33 prosjekter

SKATT-Skatteøkonomi

Analyse av optimale indirekte skatter for Norge

Hovedmål: Analysere ulike problemstillinger om optimale indirekte skatter for Norge. Delmål 1: Doktorgradsutdanning av Odd Erik Nygård, med doktoravhandling på dette felt. Delmål 2: Produksjon av Essay 1-4 eller liknende essays, og publisering i serien Discussion paper fra SSB og deretter som ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Effects of electricity tax reforms: Electricity price flexibility, efficiency and distribution

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

KUNI-Kunnsk.gr.l. f.næring og innov

Innovation, new technology and human capital: Implications for economic growth and lessons for policy

...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo