0 antall prosjekter

HAVKYST-Havet og kysten

Guest researcher grant; Ocean circulation, oil spill modelling and contingency planning

Numeriske modeller benyttes til å simulere oppførselen av olje i sjøvann. De er i stand til å simulere en rekke prosesser, inkludert drift, oppdrift, spredning og fysisk-kjemiske forandringer (forvitring) som inntreffer når oljen er i kontakt med sjøvann. De er også i stand til å simulere biologi...

Tildelt: kr 95 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Mine Tailing Effects on Deep-sea Ecosystems: an international workshop

Med økende etterspørsel etter mineralressurser, er gruvedrift i en vekstfase globalt sett. Gruvevirksomhet produserer store mengder avfall dannet av ikke-bearbeidet overskuddsstein samt bearbeidede avgangsmasser. Avfallet har form av en finpartikulær slurry etter at det ønskede metallet er utvunn...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

HAVKYST-Havet og kysten

18th International conference on Pollutant Responses in Marine Organisms (PRIMO 18): Trondheim Norway, 24-27, May 2015

En rimelig bevaring og bærekraftig utviklingsstrategier må erkjenne at arter inkludert - planter, dyr og mikroorganismer, med tilhørende genetisk mangfold i disse artene, og i ulike terrestriske og akvatiske økosystemer er alle en del av en biologiskmangf old i planet Jorden. Derfor, bærekraftig ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Developing novel socio-environmental indicators and management tools for a sustainable aquaculture (AquaAccept)

Hovedmålet med AquaAccept-prosjektet er å undersøke de akseptable virkningene av akvakultur på marine kystområder fra et tverrfaglig synspunkt, og involverer eksperter innen biologi, økologi, økonomi, sosiologi og informatikk. Det endelige målet med prosjektet er å gjennomføre et beslutningsstøtt...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Rogaland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Norways ice-associated whales in a changing Arctic

Viktige resultater fra ICE-whales prosjektet inkluderer de første bestandsestimatene for alle tre endemiske Arktiske hvalartene i norsk Arktis, noe som er en betydelig prestasjon gitt de analytisk og logistiske utfordringer med disse dyrenes svært lave bestandstall og mobile natur i generelt isfy...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Combined effects of multiple organic stressors from jellyfish blooms and aquaculture operations on seafloor ecosystems

Havets helsetilstand blir svakere som følge av varmere klima og menneskelig aktivitet. Dette kan føre til en reduksjon av tilgjengelige økosystemtjenester. Denne nedgangen er særlig tydelig i kystnære områder hvor utslipp fra kommunale avløpssystemer, landbruk, havbruk, og industrielle kilder før...

Tildelt: kr 18,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Kvalifisering av neste generasjons OSD radar

ISPAS har utviklet en avansert radar for overvåkning rundt oljeplattformer med en elektrisk styrt antenne som kan avsøke 100 grader på mindre enn 0.2 sekund. Radaren skal i første omgang brukes for å oppdage oljesøl på både stille sjø og i bølger. Under DEMO 2000 prosjektet er 4 radarer nå instal...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Norsk medlemskap - ICOS

ICOS (Integrated Carbon Observation System) is a programme within the European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) list of European infrastructures. ICOS has passed the evaluation as a European Research Infrastructure Consortium (ERIC) by the EU commission and is now in its signatu...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Marine Robotics Facility - Remotely Operated Vehicle for Deep Marine Research

Remotely operated underwater vehicles are important platforms for todays comprehensive marine research. The technology is urgently needed for the Norwegian marine science community to effectively address the challenges of marine research. In addition, Norway is a world leader in the design and us...

Tildelt: kr 45,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland