0 antall prosjekter

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

UnveilMe: Unveiling the role of microbial metabolites in human infant development

Siden forrige rapport har det publisert fire vitenskapelige originalarbeider. Det første arbeidet, som omhandler Bacteroides caccae, ble akseptert for publisering i "Applied and Environmental Microbiology," et nivå 2-tidsskrift. I dette arbeidet oppdaget vi at B. caccae viste en svært sterk mor-b...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Akershus

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Antimicrobial resistance gene dynamics in the infant gut microbial ecosystem

Antallet bakterier som lever i tarmen hos et menneske er faktisk høyere enn antallet menneskeceller i kroppen, og disse bakteriene kan påvirke helsen på flere måter. Tarmens bakteriesamfun, også kalt tarmmikrobiomet, begynner så smått å etableres under fødselen, og gjennom tidlig barndom utvikles...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Detection and temporal monitoring of SARS-CoV-2 in Norwegian hospitals and other high transmission risk environments (NorCoV2)

Med sin raske spredning og signifikante dødelighet utgjør COVID-19 en enorm utfordring for global folkehelse og samfunnssikkerhet. En sentral komponent i arbeidet med å begrense utbruddet er å begrense spredningsraten innad i populasjoner. Dette krever en dyp forståelse av eksponeringsrisiko i ul...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Akershus

SSF-Svalbard Science Forum

The heat is on: resilience and tipping points in Arctic phytoplankton populations under climate change induced heatwaves

Effects of climate change and associated extreme events on primary productivity are of paramount interest for ecosystem functioning and biogeochemical cycling. In a future climate, marine heatwaves are forecasted to increase globally in frequency and intensity, especially in high-latitude regions...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Protein histidine methylation - molecular mechanisms and biological significance

Tusenvis av proteiner utfører mange av oppgavene som er nødvendige for at en celle, et organ, eller en hel kropp skal fungere. Noen er enzymer som katalyserer alle de biokjemiske reaksjonene som foregår, andre inngår i strukturer som gir cellene sin form, andre igjen er involvert i å regulere ce...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Large scale single step genomic selection in practice

Automatisert innsamling av genotype og fenotype informasjon har gjort det mulig å lage store datasett. Slike datasett er likevel ikke frie for feil eller mangler som igjen skaper vanskeligheter med avlsverdi beregninger. Målet med dette prosjektet er å redusere disse problemene og maksimere sikk...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Sperm Evolution in Birds

Spermiens rolle er å befrukte egg. Til tross for en ensartet funksjon, er spermien allikevel den mest variable celletypen i dyreriket i både form og størrelse. Målet med dette prosjektet er å forklare hvorfor og hvordan spermier har blitt så forskjellige innenfor en meget artsrik gruppe av fugler...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Benefits of Calanus protein products in feed and food

I dette prosjektet vil vi fremskaffe ny kunnskap om proteinprodukter fra raudåte, hvordan produktene påvirker dyr som får disse i dietten og hvordan de ulike bestanddelene i produktene kan påvirke ulike funksjoner i dyrene. Akvakultur er den raskest voksende matproduksjonsnæringen i verden, og v...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIONÆR-Bionæringsprogram

Utvikling av sterile planter til hage- og parkanlegg ved hjelp av CRISPR teknologi

Hagebusker er populære planter i norske hager fordi de har vakre blomster eller frukter, og fordi de skjermer for innsyn fra veier og naboer. Buskene bringer dessuten en liten bit av skogen inn i boligområdene - noe både mennesker og fugler setter pris på. Mange av disse populære hagebuskene hø...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

BioMedData - an infrastructure for data sharing and management

BioMedData organiseres innenfor rammen av ELIXIR Norge og samarbeidende infrastrukturer for å bistå forskere med å håndtere og dele molekylærbiologiske data som genereres i prosjektene deres. Moderne biologisk og biomedisinsk forskning genererer store mengder data ved bruk av ulike teknologier a...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2030

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Regulation Of Mitotic Transcription By Centromeres

Den ikoniske X-formen til kondenserte mitotiske kromosomer ble beskrevet på 1800-tallet, men vi vet fremdeles lite om den strukturelle organiseringen av mitotiske kromosomer og konsekvensene for kromatinfunksjoner som transkripsjon. Inntil nylig ble det antatt at mekanismen bak kromatinkondense...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Microbial Production and Biogeochemical Cycling in High Arctic River Plumes (RiS-ID 11392)

The goal of this project is to investigate the effects of freshwater inputs on bacterial and primary production, biogeochemical cycling and nutrient evolution (bioavailability of land-originating nutrients) both spatially (freshwater to seawater gradient) and temporally (melting season 2021) in A...

Tildelt: kr 52 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Recycling crustaceans shell wastes for developing biodegradable wastewater cleaning composites (BIOSHELL)

Denne prosjektets periodiske rapport oppdaterer forskningsresultater levert av NIBIO forskningsgruppe siden 01.12.2022. De tidligere utviklede semi-IPN-hydrogelene har vist store patogener og ARG-fjerningseffekter i avløpsvann (WW). Som en kontinuerlig innsats for utvikling av nye nanomaterialer,...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Akershus

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Hydrocarbon-utilizing microorganisms as oil indicators and oil spill destructors in the water and deposits of Barents Sea

Barentshavet er en av de økonomisk sett mest attraktive områdene i Arktis på grunn av alle gass-oppkommene og de store gass- og oljereservoarene som ligger i de russiske og norske sektorene. Hydrokarboner kan tjene som karbon- og energikilder for mikroorganismer, inkludert de som lever i ekstremt...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Rational design of vaccination strategies for Atlantic cod (VACSACOD)

Immunologisk hukommelse beskriver det fenomen at immunsystemet husker en inntrengende bakterie eller virus og svarer med et sterkt og effektivt forsvar andre gang samme mikrobe angriper. B- og T-lymfocytter som blir aktivert av en sykdomsfremkallende bakterie vil danne hukommelsesceller, som gjen...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Interactions between domesticated and wild Atlantic salmon - collaboration between Norway and Canada

Norway is today the largest producer of domesticated Atlantic salmon, followed by Chile, Scotland and Canada. Each year tens of thousands of fish are reported to escape from fish farms into the surrounding environment. Successful interbreeding and thus introgression of escaped salmon has been tho...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Unveiling the neural codes for posture and action in 3D

Et av de store spørsmålene nevrovitenskapen står overfor i det 21. århundre er hvordan hjernen genererer frivillig, målrettet atferd. I arbeidet med å besvare dette spørsmålet har mange nevrovitenskapelige fagmiljøer vha. avansert teknologi i betydelig grad fokusert på å gjøre opptak av og unders...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

MP: Sun-screen innovation for prevention of skin cancer and revitalizing of sun-damaged skin

Vi har oppnådd patent i EU og Australia. I tillegg er det laget en pre-formulering for 2-komponent solkrem via Galenica i Sverige.

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Alzheimer’s disease as a co-morbidity of chronic periodontitis with Porphyromonas gingivalis as a causative link between both diseases

En rekke kliniske og epidemiologiske studier viser en sammenheng mellom kronisk periodontitt (PD) og Alzheimers sykdom (AD). AD, den vanligste formen for demens, manifesteres med nevroinflammasjon i samsvar med mikrobiologisk infeksjon, inkludert mikroglialaktivering, inflammasome og komplementak...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Turning off autophagy in a multicellular organism

Celler er overlevere. I en levende organisme må celler klare å respondere på endringer i tilgang på næring. Når en organisme sulter vil enkelte organer respondere ved å aktivere en cellulær resirkuleringsprosess som kalles autofagi. Autofagi er en prosess hvor celler «spiser» sine egne ødelagte, ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Novel roles of GCN2 with relevance to cancer and other major diseases

Kreftceller lever i et fiendtlig mikromiljø hvor de er utsatt for mange typer stress, blant annet lav tilgang på næringsstoffer og oksygen. Alle cellene i kroppen har utviklet diverse mekanismer for å takle dette, men siden kreftcellene allerede lever i et såpass fiendtlig miljø, er de mer avheng...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Environmental DNA (eDNA) mapping and monitoring of marine fjord resources and biodiversity.

Når presset i fjorder øker som følge av menneskeskapt aktivitet som havbruk og fiskeri, kreves det tilpassede forvaltningsmetoder som er tilrettelagt for å sikre bærekraftig bruk av fjordene. Helhetlig og økosystembasert forvaltning er en tilpasset forvaltningsmetode som legger til rette for bære...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte ved NIBIO i 2020

NIBIOs samfunnsoppdrag (via LMD) er å utvikle både disiplinorientert dybdekunnskap og anvendt kunnskap for miljø, ressursforvaltning, produksjon, innovasjon og vekst i norsk bioøkonomi. Instituttets styre har gitt tydelige signaler om at NIBIO skal utvikle og anvende sin kompetanse også internasj...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Akershus

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Biokjemisk Kontaktmøte 2020

Det 56. årlige Biokjemiske kontaktmøte vil i 2020 arrangeres av biokjemikere ved Universitetet i Bergen. Disse møtene samler en stor andel av Norges Life Science-forskere, fra studenter til erfarne professorer. Programmet omfatter forelesninger i plenum, mini-symposier og plakatpresentasjoner. De...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Preparing for disease control by gene editing for a more sustainable livestock production

En av de vanskeligste egenskapene å forbedre med tradisjonell avl er sykdomsresistens. Ny teknologi innen genredigering gjør det mulig med high-throughput genomisk CRISPR screening for å finne hvilke gener som er viktige for resistens mot ulike patogener hos husdyr. Ideen med et genomisk CRISPR s...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Securing adaptation of timothy cultivars under climate change and during seed multiplication using genomics and big-data approaches

Grovfôrproduksjon basert på engvekster er grunnlaget for landbruk i Nord Norge. Bedre utnyttelse av lokale fôrressurser er en nøkkelfaktor for å utvikle en mer bærekraftig husdyrproduksjon. For å oppnå dette er det nødvendig å øke både avling, fôrkvalitet og avlingsstabilitet. Timotei er den vik...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Precision Medicine Interventions in Alzheimer’s Disease

Prosjektet har sammenstilt en omfattende database av pre-demens tilfeller med kognitiv svikt (svikt i hukommelse, andre tankeprosesser) basert på eksisterende studier fra Norge, Nderland og Slovenia der mer enn 2000 pasienter er fulgt gjennom opp til 6 år, med opplysninger om mange typer undersøk...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

NORDFORSK: RAS-TOOLS: A microbial toolbox for RAS production and innovation.

Utvidet bruk av landbaserte anlegg for oppdrett av fisk (RAS-anlegg) er en lovende strategi for å skape en miljømessig bærekraftig fiskeindustri. Mikroorganismer utgjør en essensiell komponent av alle RAS-anlegg, og spiller en avgjørende rolle for å opprettholde god vannkvalitet og dermed gode f...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

European heathland carbon storage synthesis (EuroHeath)

The European lowland heaths are cultural landscape that date back several millennia. Heathlands throughout Europe are habitat threatened by land-use abandonment and protection of forests for enhanced CO2 sequestration. The feasibility of tree planting in mid to high latitude ecosystems for climat...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

8th Norwegian Environmental Toxicology Symposium (NETS) – Ocean Health in the Anthropocene

The biannual NETS symposium series is one of the primary arenas where the Norwegian scientific communities within eco- and environmental toxicology gather and discuss environmental challenges. NETS is an interdisciplinary symposium with focus on research-based solutions to solve challenges relate...

Tildelt: kr 54 999

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestland