0 antall prosjekter

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Metodikk for vurdering av ballastpukk i eksisterende spor.

Det eksisterer i dag et stort behov for økt kunnskap om ballasten i jernbanespor og dens vedlikehold. Formålet med dette prosjektet er å utvikle en metodikk for vurdering av ballastkvalitet basert på lokale forhold som klima, terreng, vegetasjon og trafikkbelastning, og kvalitative data om ballas...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Automatisert kamerabasert inspeksjon av jernbaneinfrastruktur - Image Analysis Railway Infrastructure

En velfungerende og sikker jernbane er helt nødvendig i et moderne samfunn, spesielt i urbane områder hvor mange mennesker er helt avhengig av et pålitelig togtilbud for å reise til og fra jobb. Bane NORs formål er blant annet å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur. Dette inkluderer b...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Innlandet

TRANSPORT-Transport 2025

Risikostyring i BIM-drevne offentlige samferdselsprosjekter

RiskBIM – «Risikostyring for BIM-drevne offentlige samferdselsprosjekter» var et forskningsprosjekt som ble utført 2019 – 2022. Bane NOR var prosjektansvarlig, og IFE var hovedleverandør av forskningsbidraget. Statens vegvesen, COWI og Multiconsult hadde både finansierende og utførende roller, og...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

TRANSPORT-Transport 2025

Safety Assessment Framework for Efficient Transport

For at et samfunn skal fungere godt må personer og gods kunne transporteres effektivt, pålitelig, trygt og miljøvennlig. Norsk jernbane står overfor et teknologisk generasjonsskifte der eksisterende systemer for styring og kontroll av togframføringen skal skiftes ut. Innenfor luftfarten står man ...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Innlandet