0 antall prosjekter

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Uni CIPR, NORCE

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Norsk treteknisk institutt

...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NORSUS

...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Østfold

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU SINTEF Narvik AS (tidl. Norut Narvik)

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Nordland - Nordlánnda

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU TEKNOVA, NORCE

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Agder

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Stiftelsen RURALIS

...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU CICERO

...

Tildelt: kr 35,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NILU

...

Tildelt: kr 40,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Akershus

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU TØI

...

Tildelt: kr 18,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Nofima AS

...

Tildelt: kr 57,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Veterinærinstituttet

...

Tildelt: kr 14,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Akershus

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU PRIO

...

Tildelt: kr 33,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Uni Klima, NORCE

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU SINTEF Ocean AS

...

Tildelt: kr 50,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Norut AS

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Stiftelsen SINTEF

...

Tildelt: kr 876,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Meteorologisk institutt

...

Tildelt: kr 29,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU RISE Fire Research AS

...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NINA

...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Nersc

...

Tildelt: kr 15,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NIBIO (tidl. Skog og landskap)

...

Tildelt: kr 0,64 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Akershus

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Fafo

...

Tildelt: kr 0,58 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NUPI

...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU CMR, NORCE

...

Tildelt: kr 0,72 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NGI

...

Tildelt: kr 36,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Sintef Energi AS

...

Tildelt: kr 59,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Tel-Tek

...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Telemark

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Folkehelseinstituttet

...

Tildelt: kr 60,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NIBR

...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo