Shifting Climate States of the Polar Regions

Prosjektet «Shifting Climate States of the Polar Regions» er no formelt over og alle PhD prosjekta er avslutta. Vi har hatt nokre fantastiske år der vi har innhenta mykje nye paleoklimatiske tidsseriar frå polare område både i sør og i nord. Siste innspurt består no i å publisere eit spesial num...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Autonomous Vehicle-Manipulator Systems?Intelligent Operation of Remotely Located Facilities

Roboter har de siste tiårene hatt en rivende utvikling og vi kan si at de har forandret fullstendig hvordan masseproduksjon av biler, elektronikk, etc utføres i dag. Det som kjennetegner disse robotene er at det opererer i et oversiktlig miljø med få forstyrrelser. Dette prosjektet tar sikte på...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Autocatalysis for self-replication in synthesis

-

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Applications of proof interpretations in nonlinear analysis

For enkelthets skyld tar jeg her utgangspunkt i den populærvitenskapelige framstillingen fra prosjektets forrige framdriftsrapport (med rapporteringsfrist 20111001) som kjent bakgrunnsstoff. Hovedsaklig har jeg i perioden etter dette arbeidet med å vide reutvikle funksjonalinterpretasjonen for ...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Statistical properties of warm nuclei

En av de faglige higlights er Phys. Rev. Lett. artikkelen om en meget sterk "scissors-mode" resonans vi først observerte i 233Th. Dette er spennende fordi en slik resonans øker sansynligheten for nøytron innfangning. For de stabile isotopene som kan måles direkte, brukes de eksperimentelle data i...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Complex Matter Science at CAS

Using "complexity" as a modern term in science means to accept that nature is rarely governed by simple linear relations, but instead shows features that originate from inherent non-linearities; a world that evolves and adapts dynamically, and often drive n far away from simple equilibrium. Our ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Patient-Specific Mathematical Modeling with Applications to Clinical Medical: Stroke and Syringomyelia

In this project we will perform computer simulations of two specific important problems in clinical medicine, namely stroke and syringomyelia. In both problems, it is hypothesized that abnormal anatomy causes abnormal flow and that this leads to pathog enesis. This hypothesis is supported by ...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Holomorphic Approximation and Complex Geometry

Eksponering av punkter. Sent i 2012 brukte Diederich, Fornæss og Wold teknikkene utviklet av Forstneric og Wold for embeddinger av Riemannflater til å vise et mye sterkere resultat: for ethvert punkt på randa til et strengt pseudokonvekst område, kan man avbilde området så det nær dette punkte...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Laboratory experiments and numerical modelling of tsunamis generated by rock slides into fjords

Tsunamikatastrofene etter jordskjelv i Det indiske hav (2004) og utenfor kysten av Japan (2011) sjokkerte verden. Disse hendelsene har også ført til økt fokus på mulige fremtidige norske tsunamier. I Norge representerer bølger fra fjellskred i fjorder og innsjøer den største tsunamitrusselen...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Snake Locomotion in Challenging Environments

Prosjektet utvikler nye forskningsresultater innen styringssystemer, informasjons- og kommunikasjonsteknologi for robotisert fremdrift i ukjente og utfordrende omgivelser. Inspirert av biologiske slanger har slangeroboter lange, slanke og fleksible kropper som kan gi robuste fremdriftsegenskaper ...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

ModelFusion: Model Management for Distributed Software Development

Modern society is increasingly dependent on large-scale embedded software systems. The increasing complexity of these systems makes their development complicated, challenging, and costly. Development of embedded software systems normally requires the collaboration of several organizational units ...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

High Arctic gravity waves and their impact on middle atmospheric circulation and temperature

Prosjektets mål var å karakterisere tyngdebølger observert i mesosfæren ca 90 km over Svalbard og prøve å finne en sammenheng mellom tyngdebølgene og variasjoner i temperatur og vind i mesosfæren. På Kjell Henriksen Observatoriet (KHO) utenfor Longyearbyen på Svalbard, finns verdens største samli...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Svalbard

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Faroe Bank Channel Overflow: Dynamics and Mixing

En stor del av de dype, kalde vannmassene i de nordiske hav strømmer ut gjennom Færøybank-kanalen og inn i Nord-Atlanteren som en stor undersjøisk flod. Utstrømningen er veldig energirik og turbulent og den fører med seg cirka 2 millioner kubikkmeter per sekund. Vannmassenes egenskaper, slik som ...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Control implementation of optimal operation of process plants

Det skal utvikles nye metoder for optimal drift av prosessanlegg basert på prinsippet om "selvoptimaliserende regulering". Ideen er å bruke en matematisk modell til å bestemme de beste variablene å regulere. Et enkelt eksempel er en maratonløper; er det b est å løpe med konstant fart eller konsta...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

North Atlantic Ocean-Climate Variability in a Warmer World

For å øke forståelsen om fremtidige endringer i havet hadde NOCWARM prosjektet som mål å etablere variabiliteten i havsirkulasjon og klima i perioder varmere enn i dag. I NOCWARM er det publisert tre arbeider som dekker den nåværende mellomistid (Thornall y et al., 2013) og den siste mellomistid ...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Chemo-enzymatic production of bioactive chito-oligosaccahrides

Dette 3-års postdoktorprosjektet startet 1. oktober 2010 og ble forlenget på grunn av en permisjon i perioden oktober 2012 til juni 2014. Rapportperioden spenner fra 1. oktober 2010 - juni 2015. Prosjektet omhandler produksjon av kitosan oligomerer og deres byggesteiner med enzymatiske og kjemisk...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

PET/PEPT and numerical study of pneumatic conveying and dust lifting

The project described in this proposal aims at studying the pneumatic conveying and dust lifting processes both through experimental and numerical methods. Due to the recent creation of the new Positron Emission Tomography (PET) Center by the Bergen Hauke land University Hospital in collaboration...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Design of Efficient Solar Energy Materials from Theory(DESEMAT)

Hovedmålet for forskningsprosjektet DESEMAT har vært å benytte beregningsmetoder i kjemi og fysikk for å forstå hvorledes kjemisk sammensetning, krystallstruktur og defekter har innvirkning på egenskaper for transparente tynne oksid lag som har potensial for å forbedre ytelsen til neste generasjo...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Hydrogen storage in novel boron-based compounds

One major unsolved problem for the introduction of hydrogen as an energy carrier in the global energy system is effective storage of hydrogen. Complex hydrides based on boron are promising with hydrogen contents above 10 wt% hydrogen. Key issues addressed in the project are synthesis and charact...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Quantum control of Rydberg Atoms, Molecules and Matter

It is proposed to study the dynamics and characteristics of Rydberg states in atoms antimatter, molecules and inter-atom interactions. Within an integrated experimental and theoretical program researchers and students will work in close cooperation while at the same time having well defined goa...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Secure Boolean Functions for Coding and Cryptography

Boolske funksjoner er funksjoner som tar flere binære {0,1} variable som input og gir en binær verdi som output. Boolske funksjoner er av fundamental interesse og finnes i ethvert digitalt system i datamaskiner, kommunkasjons og kryptografiske systemer. Prosjektet har studert Boolske funksjone...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Cosmological Probes of Modified Gravity

The most dramatic discovery in science in the past few years has been the revelation that the expansion of the Universe is accelerating. Predictions based on General Relativity plus the Standard Model of particle physics fail to explain this. A possibl e explanation to the observations is to i...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Integrated Design of Model-Based Observers and Delay-Based Attenuation of Measurement Disturbances

The focus of the project is design of state estimators for physical systems based on partial state measurements. We assume that the measurements are corrupted by disturbances with (partially) known autocorrelation profiles. The goal is to develop tools fo r integrating model-based observer design...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Ukjent Fylke

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Lead-free ferro- and piezoelectric K0.5Na0.5NbO3-based materials

-

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Theoretical Foundations of Mobile Flexible Networks

In this project, we propose highly innovative basic optimal research in signal processing for communications with very ambitious objectives. We aim at producing high impact results in the field of signal processing for communications and also envisage con tributions in related areas such as mathe...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Multiscale Domain Decomposition: Algorithms and Analysis

Prosjektet utforsker en klasse av metoder for å løse partielle differensialligninger. Slike ligninger beskriver mange fenomener innen teknologi og vitenskap og er derfor viktige. Metoden som brukes, områdedekomponering, består i å dele opp problemet i mange delproblem. Hvert delproblem er defi...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2016

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Hotspot Rift Interaction & Geochemistry of the North Atlantic Mantle: the Aegir Ridge 'Hole' in the Iceland Hotspot

P-bølge modellering av vertikalkomponentene i de havbunnseismiske (OBS) dataene innsamlet langs Aegir ryggen i 2010 antyder pålitelig avbildning av hele jordskorpen og øvre mantel. Gjennomsnittlig jordskorpetykkelse er modellert til 4.5 km, noe som er mindre enn for normal havbunnsskorpe og antyd...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Fundamentals of Reactive Multi Phase Flows in Chemical Looping Combustion

Først ble prediksjonsegenskapene til de mest aksepterte modellene for strømning i fluidiserte senger fastlagt. Det ble da klarlagt at den modne To Fluid Modellen (TFM), med bruk av etablerte lukningslover, kan gi industrielt interessante simuleringsresult ater. Dette gjelder spesielt situasjoner ...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Innovative technology development for tumor stem cell marker identification.

Nano-flow separation columns, based on either monolithic polymer filled columns (15-50 micrometer i.d.), or porous layer open tubes (10 micrometer i.d.), will be developed and used in multi-dimensional LC methods for identification of new protein biomarke rs, by comparing adult neural and tumor (...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Spatio-temporal modelling and approximate Bayesian inference

The aim of this project is to provide solutions for two common challenges in spatio-temporal applications: making Bayesian inference in reasonable time, and provide a good approach to modeling and representing stationary and non-stationary Gau ssian random fields. This is done by ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage