0 antall prosjekter

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AILARON Autonomous Imaging and Learning Ai RObot identifying plaNkton taxa in-situ

...AILARON will image, process, analyze, classify...AILARON vil benytte bilder, prosessere, analysere og...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage