0 antall prosjekter

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Strategisk FoUI samarbeid mellom Norge og Brasil innenfor petroleum- og Havteknologi.

GCE Subsea (www.gcesubsea.no) er et industridrevet initiativ som består av over 110 medlemmer og partnere som hovedsakelig har sitt virke innen subsea- og havteknologi. Klyngen er en del av Norwegian Innovation Clusters programmet og arbeider for å bidra til økte internasjonale markedsandeler og ...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

REISESTØTTE til 22nd International Symposium on Analytical and Applied Pyrolysis (PYRO 2018) 19-21 April 2017

Bioenergy is one of the highly prioritised R&D areas in SINTEF Energy Research. There are 1 Centre for Environment-friendly energy research (FME), 3 knowledge-building Projects for Industry (KPN) and several Innovation Projects for the Industrial Sector (IPN), which are currently led and coordina...

Tildelt: kr 12 519

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Travel support Teknova 2018

See attachment.

Tildelt: kr 66 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Agder

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Nye produksjonsmetoder for dekk (reTyre)

Reisen er et ledd i å optimalisere produksjonen av de ulike reTyre produktene våre (til sykler og til rullestoler bl.a.). Det forventes at bånd med eksisterende aktører styrkes og at vi kommer nærmere samarbeid med nye aktører som vil samarbeide om FoU-løsninger for produktene våre, samt produksj...

Tildelt: kr 6 352

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Viken

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Etablering og formalisering av FoU avtaler med utvalgte kinesiske partnere til DOSCON AS FoU aktiviteter.

DOSCON AS utvikler og leverer prosessovervåknings- og prosesskontroll-løsninger til vann og avløpssektor. DOSCON AS har et konsept for styring av kjemikalier for kloakkrenseanlegg som er verifisert i Norge, med behov for tilpasning til det kinesiske markedet. Det er også behov for å tilpasse kons...

Tildelt: kr 71 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Study trip to Minneapolis in the Health Executive Lean Launchpad program.

Health Executive Lean Launchpad is designed to assist startup companies in the health care sector, so chances for success are increased for participating companies. From meetings, instructions and tasks participating startup companies learn how to investigate the market, validate the business ide...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Viken

INT-BILAT-BILAT-ordningen

JSPS stipend, Yuki Kanno: Lagrangian and Eulerian analyses of cold air outbreaks in East Asia and North America

...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Travel Grant for American Association for Cancer Research (AACR) Conference

Arctic Pharma's research team will travel to the United States to attend a scientific meeting in the field of cancer. The American Association for Cancer Research (AACR) conference brings leading scientists both from academia and industry. Participating in this event will provide a unique opportu...

Tildelt: kr 61 188

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Utvikling av prosjekter sammen med partnere i USA

WELL ID har gjennom DEMO2000-programmet fått innvilget støtte til utvikling av et loggeutstyr. Prosjektet ble startet i 2017 og skal etter planen være ferdig ved utgangen av 2018. WELL ID har som mål å være en norskeid bedrift som benytter seg av norske leverandører der det er mulig. Lokale leve...

Tildelt: kr 28 445

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Rogaland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Studietur Houston 2018: Den digitale transformasjonen - samarbeid og samhandling for økt konkurransekraft og verdiskapning

GCE NODE har to strategiske mål: 1. Etablere forsknings- og utviklingsprosjekter som sikrer og styrker de regionale bedriftenes markedsposisjon og konkurranseevne innen de markedene hvor de er ledende. 2. Etablere forsknings- og utviklingsprosjekter for teknologioverføring til nye markeder for å ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Agder

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Reisestøtte for hjelp til eskalering og vekst av norsk helseindustri på det globale markedet.

Reisestøtte til bruk for skalering og vekst for norsk helseindustri. Fokuslandene er USA, Canada og Japan, og det søkes om reisestøtte for fem personer og to messer/konferanser.

Tildelt: kr 42 701

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW: State Recognition and Indigenous Peoples: Focus on Norway Erica Kowsz

...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW: Cognitive and Cerebral Changes in Patients with Anorexia, Joseph Wonderlich

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Etablering av nettverk for potensielt kommersielt sammarbeid i Kina

Targovax utvikler kreftvaksiner som er i klinisk utviklingsfase i Europa. Targovax ønsker å undersøke og å evaluere mulighetene for å opprette sammarbeid med et kinesisk selskap om kommersiell utvikling og utlisensiering av kinesiske rettigheter. Et lokalt konsulentbyrå, ChinaBio, som fokuserer ...

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Viken

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Samarbeid mellom U.C. Berkeley og Møreforsking Molde

se prosjektets hovedmål/delmål.

Tildelt: kr 29 790

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Møre og Romsdal

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Sounds Good: Reisestipend for prosjektetablering internasjonalt

Sounds Good AS er et spin-off selskap fra NTNU Technology Transfer AS som ble stiftet 11. Mai 2017. Prosjektet har tidligere mottatt FORNY2020 støtte (prosjektnummer 248942/O30) og prosjektet ble nylig avsluttet og rapportert til NFR den 15. September 2017. I forlengelsen av FORNY2020 søker Sou...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Reisestøtte i forbindelse med etablering av næringsrettet forskingssamarbeid mellom NMBU og NUS innen membranprosesser

Membranes can be used to separate particles or/and ions from solutions, such as production of drinking water from seawater. Recent technological developments have improved the technological and economic feasibility of the application of this concept in many other areas in water and wastewater tre...

Tildelt: kr 19 931

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Viken

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Wood technology research - bilateral cooperation between South Africa and Norway

Norge og dermed NIBIO har som ambisjoner om å være en ledende FoU-aktører i realiseringen av det grønne skiftet, hvor blant annet ny og riktig anvendelse av tre i bygg er sentralt både med tanke på klima/miljø og verdiskaping. Etablering av internasjonalt forskningssamarbeid også på tvers av verd...

Tildelt: kr 92 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Viken

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW: Megan Mohadjer Beromi, 15.8. - 15.11.2017.

...

Tildelt: kr 52 799

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Sino-Norwegian partnership on industry-applied micro and nanotechnology for water safety monitoring and welfare applications

This INT-BILAT project is to support multiple travels to China for the realization of meetings with key Chinese R&D institutions envisaging preparation of proposals and subsequent cooperation in large-scale projects. The applicant Sensovann AS, a spin-off from the University College of Southeast ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Vestfold og Telemark

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Research Excellence of Transforming Systems Engineering Design for Accelerated Industrial Innovation: HSN-Stanford-Tsinghua/Norway-USA-China

University College of Southeast Norway (HSN) has the vision and strategy to be highly competitive internationally within systems engineering (SE) for enterprises education and research. The initial joint-efforts between NCE SE and HSN has established the foundation of SE research-based education ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Viken

INT-BILAT-BILAT-ordningen

JSPS Kengo Tane: Elucidation of the decision-making process using the eye tracking method

...

Tildelt: kr 0,58 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

FoU som vil akselerere den digital transformasjon av små- og mellomstore bedrifter. Reisestøtte til medlemsbedriftene i CGE NODE.

GCE Node og våre samarbeidspartnere tilstreber en industri som fortsetter å ta ansvar. For å maksimere verdiskapingen og konkurranseevnen til den norske offshoreklyngen, samtidig som vi møter ambisiøse klimamål, kreves ny og forsterket innsats fra selskapene i hele verdikjeden. Med økt modenhet p...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Agder

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW: Illuminating Psychiatric Etiology Through Evolution and Variation in Non-Visual Photoreceptors

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Ukjent Fylke

INT-BILAT-BILAT-ordningen

PlayPulse - US market analysis

PlayPulse has a well established network in the US, based on Kahoot! co-founder Alf Inge Wang and other connections. We see major investments within the PlayPulse primary market - exergame and digitalization of exercise. Therefore we wish to perform a thorough market analysis based on interviews ...

Tildelt: kr 34 644

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Forundersøkelser før deltagelse på TapAds Propeller Program i New York

Contextual er tatt opp på Are Traasdahl- og TapAds Propeller Program i New York, fra august 2017 med varighet et år. I den forbindelse skal Contextual gjennomføre en rekke reiser til New York første halvdel av 2017 for å gjøre forundersøkelser for å få mest mulig ut av årsoppholdet på Propeller ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW stipend Hannah Correia

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW stipend Sean Salazar

...

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Reisestøtte til internasjonalt samarbeid på PEM brenselceller og Li-ion og NiMH-batterier relatert til FME MoZEES

Hovedformålet med dette prosjektet (4 reiser) er å etablere bilaterale relasjoner med potensielle partnere innen hydrogen brenselceller og batterier i forbindelse med etableringen av FME Mobility Zero Emission Energy Systems (MoZEES). Prosjektet vil også styrke arbeidet med å etablere ny nasjona...

Tildelt: kr 75 723

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Viken

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW: Examining Illicit Weapons Flows Prosjektperiode: 15/9-16 - 31/1-17 + 1/7-17 - 15/10-17.

...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo