0 antall prosjekter

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

The role of Universities in building Innovation and Entrepreneurship Ecosystems

Prosjektet Universitetenes rolle i å bygge innovasjons- og entreprenørskapsøkosystemer (UNEEC) ser på universiteter som spiller en stor rolle i sine regioner. Målet vårt er å styrke forståelsen av universitetene i styringsrelasjoner til regionale og nasjonale interessenter, i samsvar med universi...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland