38 prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Ultra-High-Resolution Marine Records from the Subarctic Atlantic (ULTRAMAR)

Studier av fortidens klima kan bidra til økt forståelse av klimasystemet og således danne grunnlaget for bedre prediksjoner av klimaendringer i fremtiden. I ULTRAMAR studeres historiske endringer i havklimaet basert på nye rekonstruksjoner av havtemperatur og sjøis i de Nordiske hav og tilstøtend...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Seasonal Forecasting Engine

Værvarsler er sjelden gyldige mer enn ti dager frem i tid. Dette skyldes værets kaotiske natur, også kjent som «sommerfugleffekten». Prosjektet vårt dreier seg hovedsakelig om å bruke fysiske og statistiske modeller til å varsle været fra 10 til 100 dager frem i tid. Vårt overordnete mål er å ta ...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Hidden costs of implementing afforestation as a climate mitigation strategy: A comprehensive assessment of direct and indirect impacts

Mange elsker skoger. Men varme følelser og skogens fordeler, må ikke forstyrre fokuset på hvordan skogen påvirker klima. Når vi diskuterer skogplanting som klimatiltak i global skala, må vi se på skogens påvirkning på det globale klimaet. Skogens påvirkning på globalt klima kan vi dele i to: D...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Investigating the future evolution of Norwegian glaciers and hydrological impacts: an integrated modelling approach

EvoGlac-prosjektet (Investigating the future evolution of Norwegian glaciers and hydrological impacts: an integrated modelling approach)(2016-2019) hadde som hovedmål å etablere en fullt koblet atmosfære-isbre-hydrologi-modell med utgangspunkt i eksisterende og nye data fra Hardangerjøkulen, en p...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Relevant, reliable and robust local-scale climate projections for Norway

R3 var et innovativt forsøk på å gi klimatjenester på lokal skala i Norge. Norge er preget av store regionale forskjeller i geografi og klima. Å fremskaffe troverdige prognoser for klimaendringer på lokalt nivå har vært, og er fortsatt, svært utfordrende. R3 brukte en integrert tilnærming som tok...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Integrated Carbon Observation System (ICOS)-Norway and Ocean Thematic Centre (OTC)

ICOS (Integrert Karbon Observasjonssystem) er en Europeisk forskningsinfrastruktur som ble etablert for å koordinere og samle inn kvalitetsmålinger av drivhusgasser og gjøre dem tilgjengelig for ulike forskningsmiljøer. ICOS koordinerer et målenettverk av drivhusgasser fra ulike steder på land, ...

Tildelt: kr 96,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2026

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Advancing permafrost carbon climate feedback-improvements and evaluations of the Norwegian Earth System Model with observations

Jord som er frosset i mer enn to etterfølgende år, permafrost, lagrer store mengder karbon i form av organisk jordsmonn. Mengden karbon som lagres i organisk jordsmonn er omtrent to ganger større enn mengden karbon som finnes i atmosfæren, og langt mer enn mengden karbon som er lagret i vegetasjo...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Extending the instrumental record of North Atlantic Ocean climate variability

Klimavariabilitet påvirker nær alle naturlige systemer og menneskelig aktivitet. En realistisk forståelse av de mekanismene som driver klimavariabilitet og de mulige effektene disse har på alle levende organismer er derfor kritisk for vår evne til å forutsi konsekvensene av nåværende og fremtidig...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Vestland