0 antall prosjekter

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Digitalt læringsunivers for de blå skoger

Økt forståelse for havet, nærere relasjon til marine arter og en sterkere stemme for egen fremtid BLÅUNIVERS sitt formål er å bidra til at barn og unge utvikler økt forståelse for hvordan havet påvirker oss og hvordan vi påvirker havet, og gi barn og unge en stemme i løsninger for å ta vare på h...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

SAMBA: Scaling Advanced Methods for Biodiversity Assessments

SAMBA-prosjektet har som målsetting å utdanne en ny generasjon med forskere i moderne genetiske metoder og å påskynde beskrivelsen og overvåkning av biodiversitet i Norge og Brasil, samtidig som prosjektet respekterer forskjeller og behov i forskningsmiljøene. Moderne metoder som kan identifisere...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Establishment of a network for reproducible environmental DNA in Norway

Plant.ID er tett knyttet til det raskt utviklende feltet av miljø -DNA. Den pågående og forventede utbredte anvendelsen av eDNA -metoder for automatisert og målrettet miljøovervåkning av biologisk mangfold krever en samordnet innsats for å bringe alle interessenter sammen for å bli enige om nasjo...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

InvertOmics - Phylogeny and evolution of lophotrochozoan invertebrates based on genomic data

Hvordan den siste felles stamformen for dyr som mennesker, fisk, insekter, rundormer, snegler og meitemark så ut og hvordan evolusjonen har foregått i disse store dyregruppene er diskutert i biologien. Én hypotese foreslår at evolusjonen utviklet seg fra en enkel flatorm-lignende organisme til ko...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Forprosjekt før-kommersiell anskaffelse og utvikling av automatisk miljøovervåking ved bruk av miljø-DNA

Forvaltningen i Norge bruker 335 millioner kroner årlig på å overvåke og kartlegge norsk natur. Dagens system for miljøovervåking er tidkrevende og kostbart, og gir begrenset mulighet for å oppdage og forhindre skade. Det er et stort behov for å effektivisere og forbedre miljøovervåkingen. Et aut...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

POLRES-Polarforskning POLRES

Seabird Population Responses to Changes in Food Conditions

Since current environmental change alters the distribution, abundance and timing of prey species in marine ecosystems, higher trophic levels will need to respond to changes in food availability. Observations from seabirds in the North Atlantic and the Nor th Pacific provide evidence that trade-of...

Tildelt: kr 0,82 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Incipient speciation through ecological divergence in subarctic whitefish populations

The evolutionary processes that can create two species out of one are still under exploration and continuous debate. Recent developments have emphasised the potential of ecological speciation where species divergence may develop as an evolutionary consequ ence of ecological interactions within th...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOEVO-Evolusjonsbiologi og økologi

Circumboreal phylogeography of closely related deer species - exemplifying a speciation process

The glacial-interglacial cycles of the upper Pleistocene have had major influence on the evolutionary history of species distributed in the northern hemisphere. Although studies assessing the effects of the Pleistocene environmental fluctuations have accu mulated over the past decade, the relatio...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Local adaptations in cuckoos and their hosts; a metapopulation approach

Coevolutionary dynamics allow revealing ongoing mecroevolutionary dynamics and adaptations. Interactions between obligate avian brood parasites and their hosts are suitable systems for the study of coevolution. Various adaptations and counter-adaptations have previously been described in both pa...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOEVO-Evolusjonsbiologi og økologi

Phylogenetic relationships of the peracaridan order Amphipoda (Crustacea: Malacostraca)

The project will first of all aim at presenting new and inclusive hypothesis about the evolution of the peracaridean order Amphipoda. In order to reach this goal, the project will be carried out in a 3-step process: 1. Morphological examination of represe ntatives of all amphipod families (number...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

Taxonomy, phylogeny and distribution of Gyrodactylus spp. with emphasize on parasites from Norwegian salmonids

...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo