0 antall prosjekter

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Stiftelsen RURALIS

...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Institutt for energiteknikk

...

Tildelt: kr 39,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Akershus

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Uni CIPR, NORCE

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Norsk treteknisk institutt

...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Østlandsforskning

...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Innlandet

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Forsvarets forskningsinstitutt

...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Akershus

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Nersc

...

Tildelt: kr 15,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NINA

...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NIBIO (tidl. Skog og landskap)

...

Tildelt: kr 0,64 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Akershus

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Fafo

...

Tildelt: kr 0,58 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NUPI

...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU CMR, NORCE

...

Tildelt: kr 0,72 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NGI

...

Tildelt: kr 36,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Sintef Energi AS

...

Tildelt: kr 59,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Tel-Tek

...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Telemark

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Folkehelseinstituttet

...

Tildelt: kr 60,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NVE

...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU SIFO

...

Tildelt: kr 0,66 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Meteorologisk institutt

...

Tildelt: kr 29,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU RISE Fire Research AS

...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NIBR

...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NIVA

...

Tildelt: kr 49,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NIBIO

...

Tildelt: kr 43,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Akershus

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU SINTEF Ocean AS (tidl. SINTEF Fiskeri og havbruk AS)

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU IRIS, NORCE

...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Rogaland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NORSAR

...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Akershus

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Sintef Petroleum AS

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Havforskningsinstituttet

...

Tildelt: kr 34,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Nifes

...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Vestland