0 prosjekter

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Design Re-Engineering and Automation for Marine Systems

Forskningsprosjektet skal bygge kunnskap som er nødvendig for å forbedre konkurransekraften til skipdesign i Norge. Dette inkluderer videreutvikling og forbedring av teori om skipdesign, metodikk, verktøy og skipdesignvirksomhet og arbeidsprosedyrer. Funnene vil bli implementert i de relevante de...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Handling Uncertainty in the Design of Ocean Engineering Systems

I SIMOSYS-prosjektet har vi forsket på både strategiske og metodiske tilnærminger til håndtering av usikkerhet i prosjektfasen. Sammen med Ulstein og MIT har vi tilpasset en metode kalt Responsive System Comparison for å forstå beslutningsprosessene i designprosessen. Arbeidet er i hovedsak utfør...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Competence Project for Conceptual Design Methods for Complex, Customized Ship

One of the main competitive advantages of the Norwegian maritime industry today is our ability to develop and deliver complex, customized ships with high quality and short lead times to the global market. To maintain and further strengthen this position, we need to be best-in-class to develop and...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Prosjektetableringsstøtte MARUT-prosjekt for utvikling av verktøy for spesifikasjon, kalkyle og oppfølging av dokking og ombygging

proNavis har i løpet av de siste tre årene, i samarbeid med industrikunder, utviklet et verktøy, kalt TenderSuite, for å understøtte arbeid med byggespesifikasjon og kalkyle i førkontraktsfasen. Dette verktøyet, kalt TenderSuite, har fått god tilbakemel ding både fra nåværende brukere (blant an...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Viken