0 prosjekter

NORGLOBAL-Norge - Global partner

XXII IUSSP International Population Conference, 26-31 August 2013 in Busan, South Korea

?Come We Stay?: Changes in Family, Marriage and Fertility in Western and Coastal Kenya Salome Wawire, Independent Consultant An-Magritt Jensen, Norwegian University of Science And Technology (ntnu) In high fertility populations, marriage and marriage pro cesses are known to play a critical role ...

Tildelt: kr 22 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NORGLOBAL-Norge - Global partner

India: The state, globalization and industrial development in India: the political economy of regulation and deregulation

Hvorfor har noen stater klart å fremme økonomisk vekst og rask industrialisering og ikke andre? Dette er ett at de mest sentrale spørsmålene i studiet av økonomisk og politisk utvikling. I dette prosjektet studeres statens rolle i Indias industrielle utvikling. Prosjektet fokuserer på statens ind...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

India: Politics and Development in India: A micro-level study of who gets what, when, and how

Utvikling er et viktig tema i Indisk politikk. Politikere lover å utbedre veier og skoler, sikre bedre elektrisitetstilførsel og nye vanningssystemer, og velgere legger skylden på politikerne når disse prosjektene ikke gjennomføres. Akademiske utviklingsmodeller er ofte fokusert hvordan ulike pol...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

India: Indias climate and energy policy strategy in a globalizing world: Changing global structures and international cooperation (INDGLOB)

Forskerne Aamodt, Fernandes, Narayanan and Bang har skrevet en artikkel om hvorfor India er skeptisk til å ta på seg internasjonale klimaforpliktelser samtidig som landet iverksetter sterkere klimatiltak på hjemmebane. Artikkelen er i ferdigstillingsfasen, og vil bli sendt til tidsskriftet Journa...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

India: Food Security in India: the interactions of Climate Change, Economics, Politics and Trade

-ffffff

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

India: URBanizing INdia: Urbanization, Exclusion and Climate Challenges

India står overfor tre sentrale utfordringer i de kommende tiårene: (i) å sikre en fredelig og inkluderende transformasjon til et urbant samfunn; (ii) sikre bærekraftig sosial og økonomisk inklusjon; og (iii) håndtere miljøendringer. For å studere og forstå hvordan disse utfordringene kan løses p...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

India: Conditions for women's inclusive and effective political participation in South Asia

I denne studien har vi undersøkt hvilke faktorer som fremmer og hemmer kvinners deltakelse I lokalpolitikken i tre land I Sør-Asia: India, Nepal og Bhutan. Alle tre landene har vært kjennetegnet av at kvinner i liten grad har deltatt i politikken fordi deres rolle har vært begrenset til den priva...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

India: Land Rights, Environmental Protection and Inclusive Development within India's Federal System

Prosjektet "Landrettigheter og inkluderende, bærekraftig utvikling i Indias føderale system" har undersøkt hvordan lovene som skulle beskytte Indias stammefolk (Adivasier, urfolk) og deres områder, fungerer under en økonomisk politikk som fremmer utvikling gjennom storstilt industrialisering, med...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Vestland

NORGLOBAL-Norge - Global partner

India: Agrarian contracts and rural poverty in India

Prosjektgruppa studerer tradisjonelle rurale kontrakter på landsbygda i India. Uformelle kontrakter kan vere komplekse og omfatte relasjonar i fleire marknader (kreditt, arbeid, jord, produkt), og verte påverka av slektskap og kasterelasjonar. Kontraktene kan løyse marknadssvikt, ikkje minst i fo...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestland

NORGLOBAL-Norge - Global partner

GIRLS' ECONOMIC EMPOWERMENT - THE BEST CONTRACEPTIVE? A Randomized Controlled Trial in Tanzania

Prosjektet ledes av Chr. Michelsens Institutt og Femina Hip i Tanzania, i samarbeid med The Choice Lab ved Norges Handelshøyskole (NHH), The Economic Research Foundation, og Development Pioneer Consultants. Hovedmålet med studien er å bedre vår forståelse for unge kvinners reproduksjonsavgjøre...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Vestland

NORGLOBAL-Norge - Global partner

India: Savings Behaviour and the Introduction of Mobile Banking in India

The primary objective of the project is to contribute to the understanding and improvement of financial inclusion policies and public benefit disbursements. We use the introduction of mobile banking in India to: - investigate the behavioral and social barriers to savings - evaluate how mobile ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestland

NORGLOBAL-Norge - Global partner

A comparative study of socio-technical innovations and sustainability factors for up-scaling in village scale solar power supply models

Solcellekraftverk på landsbynivå: Krevende, men også lovende Dette prosjektets målsetning var å bidra med ny kunnskap om faktorer som har betydning for mulighetene for desentralisert bruk av solcelleteknologi i det Globale Sør. Bruken av solcelleteknologi har økt blant mennesker uten tilgang t...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Courting catastrophe? Humanitarian policy and practice in a changing climate

Resultater fra «Courting Catastrophe? Humanitarian Policy and Practice in a Changing Climate» viser at klimaendringer og humanitære kriser er tett sammenvevd. I takt med klimaendringer øker frykten for humanitære kriser utløst av klimaekstremer som flom og tørke. Videre er hvordan man takler enhv...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Viken

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Perceptions and understandings of climate change and migration: Conceptualising and contextualising for Lakshadweep and the Maldives

Prosjektet har som mål å bedre forstå hvordan klimaendringer er med på å påvirke folks valg mellom å migrere og bli i sine hjem. Fokuset i prosjektet har vært på lavtliggende øysamfunn ettersom det hevdes at de er i faresonen for å bli alvorlig truet av klimaendringer. Data ble samlet inn fra to ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Agder

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Protection of Civilians: From Principle to Practice

Som en del av portfolioen til the Norwegian Centre for Humanitarian Studies så har PoC-prosjektet bidratt til å utvikle studiet av den humanitære sektoren som et tverrfaglig akademisk felt i Norge og internasjonalt. Senteret har fungert som en plattform for kritisk debatt om humanitære temaer i N...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2019

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Self help or social transformation: The role of women in local governance in Kerala (India) and South Africa

Forskningsprosjektet handler om fattige og marginaliserte kvinners 'agency', deres muligheter og evne til å organisere seg og bedre sine levekår i sine lokale miljøer. Fører fattigdomsprogrammer rettet mot kvinner og den fattige delen av befolkningen til sosial transformasjon eller er det hjelp t...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Armed Violence in Urban Settings; New Challenges, New Humanitarianisms

Våre empiriske funn så langt indikerer at: 1 ) det er vel så mye vold i rurale som i urbane områder 2 ) ideen om "urban vold " ikke er en adekvat analytisk kategori. Snarere er «urban vold» et begrep som brukes strategisk for av ulike aktører for å definere og «selge» et problem og tilhør...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Value chains for sustainable conservation, integrated development, and livelihoods promotion: An application to butterfly farming in India

The sustainable management of ecological resources requires conservation efforts that not only protect against habitat loss but also link stakeholder incentives to the process itself. In India, while the government has taken proactive steps to protect its natural resources, these programs have o...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Workshop: Girls' Economic Empowerment - The Best Contraceptive? A Randomized Controlled Trial in Tanzania

We use a randomized control trial approach to implement the following treatments: An information campaign on health/reproduction/gender-equality: Our partner Femina HIP has vast experience in working on empowering young women on issues related to reprod uctive health and entrepreneurship, and w...

Tildelt: kr 51 105

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestland

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Making Women Count for Peace: Gender, Empowerment and Conflict in South Asia

Dette prosjektet undersøker kvinners deltagelse i lokalt styre og lokal-politikk i Nordøst-India og Nepal, med fokus på kvinners medvirkning i freds-prosesser. Prosjektet undersøker kvinners likestilling i konflikt og post-konflikt kontekster. Vi ser spesielt på forståelsen av begreper som likest...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Sustainable tax governance in developing countries through global tax transparency - DeSTaT

Prosjektet «Sustainable Tax Governance in Developing Countries through Global Tax Transparency» (forkortet DeSTaT) studerer hva det betyr for utviklingsland at det er en dreining mot mer global informasjonsutveksling i skattesaker, og at internasjonal skatterett blir mer transparent. Prosjektet e...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Workshop: Women's power, children's job? Managing the human capital portfolio of children as en empowerment strategy in Benin

The economic empowerment of women has become an indisputable long-term objective in development work. It is assumed to lead not only to the strengthening of women's human rights, but also to increased social stability and economic growth. The impact of wo men's bargaining power in promoting house...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Plant virus elimination by inducing RNA silencing in-vitro

Potato is an important and vegetatively propagated crop species that is affected by many viruses, which tend to build up in crops in subsequent cycles of vegetative propagation. Unlike diseases caused by fungi and bacteria, viral diseases cannot be contro lled with the use of fungicides or chemic...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Viken

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Economic Conditions of Displacement

In a world of a global refugee crisis of more than 60 million people living either as refugees or internally displaced mostly in poor host societies, we need knew knowledge about what kind of economies that this leads to. Based on our case studies from different displacement situation in Uganda (...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

International objectives for adaptation, access and benefit sharing: Effects on the management of plant genetic resources in India and Nepal

Tilgangen til plantegenetiske ressurser, og godefordelingen fra utnyttelsen av slike ressurser er helt sentralt for bevaring, matsikkerhet og klimatilpasning. Den nasjonale implementeringen av internasjonale avtaler på dette området, og samspillet mellom disse internasjonale avtalene står sentral...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Viken

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Aquaculture of genetically improved fish

Substantial long term selection responses of 10-20% higher growth rate per generation have been documented for several species of farmed fish. In spite of the tremendous benefit/cost ratios and value creation for the society in terms of more efficient fis h production and lower fish prices, only ...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Systems of Tax Evasion and Laundering (STEAL): Locating Global Wealth Chains in the International Political Economy

STEAL-prosjektet dreier seg om globale formuekjeder (?global wealth chains?), nærmere bestemt om hvordan formueskaping og -opprettholdelse ofte fører med seg bortgjemming og tilsløring av informasjon. Begrepet globale formuekjeder er et policy-uttrykk avledet fra det mer etablerte globale verdikj...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

The Role of Tax Havens: In Global Governance and Regulation; In the External Financial Equation for Economic Development

-This project demonstrates the massive scale of resource loss from developing countries and the role of tax havens in facilitating these financial outflows. The project is organized in three parts: an estimation of net resource transfers from developing countries incorporating illicit and unrecor...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2021

Sted: Vestland

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Slums, states and citizens: Policing, welfare services and political participation among the urban poor in New Delhi, Nairobi and Durban

This project will analyse the provision of three core state functions: security, welfare, and representation. The project has two key components. First, we will map the nature of slum dwellers? relations with the state. Does the state provide security and welfare services and channels for politi...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Breeding for Fusarium resistance in wheat. Post doctoral fellowship in CIMMYT for Dr. Xinyao He

Fusarium Head Blight (FHB) has become a destructive fungal disease of wheat worldwide, leading to great yield losses as well as the accumulation of mycotoxins harmful to humans and animals. The main reasons are reduced tillage, warmer and moister climates during the growing season and susceptibl...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Viken