0 antall prosjekter

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

KEYSTONE An open platform for integrationg digital applications for senior citizens living at home

Avoiding institutionalisation for European senior citizens who face challenges with cognitive impairment, frailty and multiple chronic health conditions is an explicit political goal; the elderly are now expected to live at home for as long as possible. Senior citizens with temporary or long-term...

Tildelt: kr 19 996

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

TRANSPORT-Transport 2025

Effektivisering av logistikk

Prosjektideen er å utvikle et effektivt logistikksystem for kjøretøy. Målet er å betraktelig redusere antall kilometer kjørt ved å optimalisere kjøremønstre, oppdragfordeling, og kapasitetsbehov.

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Promote mental health and wellbeing in Teachers across Europe

Create an evidence-based holistic intervention, with high user involvement, to promote well-being, good mental health and retention in teachers, as well as reduce teacher burnout in public and private schools at high school/upper secondary school level. Empirical data from both developed and deve...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Buskerud

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Horizon 2020 - Søknad Økonomisk støtte til å skrive søknader rettet mot H2020

Utarbeide søknad for Horizon 2020 SME Instrument Fase 1 og Fase 2. Økonomisk støtte til å skrive søknader rettet mot H2020

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Partnersøk EAT Foundation til internasjonalt prosjekt innen marine protein

For å få løftet kategorien marint protein som kilde til helsebringende ernæring til verdens befolkning kreves forskning og dokumentasjon på mange områder. Dette prosjektet søker å finne samarbeidspartnere som vil bidra til å utvikle kategori og bruksområdene for marint protein av høy kvalitet fra...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Buddy Bike - an innovative design for a top quality electric bike

Fase 1-prosjektet vil følge den malen som EU-kommisjonen har utarbeidet for SMB-instrumentet. Fase 1 er i hovedsak en mulighetsstudie for å vurdere innovasjonens teknologiske forutsetninger og det markedsmessige potensialet. Videreutvikling av forretningsmodellen står sentralt. En kommersialiseri...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Forprosjekt: Kartlegging og prediksjon av bevegelsesmønstre basert på lokasjonsdata i telenettet, AI og korrelerende datakilder

I dag besluttes kritiske infrastrukturprosjekter med enorme kostnadsrammer blant annet på grunnlag av flere år gamle og ut-daterte rapporter / undersøkelser og antagelser om hvordan de store befolknings-strømmene beveger seg i byer og tettsteder. Rapportene danner grunnlaget for beslutninger rund...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NuGel – Antibactericidal gel for periodontal disease and peri-implantitis treatment

Our product involves a combination of a mechanical debridement and a new form of antibacterial gel, which in turn is combined with light devices. NuGel™ consist of micro and nano-titanium dioxide (TiO2) particles that upon exposed to hydrogen peroxide (H2O2) produce reactive oxygen species (ROS)...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Cutting Edge festivalen 2018

Cutting Edge festivalen er en møteplass som viser forsknings -og teknologifronten i Norge. Festivalen er et årlig arrangement som har vært arrangert i Forskningsparken siden 2013 som en del av Oslo Innovation Week. Målgruppen er mennesker i næringsliv, finans, politikk, offentlig sektor, og media...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Strategisk FoUI samarbeid mellom Norge og Brasil innenfor petroleum- og Havteknologi.

GCE Subsea (www.gcesubsea.no) er et industridrevet initiativ som består av over 110 medlemmer og partnere som hovedsakelig har sitt virke innen subsea- og havteknologi. Klyngen er en del av Norwegian Innovation Clusters programmet og arbeider for å bidra til økte internasjonale markedsandeler og ...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

A new operating standard for securing wine data as non-fungible items, based on the new ERC-721 token protocol on the ethereum blockchain.

WineVault (WiV) team is applying Blockchain technologies to the world of wine investments. WiV is an Ethereum Smart-Contracts governed ecosystem that focuses on creating the best conditions for wine investment eliminating costs due to unnecessary intermediaries, providing transparency and liqui...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

REISESTØTTE til 22nd International Symposium on Analytical and Applied Pyrolysis (PYRO 2018) 19-21 April 2017

Bioenergy is one of the highly prioritised R&D areas in SINTEF Energy Research. There are 1 Centre for Environment-friendly energy research (FME), 3 knowledge-building Projects for Industry (KPN) and several Innovation Projects for the Industrial Sector (IPN), which are currently led and coordina...

Tildelt: kr 12 519

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Control system for safe autonomous transport and task handling

Målsetningen for prosjektet er å utvikle et brukervennlig kontrollsystem for løsninger innen autonom transport og oppgavehåndtering. Autonome systemer kan både redusere driftskostnader og forbedre sikkerheten ved flere industrielle opersjoner. Dette gjelder for eksempel innen havneområder, flypla...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Buskerud

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Markedsarbeid for MC-7 Wind prosjektet

Bedriften Green Entrans as har p.t 3 ansatte og 5 tilknyttede medarbeidere. Bedriften har utviklet på konseptuellt nivå flere produkter som er klar til videreføring og kommersialisering. Vi har etter en 2 års utviklingsperiode begynt å få kontrakter fra oljerelater virksomhet men har en marked...

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Rogaland

TRANSPORT-Transport 2025

Measuring the effects of human performance on safety, environmental and economic outputs using Flight Data Monitoring

Luftfartsindustrien er svært konkurransedyktig, med høye CO2-utslipp og et kontinuerlig behov for å minimere ulykkesrisikoen. Innovasjoner er derfor ønsket for å gi økonomiske og miljømessige forbedringer, og bidra til å opprettholde og forbedre sikkerheten ytterligere. Hensikten med forprosjekte...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Travel support Teknova 2018

See attachment.

Tildelt: kr 66 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Agder

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Reisestøtte til etablering av samarbeidsnettverk i USA og Japan

Delmål 1: Reise for Vetle Jonassen til Seattle/Washington juni 2018: Deltakelse konferanse IASIM, møte for mulig utviklingssamarbeid (lidar/hyperspektral avbildning) med Eigenvector Research, Inc., Manson, WA, USA Delmål 2: Reise til Japan for Bernt Larsen og Vetle Jonassen i oktober/november 2...

Tildelt: kr 26 943

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Reisestøtte til Brussel den 16.06.2018, International Brokerage Event, BioHorizon

Se vedlagt

Tildelt: kr 12 732

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

TRANSPORT-Transport 2025

Lukk deg opp - Trygge og fleksible leveranser til og fra kundens hjem

«Lukk deg opp» skal bidra til utvikling av nye løsninger for hjemlevering av varer og avlevering av returforsendelser. Dette vil gi både avsender, leverandører av transporttjenester og mottaker økt fleksibilitet på grunn av mer individuelt tilpassede leveringsformater og -tidspunkt. Dersom kunden...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Intelligent logistikksystem

Vi skal utvikle et nytt system for styring av våre transportbehov. Systemet vil basere seg på avansert datainnsamling og -behandling, og benytte seg av avansert kunstig intelligens for å sørge for at vi hele tiden opererer med en optimal logistikk for å løse våre behov.

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Funding for travels and positioning activities for H2020 projects

Telenor Research has a long track record of applying and successfully receiving EU funding. In terms of H2020, Telenor has participated in each of Phase 1, 2 and 3 calls. MONROE and 5GEx are two successful Phase 1 projects where Telenor is involved as WP/task leader. In addition, Telenor particip...

Tildelt: kr 76 463

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Cybersecurity Competence Network to develop and implement a common Cybersecurity Research & Innovation Roadmap

The aim of current project is to develop proposal for Horizon 2020 SU-ICT-03-2018: Establishing and operating a pilot for a Cybersecurity Competence Network to de velop and implement a common Cybersecurity Research & Innovation Roadmap. We will be targeting Research and Innovation action requesti...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

HighLift Phase 2

The overall aim of the HighLift project is to mature, pilot, scale-up and commercialise our game-changing high temperature heat pump (HTHP). Olvondo Technology (technology holder, NO) and our consortium partners; AstraZeneca (end-user, SE) and Aabo Akademi University (technology and validation pa...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestfold

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Nye produksjonsmetoder for dekk (reTyre)

Reisen er et ledd i å optimalisere produksjonen av de ulike reTyre produktene våre (til sykler og til rullestoler bl.a.). Det forventes at bånd med eksisterende aktører styrkes og at vi kommer nærmere samarbeid med nye aktører som vil samarbeide om FoU-løsninger for produktene våre, samt produksj...

Tildelt: kr 6 352

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PayRoad- Technology for soil stabilization

Denne PES søknad erstatter ES621961som ble sendt inn 3 mai 2018, men trukket grunnet tekniske feil ved innsendelse. The proposed innovation project will: Create an environmentally friendly method of building roads and refurbishing existing roads, contribute with increased efficiency and time-sav...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Forprosjekt UAV Traffic Management (UTM)

En himmel full av droner. Når man hører om droneoperasjoner bringes de første tankene til bilder og videoer av en himmel full av droner som bringer pakker, pizzaer eller andre produkter hjem til dem som har gjort et par klikk på internett. Eller det kan være tjenester av nødvendig medisinsk art ...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Robotisert rehabilitering av rør infrastruktur

Den unike og effektive prosessen er under utvikling og har vært pilotert i GRP-rør (Island og Qatar) som kan entres av personer (rør med diameter > 2 meter). Prosessen krever foreløpig stor grad av manuelt arbeid. Teknologien skal nå utvikles videre til å omfatte også andre materialer, som beton...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Telemark

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Etablering av norsk-japanske samarbeidsprosjekter innen offshore og blå vekst

GCE NODE reiser til Japan i uke 23 sammen med representanter fra Teknova, IRIS og Christian Michelsen Research. Følgende møter planlegges gjennomført: 5. juni: Workshop med fokus på å konkretisere mulige samarbeidsprosjekter mellom Nippon Foundation og GCE NODE, IRIS, CMR og Teknova. 6. juni: ...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Smart Grid Real-time Surveillance & operation System for power grid operators

Electric power consumption within the EU will increase by 100% the next 20 years with 20% generated by renewable energy sources. The EU has established core policy objectives on Energy and emphasized that the electrical grid must enable to deliver electrical power at the right time and with high ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

EpiShuttle 2.0 - a specialized isolation unit for patients with highly infectious diseases

The aim of current project is to develop project concept and proposal for H2020-EIC-SMEInst-2018-2020, Phase 2

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Østfold