716 prosjekter

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Ceramic membrane surface

Support for a personal exchange visit is applied for young researcher Dr. Jonathan M. Polfus (b. 1984) employed at SINTEF Materials and Chemistry for an extended research stay at Massachusetts Institute of Technology (MiT) for 6 months from January to June 2017. The exchange visit therefore addre...

Tildelt: kr 83 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Towards Durable Rechargeable Magnesium Ion Batteries

The objective of DREAM Batteries is to develop a functional rechargeable magnesium-ion batteries with good cyclability and better durability.Magnesium metal as an anode electrode for batteries is very attractive as it is the fifth most abundant material on earth (low cost), it can pack more energ...

Tildelt: kr 33 903

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

MULTI-STIM: A multimodal approach for understanding and optimization of deep brain stimulation (DBS) surgery

This project has two main parts. In the first part, we aim to improve our understanding of the relationship between the intra-operative MER signals and the anatomy in patients with PD. Micro electrode recordings are used to refine the target position of the electrodes based on the characteristic ...

Tildelt: kr 12 478

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES Tel-Tek (Prosjektetableringsstøtte - PES2020)

Tel-Tek har som strategi å øke kompetansen med hensyn på å utvikle langsiktige EU-prosjekter. Dette for å utvikle oss videre faglig og posisjonere oss for prosjekter. Tel-Tek deltok i 2016-2017 i utviklingen av 1 prosjektsøknad som koordinator (High 5P, H2020-SPIRE-2017). Tel-Tek har også delta...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning 2017 for SINTEF-konsernet

SINTEF er Norges største forskningsinstitutt og har en stor og bred fagportefølje. Hovedsatsingen mot H2020 vil være mot pilarene "Industrial Leadership", "Social Challenges" samt infrastruktur-programmet. Vi forventer at det blir deltakelser i 180-200 søknader og i 60-80 av disse vil SINTEF ta k...

Tildelt: kr 30,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 10: Norske deltagelse i Energy Materials Industrials Research Initiative - EMIRI 2017

Dette prosjektet har som mål å fremme norsk deltagelse i industriinitiativet innenfor energimaterialer (EMIRI) . Prosjektets hovedmål er å bidra til at norske interesser ivaretas i utviklingen et Industridrevet Initiativ (IDI), kalt EMERIT (Energy Materials for Europe - Research and Industry inn...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Forprosjekt for utvikling av mhelse for bedre mestring av psykiske plager blant ungdom 18-25 år

Formålet med prosjektet er å bidra til økt mestring blant ungdom som sliter med psykiske plager og samtidig redusere bruken av anti-depressiva. For å oppnå dette vil prosjektet utvikle en mhelse-tjeneste som bidrar til et bedre og mer målrettet opplegg for behandling, oppfølging og samarbeid m...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Qualification of 3D silicon micro dosimeters

The acquired theoretical understanding during the Si-3DMiMic project, allowed the fabrication of test devices which turned out to have outstanding performance. The established knowledge platform is thus an excellent base for realizing Commercial dosimeters for real-time monitoring of the radiatio...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

SINTEF Gull 2015 OA

Søknad om dekking av APC for OA Totalt er to artikler med APC på 21.014 NOK

Tildelt: kr 11 000

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Novel Fluorescent Silicon Carbide Growth Approach for White LEDs

Hovedformålet med prosjektet, laboratorievekst av den nye fluorescerende silisiumkarbid (f-SiC) krystall ved bruk av væskefase-epitaksialteknologi (LPE), har blitt oppnådd. f-SiC er et av nøkkelelementene i produksjonen av en ny type hvite LED. I følge en spesialrapport fra IEA i 2015 har energi...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

IKT-støtte for økt egenmestring og bedre behandling for barn og unge med fedme

Antallet barn og unge med fedme er stort og voksende i Norge og internasjonalt. De høye tallene og faren dette fører med seg for andre fedmerealterte sykdommer, gjør at verdens helseorganisasjon anser overvekt og fedme for å være en av de mest alvorlige helseutfordringer verden står ovenfor i dag...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Tidlig hjelp til de som trenger det mest, multiproblemfamilier

Visjonen til prosjektet er å bidra til å gi økt og bedre hjelp til de som trenger det mest, multiproblemfamilier. Målet med innovasjonsprosjektet er å utvikle gode og helhetlige tjenester som kan være med på å øke familiefungeringen i multiproblemfamilier. Bakgrunnen er at psykiske lidelser forve...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

YOIN : Bruk av IKT-løsninger for å skape stabile arbeidsforhold for unge utenfor

Dette forprosjektet har som mål å etablere en FoU-gruppe, YOIN, som skal produsere en hovedprosjektsøknad til HELSEVEL. YOINs forskningstema er unge utenfor arbeid, og utvikling og anvendelse av IKT løsninger for å løse dette samfunnsporblemet. Visjonen til YOIN er at unge mennesker som befinner ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Functional Metagenomics 2016

Functional Metagenomics (FMG) is a growing research field within biotechnology, aiming at the functional description of microbial diversity in nature and developing and employing dedicated tools for a more efficient function-based screening of microbial metagenomes for exploitable functions, like...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Next Generation Decision Support Tools

Current higher-level automation tools that support generation, selection and implementation of decision alternatives are hardly adopted in time-critical complex domains, despite findings showing that such tools can improve performance with up to 20-50%. Low trust and need to keep the competence a...

Tildelt: kr 8 997

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 9: Medvirkning i EERA Joint Program on Geothermal Energy

SINTEF vil gjennom en aktiv deltagelse og partnerskap i EERA Joint Program Geothermal Energy (JPGE) arbeide for å fremme norske industriprioriteringer og forskningsagenda innen utviklingsprosjekter i EU for ny geotermisk bore og brønnteknologi.

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET9: Participation in EERA Joint Programme on Energy Storage-sub programme Electrochemical Storage

Hovedmålet med prosjektet er å delta i EERA Energy Storage Electrochemical storage group og representere Norge og SINTEF's interesser innenfor feltet teknologifeltet som omhandler forskning og utvikling av batterier og kondensatorer for energilagring Delmålene er: - Bidra til en strategiske d...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET9: Norsk Hydrogenforums EU-nettverk

Hovedformålet med "Norsk Hydrogenforums EU-nettverk" er å utnytte det eksisterende nettverket mellom norske bedrifter og forskningsinstitutter i organisasjonen Norsk Hydrogenforum (www.hydrogen.no) sammen med den sterke kompetansen og nettverket SINTEF, UiO og IFE har bygget seg opp i EU og det ...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

DynAdapt

Nowadays, software systems are leveraging upon an aggregation of dedicated solutions, which leads to the design of large scale, distributed, dynamic systems. The need to evolve and update such systems after delivery is often inevitable, for example, due to changes in the requirements, maintenance...

Tildelt: kr 41 168

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning 2016 for SINTEF-konsernet

Hovedsatsingen mot H2020 i 2016 vil være mot pilarene "Industrial Leadership", "Social Challenges" samt infrastruktur-programmet. Vi forventer at det blir deltakelser i 140-180 søknader og i 45-60 av disse vil SINTEF ta koordinator-ansvar.

Tildelt: kr 25,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Norske deltagelse i Public Private Partnership for en Bærekraftig Prosessindustri - SPIRE 2015

EUs initiativ for prosessindustrien (SPIRE) representerer et betydelig potensielt marked for norske FoU-miljøer og industri. SPIRE dekker mer enn 7 industrisektorer i Europa og medlemmene av SPIRE består til sammen av 150 medlemmer fra industri, forskning, industriforeninger og teknologiplattform...

Tildelt: kr 0,54 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 9: Norske deltagelse i Energy Materials Industrials Research Initiative - EMIRI 2016

EUs nye industriinitiativ innenfor energimaterialer (EMIRI) representerer et betydelig potensielt marked for norske FoU-miljøer og industri. EMIRI operasjonaliserer SET-planens veikart for Energimaterialer som dekker 11 teknologiområder i form av en implementeringsplan og bidrar med utforming av ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Collaboration on Vulnerability Assessment and Adaptation to Climate Change Impacts on Urban Drainage Systems

Climate change, urbanization and aging or lower designed urban drainage systems and water infrastructure are three major driving factors for sustainable urban water management. As a global impact, climate change has caused more frequent intense precipitation in short period and extremely high or ...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Workshop EU citylogistics network, BinnenstadService, The Netherlands

Astrid har vært ansatt ved SINTEF Transportforskning siden 2008. Hun har vært i stillingen som forskningsleder siden 2011. Ett av satningsområdene ved avdelingen er Bærekraftig Byutvikling (Urban Freight og City Logistic). Gjennom prosjektet Grønn Bydistribusjon i Oslo (GBO, www.sintef.no/gbo) ...

Tildelt: kr 15 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Reisestøtte til ICT 2015 i Lisboa

SINTEF IKTs engasjement i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020 (H2020), er forankret i SINTEFs hovedstrategi, samt SINTEF IKTs egen strategi SIKT 2020. SIKT 2020 legger føringer for instituttets fokus de neste 5 årene, og i denne strategien kan man lese følgende målsetning:...

Tildelt: kr 40 929

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Computer aided diagnostics and treatment planning in cardiovascular disease

Cardiovascular disease (CVD) is the number one cause of morbidity and death in the western hemisphere and the expenses is expected to increase almost exponentially towards 2030. It will be crucial to develop cost-effective methods of diagnosing and preventing progression of disease causing heart ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MunICT - ICT in Municipal Health and Care services

Municipal care services are facing serious challenges striving to reduce the overall cost of health care, while both the population of elderly people and the demand for flexible services are increasing. The vision of MunICT is Municipal Health and Care services that optimize use of limited human...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Åpne transportdata

Norske transportmyndigheter ønsker å oppfylle de europeiske PSI, Inspire og ITS direktivene som stiller krav til åpne data. Åpne transportdata kan støtte utviklingen av nye og innovative applikasjoner, systemer og tjenester for mer effektiv, miljøvennlig og sikker transport. I dag er ca 15 transp...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Case-Based Reasoning for Vind- og friksjonsvarsling

Ved å bruke de samme datamodellene som anvendes innen kunstig intelligens er målet å bygge et system som både tar hensyn til tidlgere erfaringer og faktiske nå-tidsparametre for å forutsi hvordan vind og friksjons forhold kommer til å utvikle seg fram i tid. Tidligere erfaringer ved stengninger ...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

ERA-NET Servicelogistikk

2 personer har deltatt på informasjonsmøte i Oslo og 1 person har deltatt på brokerageevent i Brussel.

Tildelt: kr 15 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage