0 antall prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Joint Industry Development of Maritime Battery Safety

Dette industriellle utviklingsprosjekt ble etablert for å bedre vurdere risiko og løsninger knyttet til sikkerhet av lithium-ion energilagringssystemer, både fra et design-, ingeniør- eller regulatorisk perspektiv. Fokuset har vært på installasjoner i det maritime miljøet, selv om de fleste funn ...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Safe Implementation of Autonomous and Remote functions On Ships, SIMAROS 2

SIMAROS 2-prosjektet har samlet flere ledende aktører in den Norske maritime industrien og har hatt som målsetting å være en internasjonal spydspiss innenfor utvikling av kommersiell implementering av verifisert teknologi for automatisering av, og beslutingstøtte til funksjoner på skip. Konsortie...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

SEAMAN - Safety Enhancing Monitoring ApplicatioNs

I 2020 arbeidet prosjektkonsortiet med å fullføre rapporterte rapporter som var relatert til den generiske metodikken for dynamisk barrierehåndtering, samt for progressiv flom og brannfarer i maskinrommet. I løpet av prosessen møtte teamet utfordringer med hensyn til innsamling av data, noe som r...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Extreme Wave Warning Criteria for Marine Structures

ExWaMar (EXtreme wave WArning criteria for MARine structures) prosjektet hadde til formål å utvikle bedre varslingskriterier for ekstreme og monsterbølger for marine strukturer. Videre, målet av ExWaMar var å inkludere disse kriteriene i de løpende operasjonelle prosedyrene for marine strukturer ...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Modeling of hydrogen combustion for industrial safety analyses

Hydrogen vil være en viktig energibærer i et miljøvennlig og bærekraftig samfunn. Sikker lagring og håndtering av store mengder hydrogen er en utfordring. Konsekvensene av ulykker med hydrogen kan bli svært dramatiske med potensielle tap av menneskeliv og omfattende materielle og økonomiske kostn...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Project DOWSES: Development Of Water Spray Explosion Suppression

Testprogrammet ble avsluttet i juli 2018, etter 25 eksperimenter - inkludert referanse-eksperimenter. Et optimalt oppsett for vanngardin ble identifisert, og dette oppsettet viste å redusere eksplosjonstrykk med forskjellig grad av fortetting, brenselstype og interaksjon mellom modulene (avgiver ...

Tildelt: kr 0,92 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Akershus

PETROMAKS2-Stort program petroleum

RigSpray - Developing a tool for prediction of loads from marine icing on offshore structures

Background and objective In offshore oil and gas operations in arctic areas like the Barents Sea, several additional environmental load conditions need to be considered compared to similar operation further south on the Norwegian Continental Shelf (NCS). These additional conditions relate e.g. ...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Environmental Contours for SAfe DEsign of Ships and other marine structures

Skip og andre marine strukturer blir konstant utsatt for krefter fra vær, vind og bølger under hele sin levetid. Disse kreftene påfører strukturelle laster som må ta i betraktning under design av strukturene. Spesielt vil ekstreme vær-situasjoner føre til ekstreme belastninger. For å være sikker ...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

CS2 Climate Services for Climate Solutions

DNV GL is a partner in this project, In order to build Europes resilience to climate change and leadership to strengthening the global market for climate services, we propose the project CS2: Climate Services for Climate Solutions. The primary objectives of CS2 are: to advance the understanding...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

APPROVED - APPROVal of Engineering Design models

APPROVED prosjektet tar sikte på å etablere en heldigital arbeidsprosess som muliggjør en sømløs og gjennomsiktig digital informasjonsutveksling mellom interessentene i prosjektet. En digital 3D modell etablert tidlig i prosjektfasen som kan deles mellom interessentene vil eliminere behovet for å...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Akershus

NAERINGSPH-Nærings-phd

Statistical methods for high dimensional sensor based monitoring of ship systems

Hovedmålet med denne oppgaven er å utvikle datadrevne og sensorbaserte modeller, og å studere hvordan disse kan implementeres og brukes i sikkerhetskritiske domener. Når konsekvensen av feil prediksjoner er lav, kan veien fra algoritme og modellutvikling til fullskala implementering være relativt...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Standardization of adaptation -TRIO

WP for http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/21055-drs-09-2015.html The objective of this WP is to serve as the project hub for exploring, developing, standardizing, replicating and scaling up best practices for climate adaptation innovation proc...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Akershus

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Affordable Composites in the oil and gas industry

Affordable Composites-prosjektet hjelper olje- og gassindustrien med å takle dagens økonomiske situasjon. Komponenter og prosesser må bli billigere for å være konkurransedyktige med dagens oljepriser. Komposittmaterialer har overlegen korrosjonsmotstand, er lette, lett formbare og har høy styrke ...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

FLOATING TEST PLATFORM FOR SAFER, SMARTER AND GREENER MARITIME TECHNOLOGY

The shipping industry has a reputation of being conservative when it comes to adopting new technology. A conservatism that might have its roots in the following barriers: ? Slow turnover ? Short investment horizon ? Spilt incentives ? Low visibility to global consumers ? Burden of proof on new te...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

MOdel-based Data-driven Asset Management

Prosjektet Model based Data driven Asset Management (MODAM) har undersøkt utfordringer og muligheter ved å innføre digitale teknologier og rutiner i maritim industri, og foreslår en ny fremgangsmåte for utstyrsforvaltning for rederier, klasseselskaper og systemdesignere. Prosjektet har tatt i br...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

FellowSHIP IV - FellowSHIP in operation

Gjennom forskningsprosjektet Fellowship IV har partnerene DNV GL, Wärtsilä Norway og Eidesvik forsøkt å akselerere utvikling og implementering av marine hybrid batterisystemer ved å demonstrere anvendelsen av teknologiene i et livsløpsperspektiv. Man har gjennom prosjektet forsøkt å dokumentere p...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Akershus

DIP-Design Pilot

Collaborative experiences for ship concept design - DP069

...

Tildelt: kr 0,33 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Akershus

NAERINGSPH-Nærings-phd

Ocean Concept Generator

Prosjektet skal sikte på samarbeid, både internt i DNV GL Maritime Advisory («DMA») og eksternt med DMA sine kunder. Metoder og verktøy som støtter formidling av forskjellige perspektiver skal forskes på. Aktuelle eksempler fra DMA prosjekter skal brukes, i sammenheng med DMA sine tjenester på s...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Akershus

NAERINGSPH-Nærings-phd

High frequency response of slender structures in steep waves

I løpet av de siste årene har den fornybare industrien opplevd en betydelig teknologisk utvikling for offshore vind. Dette gir muligheter for utbygging av store offshore vindparker. Den største utfordringen for næringen i dag er høye kostnader. For å få kostnadene ned kreves det mer optimaliserte...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Smidige metoder for global utvikling

Utvikling av programvareprodukter skjer i økende grad i globale prosjekter. De viktigste grunnene er tilgang på nye markeder, økt kapasitet, og tilgang til ny teknologi. For norske programvarebedrifter er global utvikling kritisk for å lykkes i sine markeder i framtiden. Imidlertid er det store u...

Tildelt: kr 16,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

HRS ship - Ship concepts for Harvesting, Recovery and Storage of Energy

-

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Condition and Operation Monitoring for Performance and Ship Safety

The COMPASS project aims at developing methodologies and reccommended practices for collecting and utilizing sensor based ship operational real-time data in a uniform manner. By making the data available in an understandable format on-board and on-shore through diagnostics the objective is to i...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Extreme waves and climate change: Accounting for uncertainties in design of marine structures

The underlying idea of ExWaCli is to enable stakeholders within the marine related industries to adapt to climate change by improving risk management of their activities. The project will contribute to increased safety at sea by expanding the knowledge o f how climate change may impact the desig...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Condition and operation monitoring for performance and ship safety

Prosjektet skal utvikle infrastruktur for å hente inn målinger av driftsparametre1 fra forskjellige systemer ombord,både ved hjelp av sensorer som allerede finnes i skipet og ved hjelp av sensorer som installeres spesielt for dette formålet. Slike målinge r kan brukes til å beregne KCIer (key con...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Bunkering gas as fuel for ships

The development of technical solutions includes the evaluation of bunker requirements of LNG fuelled ships based on existing and new regulations which are currently under development (MSC.285(86), International Code for Gas as Ship Fuel (IGF-Code) 2014). Considering the different specifications ...

Tildelt: kr 0,79 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Integrated DEcision support Approach for Ship, fleet and maritime supply chain

The core innovation in the IDEAS project will be the development of methodologies and decision support tools that integrate the three levels of maritime system design; ship, fleet and value chain design. These solutions will involve already established st ate-of-the-art methods and tools for anal...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

FellowShip III- HybridShip

The main objective of the HybridShip project is to develop and demonstrate a low-emission hybrid fuel cell/battery power package with exhaust heat recovery. By improving and extending the existing FellowSHIP fuel cell installation on the supply vessel Vik ing Lady (Eidesvik) through incorporation...

Tildelt: kr 14,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Integrated Decission support approach for ship, fleet, and maritime supply chain design

The maritime industry constantly faces a number of commercial and technological challenges. Many current challenges are closely linked to the globalization of world trade which has led to greater value chain complexity. New and demanding maritime operati ons in harsh environments like in the Arc...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Acoustic Resonance Technology

ART (Acoustic Resonance Technology) is a technology developed by Det Norske Veritas (DNV) and is qualified for several areas of use, e.g. wall thickness measurements of water, oil and gas pipelines and characterisation of materials on the inside of a pipe line. The technology is based on analysin...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Low Carbon Shipping

Previous studies have indicated that shipping has a potential to reduce GHG emissions in a cost-effective manner (i.e. emissions can be cut with net cost savings) . These options often increase the price of new ships (or upgrading of existing), but provid es substantial cost saving in a life-time...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Akershus