0 antall prosjekter

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for the study of Equality, Social Organization and Performance, ESOP

ESOPs ambisjon er å utfordre økonomiske teori - og samfunnsøkonomisk tenkning mer generelt - med erfaringer fra de nordiske land. I hvilken grad kan standard økonomisk teori forklare den nordiske utviklingen? Vi ønsker å forstå sammenhengene mellom økonomisk utvikling, fordeling og sosiale skille...

Tildelt: kr 95,7 mill.

Prosjektperiode: 2007-2017

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Mathematics for applications, CMA/Senter for matematikk for anvendelser

...

Tildelt: kr 110,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2013

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Physics of Geological Processes, PGP/Senter for geologiske prosessers fysikk

...

Tildelt: kr 140,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2013

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

International Centre for Geohazards, ICG/Internasjonalt senter for geofarer

...

Tildelt: kr 120,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2013

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Bjerknes Center for Climate Research, BCCR/Bjerknessenteret

Summary of main activities: The main activities will focus on five research topics: (1) Climate processes and identification of ongoing climate changes; (2) Climate scenarios and coupled ocean-ice-atmosphere modelling; (3) Climate observations and century to decadal-scale climate ch anges, (4) A...

Tildelt: kr 173,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2013

Sted: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

Center for the Study of Civil War, CSCW/Senter for borgerkrigsstudier

Borgerkrig er den vanligste formen for krig. Borgerkriger fører til enorme lidelser, både for ofre og flyktninger, og har i tillegg store samfunnsmessige skadevirkninger, både økonomisk og miljømessig. Borgerkrig forekommer oftest i fattige land og bidrr til ytterligere å svekke deres utviklingsm...

Tildelt: kr 90,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2013

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Medieval Studies, CMS/Senter for middelalderstudier

The programme will be divided into four projects, dealing respectively with: <h>1. The Arrival of Writing <h>2. Religion between Unity and Variety <h>3. State Formation and Political Culture <h>4. Construction of the Past Regular reporting on website and international fora, i.a. the Interna...

Tildelt: kr 60,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2013

Sted: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Advanced Study in Theoretical Linguistics, CASTL/Senter for fremragende forskning i teoretisk lingvistikk

The Center will carry out basic research in theoretical linguistics, with a focus on macro- and micro-level comparative studies. The theoretical work will be largely carried out in Tromse, while the empirical material will involve fieldwork.

Tildelt: kr 60,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2014

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Integrated Petroleum Research, CIPR/Senter for integrert petroleumsforskning

...

Tildelt: kr 140,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2013

Sted: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Ships and Ocean Structures, CeSOS/Senter for skips- og havkonstruksjoner

...

Tildelt: kr 130,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for the Biology of Memory, CBM/ Senter for hukommelsesbiologi

Sluttrapport: SFF-bevilgningen til Centre for the Biology of Memory (CBM) la grunnlaget for et gjennombrudd i vår forståelse av hvordan stedsans og hukommelse oppstår i hjernen. Ett av de mest sentrale spørsmålene i Senter-søknaden i 2001-2002 var hvorda n plass-signaler oppstår i nerveceller i ...

Tildelt: kr 96,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

Center for Quantifiable Quality of Service in Communication Systems, Q2S/Senter for kvantiserbar tjenestekvalitet i kommunikasjonssystemer

...

Tildelt: kr 120,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

Center of Molecular Biology and Neuroscience, CMBN/Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap

Prosjektet tar sikte på å generere kunnskap som kan gi opphav til nye behandlingsprinsipper for viktige hjernesykdommer slik som slag og kroniske nevrodegenerative sykdommer. En rekke relevante biologiske prosesser og sykdomsmekanismer vil bli studert ved hjelp av et vidt spektrum av teknikker i...

Tildelt: kr 210,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2013

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Aquaculture Protein Centre, APC/Senter for proteinforskning i akvakultur

Forskningen ved Senter for proteinforskning i akvakultur (APC) har som siktemål å utvide ressursgrunnlaget for fôrproduksjon og dermed bidra til videre utvikling av akvakultur som næring i Norge og internasjonalt. Dette gjøres ved økt kunnskap og forbedri ng av eksisterende og nye proteinkilder f...

Tildelt: kr 100,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2014

Sted: Viken