0 antall prosjekter

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

Convergence and divergence in the media and communication ladscape: a comprative study between South Africa and the Nordic region.

...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

IKT og lokaldemokratiet

Utviklingen av nettverkssamfunnet er en utfordring for demokratiet på lokalt så vel som nasjonalt nivå i dagens Europa. Kjernen i denne problematikken er at de representative nasjonale og lokale politiske fora i mindre grad enn tidligere kan styre samfunn sutviklingen. Dette har mange årsaker, so...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Internett i endring III: Digital genreutvikling - smalbåndskommunikasjon mot en bredbåndsverden

...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Oslo

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Participation and play in converging media: institutional perspectives and text-user relations

...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Digital MedieEstetikk - materialitet, praksis og erfaring (Samfinansiering med KULFO 156933/V20)

Mens samtidens estetiske praksiser utforsker spørsmål om medialitet, er en rekke teoretiske konsepsjoner av det estetiske feltet utviklet uten tilstrekkelig refleksjon over mediet som sådan. På bakgrunn av dette stiller prosjektet følgende spørsmål: I hvi lken grad og i hvilken forstand spiller m...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

KULTUREN-Program for kulturforskning

Scripting and dissemination in mediated communication.

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Å overkomme fortiden. Rettsoppgjøret i Norge etter 1945 i internasjonalt perspektiv

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Globalisation and Marginalisation in Communications Systems

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo