0 antall prosjekter

NAERINGSPH-Nærings-phd

Analysis and bioprospecting of polyphenols from Laminaria hyperborea for applications as Life Science Ingredients

I sluttfasen av dette prosjektet lå fokuset på en omfattende kjemisk karakterisering av mengden av polyfenoler i den brune tangen Laminaria hyperborea (L.Hyp). Etter at ekstraksjons- og kvantifiseringsmetoder ble optimalisert i en tidligere fase av prosjektet, ble ekstraktet renset ytterligere ve...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

SSF-Svalbard Science Forum

Svalbard Social Science Initiative - a network of social scientists working in Svalbard

The Svalbard Social Science Initiative (SSSI) will fill a gap by connecting social scientists working on issues related to Svalbard. The aim of the network is to coordinate social science research related to Svalbard, and to enhance its quality and its impact on the local communities. In the prop...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

ISOS - Multi-functional icephobic, robust, lightweight and transparent coatings for windows and lenses

Is på overflater kan vere eit problem i mange samanhengar. Dei fleste av oss i Norge har skrapa is av bilruta ein kald morgon. Eit større problem er is på vindauger og linser. Dette kan skape sikkerheitsproblem mange stader vinterstid, grunna avgrensa sikt. Is på sensorar og kameralinser gjer at...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

BAUTA - Solution for Analysis of Microplastic in Challenging Materials.

Det er økende global bevissthet og bekymring rundt problemene med mikroplast og behovet for større forståelse av effektene mikroplast kan ha på miljøet og menneskers helse. For å muliggjøre videre kunnskapsakkumulering, overvåking og tiltak for å redusere mikroplastforurensning, må bred tilgang t...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Simple Passive Energy Extraction Device

The goal of this project is to produce a 5kW demonstration of a novel marine turbine for tidal power generation. The turbine will offer a maintenance free design life of 25 years, making it cost-effective and suitable for commercial development and exploitation. To reduce maintenance, the turbine...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Telemark

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Personalized Medicine: From Systems medicine and Immunometabolism to Precision Diagnosis and Stratification for Individualized Therapies

Nekrotiserende bløtvevsinfeksjoner er sjeldne, akutte bakterielle infeksjoner som sprer seg i bindevev, muskelvev eller fettvev. I dagligtale kalles slike tilstander ofte «kjøttetende bakterieinfeksjoner». Infeksjonene er svært alvorlige, med dødelighet mellom 15 og 25%. Rask kirurgi kan være l...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Re-submission ERC Adv - CORE: Collective Obligations RE-considered: towards an historical geography of duties

The objective of Re-Core is to submit a modified version of the CORE application. The project will do this by focusing its research on the matter of collective obligations (rather than duties as more broadly conceived), by restricting the historical scope of the research (to the post-Cold War era...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Distillation of essential oils and hydrolat from Norwegian forestry residues to improve value creation in forestry industry

Identifiserte hovedforbindelsene av studerte materialer/prøver var bornylacetat (29,40%), kamfer (26,43%) og gamamyrcen (7,47%) i gran; kamfen (22,03%), bornylacetat (21,64%) og alfa-pinen (16,62%) i furu; bornylacetat (31,25%), limonen (17,27%) og alfa-pinen (15,85%) i bjørk og borneol (12,38%),...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming

Hensikten med prosjektet InnArbeid er å utvikle innovative tjenester og teknologi for at personer med utviklingshemming kan finne, skaffe og holde på et arbeid. Det innebærer en ny tjenestemodell med ulike former for teknologi, som vil støtte overgangen fra skole til arbeid og videre deltakelse i...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Agder

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Geophysics and Applied Mathematics for Exploration and Safe Production

GAMES-prosjektet fokuserer på å utvikle innovative lete- og produksjonsmetoder for norsk sokkel. Vi utvikler nye geofysiske og statistiske metoder som også kan anvendes andre steder, samt for andre typer anvendelser som baserer seg på rom-tid prediksjon og overvåkning. Når sedimentære bergart...

Tildelt: kr 17,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RaCE: Managing Radical Technology-Driven Change in Established Firms

Bedfrifter på tvers av bransjer opplever fundamentale endringer i de eksterne omgivelsene, spesielt på grunn av teknologisk utvikling. Ledere gir uttrykk for at det haster med å omstille bedriften slik at en kan konkurrere med innovate nykommere og globale plattformselskaper som Google, Amazon og...

Tildelt: kr 19,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Uncovering key players for regulation of phytoplankton function and structure: lessons to be learned from algal virus-haptophyte coexistence

1. Som beskrevet tidligere har gjennomført omfattende infeksjonseksperimenter (både akutte og persistente systemer) hvor vi beskriver infeksjonsmønsteret (forskjellige karaktertrekk) til de ulike virus-vert systemene som beskrevet tidligere. Manuskriptet som beskriver disse forløpene, er nærmest...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CIRCULUS – Bærekraftig betonggjenvinning

CIRCULUS prosjektet har handlet om gjenvinning og gjenbruk av betong. Betong er i dag et av de mest brukte byggematerialene, og står for rundt 7% av totale CO2-utslipp i verden. Bakgrunnen for prosjektet har vært kravet innenfor EU (som også omfatter Norge) vedrørende resirkulering av minst 70% a...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12757 COLDLIGASE

COLDLIGASE, er et samarbeidsprosjekt mellom UiT Norges arktiske universitet, det danske selskapet Legomics og det norske selskapet ArcticZymes Technologies ASA. Målet er å utvikle DNA-ligaser som muliggjør en teknologiplattform for gensyntese. Vi karakterisert en håndfull enzymer som viser ligase...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

MOBAI - Multimodal Biometric Authentication Solution

Biometrisk autentisering er en sikker autentiseringsprosess som er avhengig av de individuelle biologiske egenskapene til et individ for å bekrefte om den personen faktisk er den den utgir seg for. Eksempler på biometri er ansikt, iris (mønsteret rundt pupilen i øyet), fingeravtrykk og atferdsege...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Innlandet

NAERINGSPH-Nærings-phd

Samspill mellom biofilterfunksjon, vannkvalitet og fysiologiske funksjoner hos fisk i landbasert anlegg med resirkulering av driftsvann

Hovedmålet med prosjektet er å studere gjellehelse opp mot produksjonsmiljøet i resirkulerende akvakultursystemer. Det er økende bruk av RAS i atlantisk lakseproduksjon i Norge - fra presmolt til postsmolt og nå tas også RAS i bruk i fullskala landproduksjon der fisk vil nå full slaktestørrel...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

New immune cell therapy for cancer through a unique TCR discovery platform

Immunterapi, styrking av kroppens eget immunforsvar for å bekjempe kreft, har de siste årene vist seg som en ny pilar innen kreftbehandlingen. En av de mest vellykkede tilnærmingene innebærer genetisk modifisering av pasientens egne T-celler til å uttrykke kunstige immunreseptorer kalt CARs som k...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Referansenettverk for Høyhastighets beregning (HPC)

Målet med referansenettverk for HPC vil være å fremme norske prioriteringer, interesser og deltagelse i det strategiske arbeidet som foregår på EU-arenaen, spre informasjon videre til norske organisasjoner og at dette skal føre til økt norsk deltakelse i Horisont 2020 og andre europeiske satsning...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINANSMARK-Finansmarkedet

The Effects of Education on Returns to Wealth

I mange land kontrollerer en liten del av befolkningen en stor og økende andel av den totale formuen. Dette har bidratt til at ulikhet igjen har blitt et viktig tema på både den akademiske og politiske dagsorden. Et viktig spørsmål er hva som fører til økt ulikhet i formue. Mulige forklaringer ka...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Deep learning the real-time properties of strongly correlated quantum fields

Fysikken i det forrige århundret revolusjonerte forståelsen av materiens mikroskopiske oppbygning. Protoner og nøytroner inneholder tre kvarker holdt sammen av elementærpartikler kalt gluoner, dvs. "limpartikler". Men universet har ikke alltid vært så fredelig som nå. Umiddelbart etter Big Bang v...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Project WildMap: Putting wildlife population dynamics on the map through spatially explicit estimation of abundance and demographic rates

Tenk om vi kunne kartfestet tettheten og dynamikken til viltpopulasjoner? Og tenk om vi, slik som med værkart, kunne lage prognoser for dynamikken til populasjonene i tid og rom? Siden 2019 har WildMap prosjektet jobbet med viltforvaltere og forskere innen økologi og datavitenskap med å endre hvo...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Akershus

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Dihydroartemisinin-Piperaquine for the Chemoprevention of Malaria in Children with Sickle Cell Anaemia in eastern and southern Africa

Sigdcelleanemi er en av de vanligste arvelige sykdommene i verden. Sykdommen bidrar til betydelig sykelighet og død blant barn under fem år i Afrika sør for Sahara. Malaria er fortsatt svært utbredt og er en viktig årsak til sykdom og død hos Afrikanske barn. Barn med sigdcelleanemi er ekstra sår...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

ROMFORSK-Program for romforskning

Sea Ice Deformation and Snow for an Arctic in Transition

SIDRiFT la grunnlaget for en bedre forståelse av havisdeformasjonens rolle og snø på isen i det skiftende arktiske klimaet. Arktisk havis ble tynnere og mer sårbar for påvirkningen fra vind og havstrømmer. Havisen driver raskere og samler seg opp i skrugarder (opphoping av isblokker) eller spres ...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

Ukjent-Ukjent

ECSEL Research for GaN technologies, devices, packages and applications to address the challenges of the future GaN roadmap

For UltimateGaN prosjektet skal Eltek utvikle nye kost effektive omformere med høy virkningsgrad og svært høy pålitelighet. GaN transistorene som Ultimate Gan prosjektet utvikler skal brukes til å oppnå dette målet. Eltek skal utvikle følgende produkt som demonstrator ? IP65 likeretter for utend...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Buskerud

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

HTTECH konsortium for et videre H2020-prosjekt

Bakgrunn Representanter fra HTTECH ble invitert som TOP 3 nominanter til Berlin 22-25 mai 2019. Denne invitasjonen ville ikke dekke reise og oppholdskostnadene i Berlin. Dette blir utfordrende for HTTECH økonomisk for øyeblikket og derfor søkes det om støtte for å kunne dekke reise og opphold i B...

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Agder

ENERGIX-Stort program energi

Regional Renewable Energy Cells

Prosjektet R2EC hadde som mål å utvikle et skalerbart system for desentraliserte, samvirkende energiceller med en høy konsentrasjon av lokal fornybar energigenerering som fra solcellesystemer (PV), lagringselementer samt høy elektrisk bruk som e-varme og e-kjøretøyer. Bruken av lokalt generert fo...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ECSEL-prosjekt APPLAUSE; Advanced packaging for photonics, optics and electronics for low cost manufacturing in Europe - Norwegian part

Mikrosystemer som en viktig del av elektronikk blir mer og mer komplekse og krever stadig mer avanserte elektronikk byggemetoder og inkluderer ofte optikk og fotonikk. Dette skaper en mulighet til å beholde produksjons- og sammenstillingskjeden her i Europa - eller til og med begynne å ta den til...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Buskerud

INT-BILAT-BILAT-ordningen

JSPS Stipend, Nao Takashina: Developing a method for evaluating ecological resilience to achieve sustainable fisheries

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Artificial Intelligence in financial crossboarder transactions. Efficiency compliance and PSDII.

I 2019 kommer hele finanssektoren til å gjennomgå radikale endringer, PSD II regelverket kommer til å snu hele næringen på hode og skape et stort paradigmeskifte i bransjen. Aktører ? som i utgangspunktet ikke er en del av den tradisjonelle finanssektoren er i ferd med å lansere betalingsløsninge...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Synx Real Time Web - Phase 2 SME program

The current World Wide Web (WWW) presents with a number of limitations hampering the massive implementation of IoT and AI worldwide. Unidirectional data transfer through middleware (e.g. APIs) translates into unsurmountable efficiency, latency, and throughput issues. The lack of security and priv...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo