6 prosjekter

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjektetableringsstøtte for 2021 og 2022 til Helse Stavanger HF

Deltakelse i EU prosjekter er en strategisk prioritet for Helse Stavanger (SUS), da god medisin forutsetter aktiv forskning på høyt internasjonalt nivå. Etter flere år med laber innsats mot (og uttelling i) H2020 for SUS, ble det i 2017 besluttet å jobbe mer målrettet og aktivt mot relevante EU u...

Tildelt: kr 0,78 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte for 2020 til Helse Stavanger HF

Deltakelse i EU prosjekter er en strategisk prioritet for Helse Stavanger (SUS), da god medisin forutsetter aktiv forskning på høyt internasjonalt nivå. Etter flere år med laber innsats mot (og uttelling i) H2020 for SUS, ble det i 2017 besluttet å jobbe mer målrettet og aktivt mot både H2020 og ...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte for 2019 til Helse Stavanger HF

EU-prosjekter er en strategisk prioritet for Helse Stavanger HF (SUS), da god medisin forutsetter aktiv forskning på høyt internasjonalt nivå. Sykehuset hadde god uttelling i FP7, men en dårlig start i H2020 med få (og i perioder ingen) søknader/innvilgede prosjekter. For å snu den negative tr...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte for 2018 til Helse Stavanger HF

Helse Stavanger HF (SUS) hadde god uttelling i FP7, bare slått av 2 andre norske helseforetak. Ambisjonen for H2020 er å oppnå minst like bra, eller bedre resultater. Sykehuset har imidlertid ikke så langt klart å gjenta suksessen i H2020. Denne negative trenden ønsker SUS nå å snu.EU-prosjekter ...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte for 2017 til Helse Stavanger HF

Helse Stavanger HF (SUS) har vedtatt en målsetning om å delta i minimum tre EU-prosjekter (H2020 og ERA) årlig i perioden 2017-2020. For å oppnå målsetningen, må både antall søknader økes, samt tilstrekkelig god kvalitet på søknadene sikres. Sykehuset hadde god uttelling i FP7, bare slått av 2 an...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Rogaland

HAVKYST-Havet og kysten

Proteome Expression Signatures (PES) in fish as a diagnostic tool to evaluate the environmental impacts of offshore oil and gas exploration

Project summary Recent studies on fish examining the impact of produced water released offshore have revealed an extremely complex response to oil micro droplets and oil spiked with relevant doses of poly-aromatic hydrocarbons (PAHs) and alkylated phenols (AP). Protein expression signatures (PES...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2011

Sted: Rogaland