29 prosjekter

NAERINGSPH-Nærings-phd

Trening med høy intensitet: Videreutvikling av trening som medisin og forebygging av livsstilssykdommer

God fysisk yteevne i form av utholdenhet og muskelstyrke bidrar til redusert risiko for livsstilssykdommer, og mange sykdomstilstander forekommer hyppigere hos personer med redusert utholdenhetskapasitet eller muskelstyrke. Vi vet at trening med høy intensitet generelt sett er mer effektivt enn t...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

KVAL: BRINGING RELIEF - A NEW VAGUS NERVE STIMULATOR FOR CHRONIC PAIN

Chronic pain is beyond comparison our most costly and extensive health problem. What makes pain so insurmountable is the lack of any effective treatments for the majority of pain patients. Based on clinical research at Oslo University Hospital, we have discovered a new way of potentially alleviat...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

Bringing the beneficial cognitive, social and physical effects of immersive training to the high-functioning senior home-user

Målsetning: Prosjektet skal utvikle nettbaserte, vitenskapelig dokumenterte, Virtual Reality-tjenester. Tjenestene vil inspirere og stimulere friske eldre til langvarig fysisk aktivitet. Bruk av Virtual Reality (VR) for å stimulere til fysisk aktivitet, gir en rekke fordeler: 1) Engasjer...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Viken

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Personalised rehabilitation of stroke patients evaluated with multimodal quantitative tools

I dette prosjektet tar vi sikte på å forstå sammenhengen mellom parametrene som bestemmer nevroplastiske endringer etter hjerneslag, slik at vi best mulig kan fremme funksjonelt resultat. Med slik kunnskap, håper vi å kunne skreddersy rehabilitering av slagpasienter for å oppnå et høyere nivå av ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hva gir trygge overganger i interkommunal rehabilitering og hvilke metoder sikrer samhandling på tvers av helsetjenestenivåene?

Når en person får en alvorlig sykdom eller skade, starter rehabiliteringen for å kunne komme tilbake og klare seg selv i hverdagen allerede på sykehuset. Underveis i rehabiliteringen skrives personen ut til sin hjemkommune der oppfølgingen fortsetter. Tilbudet til denne pasientgruppen har vært fo...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Forskningsstiftelsen Et liv I bevegelse

Langsiktig grunnleggende forskning

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Fysiofondet

Langsiktig grunnleggende forskning

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Trening som medisin: Effektiv styrke og utholdenhetstrening som behandling for personer med inflammatorisk revmatisk sykdom

Personer med inflammatorisk revmatiske sykdommer som revmatoid artritt, spondyloartritt og systemisk lupus erythematosus er vist å være i større risiko for kardiovaskulær sykdom og har redusert muskelstyrke og muskelmasse sammenlignet med friske kontrollgrupper. Både redusert utholdenhetskapasite...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Low-to-medium production and clinical testing of the next generation ultrasound sensor for monitoring of excursion and respiratory rate

The diaphragm is the main muscle of breathing, contributing to 70-75% of the volume of air brought into the lungs in a single breath in normal, healthy people. As such, respiratory problems and failure can be directly linked with diaphragm dysfunction. However, monitoring of the diaphragm is not ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Cost-effectiveness of a multidisciplinary intervention and subsequent use of health care resources in patients on waiting list for TKA

Studien tester effekten av fysisk trening kombinert med mental trening for pasienter med smertefull kneartrose som er på venteliste for operasjon med kneprotese. Fysioterapeutene har en sentral rolle i studien som vil foregå ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo, ved Martina Hansens Hospital...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The Child-In-Context-Intervention (CICI): A randomized controlled trial addressing chronic symptoms of Pediatric Acquired Brain Injury

En ervervet hjerneskade er en skade i hjernen forårsaket av f.eks. en ulykke, hjernesvulst eller hjerneslag. Mange barn med slike skader får utfordringer på en rekke områder, både kognitivt (f.eks. vansker med å huske og konsentrere seg), sosialt, emosjonelt og med endret atferd. Vi vet en del om...

Tildelt: kr 15,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Viken

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Life After STroke. A Norwegian long-term follow-up project (LAST-long)

Vi har god kunnskap om hva som er den beste behandlingen i akutt og subakutt fase for pasienter som rammes av hjerneslag. Dessverre kan vi ikke si det samme om oppfølgingen på lang sikt. Hovedformålet med LAST-long er å etablere en forskningsbasert, kostnadseffektiv og persontilpasset modell f...

Tildelt: kr 14,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Fysiofondet

Langsiktig grunnleggende forskning

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Forskningsstiftelsen Et liv I bevegelse

Langsiktig grunnleggende forskning

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Traumatic brain injury; needs and treatment options in the chronic phase. A randomized controlled community-based intervention

Traumatisk hjerneskade (TBI) affiserer sentralnervesystemet og medfører behov for høyspesialisert medisinsk behandling etterfulgt av rehabilitering. Vedvarende helseproblemer med redusert fysisk og kognitiv funksjon samt emosjonelle problemer er vanlig. Behandling og rehabilitering er derfor nødv...

Tildelt: kr 13,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Targeting low back pain and comorbidity in primary care - a plan for a prospective study aimed to increase treatment effects in back pain

In the proposed pre-project we want to establish a low back pain network connecting service-users, -providers and -researchers. This network will facilitate the inclusion of a broader range of input sources into low back pain research, in turn leading to better, more relevant low back pain resear...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Long-Term Integrated Telerehabilitation of COPD Patients. A Multi-Center Randomized Controlled Trial

BAKGRUNN Lungerehabilitering er en effektiv intervensjon for behandling av personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Imidlertid er tilgjengelige ressurser ofte begrenset, og tilgjengeligheten av programmer er dårlig. Etter lungerehabilitering har det vist seg at det er vanskelig å oppr...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLINISK-Klinisk forskning

Rehabilitation after severe traumatic brain injury. A national multicentre study

In Norway, the annual rate of hospital admission caused by head trauma is around 200 per 100 000 inhabitants. About 15 % of the patients admitted to a neurosurgical department with traumatic brain injury, are in the severe group according to the Glasgow C oma Scale score. These patients demand in...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Oslo

KLINISK-Klinisk forskning

Workshop med vekt på metodekompetanse innen uspesifikke rygg- og muskel/skjelettplager

Rygg, og andre muskel- og skjelettlidelser er de hyppigste årsakene til langvarig sykemelding og uføretrygd i Norge. Ryggplager forekommer i høy grad sammen med andre plager, f.eks andre muskelplager, tretthets- og utmattelsestilstander, plager fra mage- tarmsytemet og lettere tilstander med angs...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Vestland

KLINISK-Klinisk forskning

Functioning disturbance in chronic back pain: Altered muscle activation pattern, muscle metabolism and pain-cognitions.

There is evidence that individuals with chronic non-specific back pain (CNSBP) show altered muscle activation patterns. It is unknown why these alterations in activation pattern occur, which consequences this may have for muscle metabolism and how they ar e linked to pain experience and developme...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2015

Sted: Vestfold og Telemark

KLINISK-Klinisk forskning

Spontaneous firing activity in motoneurones of cervical paraspinal musculature in healthy subjects and in patients with neck pain

I prosjektet "Spontan elektrisk aktivitet i nerveceller til nakkemuskler hos friske frivillige og nakkesmertepasienter" forsøker vi å forstå mer av årsakene til nakkesmerter, ved å studere hvordan nerveceller i ryggmargen styrer nakkemusklene i ro og ved bevegelser. Vi ønsker å finne ut om disse...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2014

Sted: Oslo

KLINISK-Klinisk forskning

Genetic susceptibility and development of chronic sciatic pain - possible implications for future treatment

Previous findings suggest that development of chronic sciatic pain results from multiple functional changes in the peripheral and central nervous system. As described in this grant proposal, several recently described human genetic variants may affect suc h processes. Hence, individual genetic su...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Oslo

KLINISK-Klinisk forskning

Does fusion lead to increased adjacent level disc degeneration in patients with chronic low back pain. An international collaborate project.

There is controversy as to whether fusion of one or more motion segments of the spine results in accelerated degeneration of the adjacent segment over time. Some argue that adjacent segment is exposed to increased mechanical stress, which accelerates disc degeneration, whilst others maintain tha...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Oslo

KLINISK-Klinisk forskning

A multicentre RCT of brief intervention(BI) vs BI+CBT vs nutritional supplementation for pateints with long-lasting muscle and back pain

National and international research have shown "Brief Intervention" (BI: examination, advice, encouragement to resume normal activities) to be a cost effective clinical treatment for low back pain. Research from participants in the Norwegian Back Pain Res earch Network has shown that BI followed ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Vestland

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Redusert skjelettmuskelfunksjon hos pasienter med hjertesvikt: biokjemiske forandringer i skjelettmuskel

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

KLINISK-Klinisk forskning

Spontan aktivitet i motonevroner til paraspinal muskulator hos normale og hos pasienter med akutte ryggsmerter

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Klassifisering og behandling av adhesiv kasulit (frozen shoulder)

Prosjeketes design er todelt med en prospektiv, klinisk kartlegging av pasienter med kronisk smerte og stivhet i skulderleddet, samt en klinisk kontrollert randomisert studie ved adhesiv kapsulit. Kartleggingen gjøres ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering i samarbeid med Radiologi...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Oslo

ARBLIV-Helse i arbeidslivet

Prediktorer for korsryggsmerter og korsryggsmerterelaterte sykefravær blant hjelpepleiere.

Korsryggsmerter og korsryggsmerterelatert sykefravær er meget vanlig, ikke minst blant hjelpepleiere. For at vi skal kunne utvikle effektive forebyggende tiltak, er det behov for eksakt kunnskap om årsaker og beskyttende faktorer. Tidligere forskning har ikke klarlagt hvordan psykologiske og org...

Tildelt: kr 0,83 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

ARBLIV-Helse i arbeidslivet

Muskelaktivering og blodflow under PC-basert arbeid hos friske, arbeidstakere med muskelsmerter og pasienter med kroniske muskelsmerter.

Formålet med prosjektet er å vinne økt innsikt i effekter av ulike typer arbeidskrav på smerteutvikling, muskelaktivering og muskulær blodsirkulasjon i nakke, skulder og arm hos friske personer, arbeidstakere med muskelsmerter og pasienter med kroniske sm ertetilstander i muskel-skjelettsystemet....

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo