0 prosjekter

ALDER-Aldersforskning

Role of scavenger cells in the ageing process

...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Whole-genome sequencing of Vibrio salmonicida

The genus Vibrio are among the most numerous and ubiquitous marine bacteria and commonly found as etiologic agents of diseases in both vertebrates and invertebrates throughout the world. Vibrio salmonicida, a marine gram-negative psychrophilic pathogen, t he etiological agent of Cold-water vibrio...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FARM-Farmakologisk, farmasøytisk forskning

Structure and functional mechanisms of membrane proteins

...

Tildelt: kr 0,67 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

Cellular Mechanisms of Cardiac Protection

...

Tildelt: kr 0,52 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Poxviruses in Norway: Biodiversity, characteristics and recombinations between naturally occuring and genetically engineered vaccine viruses

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Scavenger-endotel

Scavenger-endotelet spiller en sentral rolle i leverens fysiologiske og patofysiologiske funksjoner hos menneske. Denne høyt spesialiserte populasjon av endotelceller er uvanlig aktive i reseptor-mediert endocytose, og utgjør sammen med levermakrofagene ( Kupffercellene) kroppens klart største og...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AB-MED2-Basal medisinsk forskning II

Inter- og intracellulær signaltransduksjon i det ischemiske hjertet (inter- and intracellular signal transduction in the ischemic heart)

Målsettingen med arbeidet er å forstå hjertets eget (endogene) signal system for adaptasjon og begrensning av ischemisk celledød. Celle stress, korte ischemiske episoder og reaktive oksygen species (ROS) induserer adaptasjon (prekondisjonering). Visse res eptor agonister stimulerer intracellulære...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Det retikuloendoteliale system i torsk

Prosjektgruppen har i flere år studert et spesialisert endotel som er uvanlig aktivt i endocytose av løselige makromolekylære slaggprodukter i alle vertebrate dyrearter. Prosjektgruppen har gitt dette endotelet navnet "scavenger endotel-celler" (SEC) for å indikere at dets hovedfunksjon er oppta...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AB-MED2-Basal medisinsk forskning II

Behandling av insulinresistens - effekt på hjertets metabolisme og kontraktile funksjon

Kardiovaskulære komplikasjoner er hovedårsaken til morbiditet og mortalitet i type-2 diabetiske pasienter. I tillegg til økt insidens av mikrovaskulære komplikasjoner er diabetes assosiert med en spesifikk diabetisk kardiomyopati som gir økt risiko for hj ertesvikt og økt mortalitet/morbiditet et...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJO-Miljøstøtte

Ribozymes: from basic research to medical application

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

The biological role of catalytic RNAs

We have discovered and characterized a new category of group I introns called the twin-ribozyme introns. The complex organizations of these introns reflect a dual biological role in intron splicing and expression of proteins from nucleolar DNA of eukaryot ic cells. A fundamental and general quest...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GEN-Molekylærmedisin og genteknologi

The molecular and cellular basis for sle-related B cell and T cell autoimmunity to nucleosomes and DNA

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku