1 027 antall prosjekter

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2013 FRISCH

...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Stimuleringsmidler til EU-prosjektet ENTRACTE

Søknadens målbeskrivelse og sammendrag gir tilfredsstillende populærvitenskapelig fremstilling av prosjektet. For resultater, se resultatrapporten i vedlegget.

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

EVASAM-Evaluering av samhandl.reform

Resultater av samhandlingsreformen: Bedre helse, bedre helsetjenester, bedre samfunnsøkonomi?

Samhandlingsreformen fra 2012 har som mål å sikre mer helhetlige og koordinerte helse- og omsorgstjenester. Det er også et mål at en større del av tjenestene skal utføres i kommunene. Dessuten har reformen som mål å styrke forebygging og bedre folkehelsen. Prosjekt har undersøkt i hvilken grad re...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

EVA-PEN-Evaluering av pensjonsreformen

Working life after the Norwegian pension reform

Pensjonsreformen i 2011 økte avkastningen av å arbeide etter fylte 62 for dem som har adgang til AFP i privat sektor. Studier basert på data for dem som hadde fylt 63 eller 64 år innen 2014, viser at flere fortsetter å arbeide omtrent som de gjorde da de var 60. Dette henger nøye sammen med hvor ...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Workers, Firms and Social Insurance

The project will be part of my Ph.D. work associated with the Frisch Centre's project "Labor Market and Social Insurance in Norway" financed by the Norwegian Research Council's program Welfare, Working Life and Migration (VAM). Norwegian welfare and labor market policy is governed by two overrid...

Tildelt: kr 78 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

SAMFUNN: Intergenerational and intragenerational equity in climate policy

Fordelingsspørsmål er viktig i internasjonale klimaavtaler. Selv om det ikke fantes noen usikkerhet om det naturvitenskapelige grunnlaget for klimaendringer, skadevirkninger, utslippsbaner, framtidige teknologier og kostnader, vil det fortsatt være vanske lig å bli enige om hva som er de optimale...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

FMESAMFUNN-FME - samfunn

CREE - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy

CREEs prosjekter er inndelt i fire flaggskip. Hvert flaggskip dekker et sentralt tema innen miljøvennlig energi. I Omfattende utslippsreduksjoner i ETS-sektoren Vi har studert hvordan energimarkeder bør reguleres og virkemidler utformes for å fremme grønn energi. Vi har bl.a. sett på om Norg...

Tildelt: kr 64,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2020

Sted: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - Frischsenteret

...

Tildelt: kr 30,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2022

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Social Insurance and Labor Market Inclusion in Norway

Eksempler på forskningsresultater fra dette prosjektet: - Tilbøyeligheten til selv å benytte trygdeytelser påvirkes av trygdebruken blant naboer, tidligere klassekamerater, og andre i ens sosiale nettverk. De sosiale interaksjonseffektene er større når man betrakter enkeltytelser i isolasjon en...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

How land titling affect the use of common natural resources in Peru

This project willl investigate the effect of the Peruvian land titling program on the use of the remaining common resources in rural highland communities. The Special Land Titling and Cadastre Project (PETT) in Peru has over the last decade issued titles for over 5.8 million agricultural plots, ...

Tildelt: kr 43 499

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo

SYKEFRAVÆR-Forskn.om årsaker til sykefrav

Absenteeism - Disability, Norms and Interventions

Kort sammenfattet - publiserte studier: Sykefravær øker i perioden rundt større livshendelser, som skilsmisser, ektefelles død og i forbindelse med graviditet. Utover nittitallet økte slikt fravær hurtigere enn fraværet generelt - noe som særlig gjaldt graviditet. Enkelte har påstått at fas...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

How fossil fuel markets interact with climate change and energy security policies

A half year stay at the Department of Agricultural and Resource Economics, University of California, Berkeley would benefit the progress of my PhD as well as the PETROSAM project it is a part of. My PhD thesis aims to understand how fossil fuel markets interact with climate change and energy s...

Tildelt: kr 79 000

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Skatt og arbeidstilbud fra husholdninger

It is a well-established fact that econometrician do not wth certainty the preferences of households. Thus to the econometrician the preferences are random and probabilites can be derived to describe the behavior of the agents. This has been done by sever al reasearchers over the last two decades...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

MER-Mer entreprenørskap

Entrepreneurship and Gender in Norway - Entrepreneurship, Gender and Social capital

Se vedlagte resultatrapport, der vi har tillatt oss å ta med noen flere resultater (som det ikke var plass til i web-skjemaet)

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2016

Sted: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

SAMFUNN: Managing Thresholds and Uncertainty in Resource Economics

Many natural systems exhibit threshold effects where the system undergoes dramatic changes once certain variables exceed critical natural boundaries. Such thresholds have been identified in many sciences including Ecology and Climate Science. If these bo undaries are crossed, there may be severe...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Virkninger av en aktivitetsorientert velferdspolitikk

Norsk Betydningen av økonomiske insentiver for varighet og resultat av arbeidsavklaring Med basis i en omlegging av beregningsreglene for rehabiliterings- og attføringspenger i januar 2002 undersøker vi i hvilken grad stønadsnivået påvirker varighet og utfall av rehabiliteringsforløp. Vi finner ...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Improving international cooperation on emission abatement

A deeper, broader and methodologically varied analysis of international climate cooperation: * International climate treaty design. Extending game theoretic models to analyse the effects of novel mechanisms on incentives for participation, compliance and enforcement in future international clim...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Managing Risk in Climate Change - A Dynamic Perspective

Current debate on climate policy is confounded by the deep uncertainty pertaining to how greenhouse gases affect the global climate and how the global climate change will affect the human ecosystem. Further, the current tools for economic analysis are not capable of satisfactorily dealing with t...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Health care Efficiency and Performance in Europe

...

Tildelt: kr 9 999

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo

SYKEFRAVÆR-Forskn.om årsaker til sykefrav

Absenteeism in Norway - Causes, Consequences, and Policy Implications

The project aims at examining the driving forces behind absenteeism and health-related temporary and permanent exits from the labour market. The project is primarily empirical, with an emphasis on quasi-experimental evaluation techniques. It exploits merg ed administrative register data that have...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Oslo

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Samfinansiering - ESF konferanse i nettverksprogrammet "Quantitative Methods in the Social Sciences

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Relevation of tax evasion by random audits, Main Project, Part 2

Various methods used in different countries to estimate the overall magnitude of tax evasion have produced widely diverging results, both within and between countries. The idea of the present study is that random audits by experienced auditors will produc e a rather well-founded basis for estimat...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

SAMFUNN: Norms, green agents and environmental policy

Economic theory and policy prescriptions traditionally rely on the assumption of selfish, rational agents. Clearly, this approximation is descriptively inaccurate in the context of environmental issues. Recent advances in theory and methodology now allow economists to rigorously treat social norm...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Tøffere krav? Ferdigheter og deltakelse i arbeidsmarkedet

Prosjektet er en empirisk studie av hvordan leseferdigheter, problemløsningsevne, utdanning og helse henger sammen med deltakelse i arbeidsmarkedet. Det hevdes ofte at arbeidslivets krav til kvalifikasjoner har økt. Vi vil teste om kravene har blitt skjer pet de siste ti årene og på hvilke måter ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Revelation of tax evasion by random audits, Main Project, First Part

Various methods used in different countries to estimate the overall magnitude of tax evasion have produced widely diverging results, both within and between countries. The idea of the present study is that random audits by experienced auditors will produc e a rather well-founded basis for estimat...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

KINA: Towards a viable social welfare system and a sustainable economic development of China.

Cooperation is planned with School of Social Development and Public Policy at Fudan University, Shanghai, China. 1. The Frisch Centre aims at conducting research at a high level. One of the mechanisms to achieve that aim is to develop an international n etwork of researchers. Over the last year...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Evaluation of tax reforms in Norway: A dynamic analysis of household behavior

Structural models, derived from economic theory and embedded directly in an econometric framework, will be estimated on Norwegian longitudinal household data. The estimated models will be used to evaluate changes in tax systems and tax reforms. In particu lar we will study the effects of tax refo...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Investment in clean energy technologies under uncertainty

Development of clean energy technologies is a necessity in order to reduce greenhouse gas emissions radically without imposing excessive costs. Substantial uncertainty about future prices and regulatory regimes make, however, such investments a risky ende avor. Yet, with huge uncertainties analys...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2006-2012

Sted: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Environmental taxes in an economy with distortionary taxes

There is a large literature that discusses how the properties of emission taxes and other environmental policy instruments are affected by the existence of distortionary taxes. We extend this literature by including distributional concerns in a model wher e households differ in income earning abi...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Government financing of drug consumption in Norway and the markets for pharmaceuticals

The starting point is the special structure of the market for drugs: The patient is the principal, his or her doctor is the agent that decides on drugs. The doctor may have developed long-lasting relationships to certain producers. Third party financing i s implied by the reimbursements of medica...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Oslo