0 antall prosjekter

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Petroleumsbiomarkører

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

QUANTItative scanning probe microscopy techniques for HEAT transfer management in nanomaterials and nanodevices.

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Akershus

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Biodiversity management and the Water Framework Directive under climate change

Framtidas vannforvaltning må ta hensyn til at bioversitet og bestandsstruktur hos akvatiske organismer er påvirket både av kjemiske og fysiske faktorer i vann, samt disse faktorenes påvirkning på samspillet mellom arter. Framtidig endringer i klima vil forandre disse faktorene, og sannsynligvis m...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Norwegian Polar Politics 1870-2014

The project will be administrated from the Department of History and Religious Studies at the University of Tromsø, and will draw on competence and the international network which has been accumulated through more than 15 years of research on polar histor y. It will address the major historical ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Invasive seaweeds in rising temperatures: impacts and risk assessments

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

REISESTØTTE:Planned research cooperation and joint PhD supervision within the topic of green communications in mobile communication networks

...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Agder

ENERGIX-Stort program energi

TERMINERT: Advancement of carbon membranes for extended life time for biogas upgrading operation and high temperature gas separation

MemfoACT AS is a Norwegian company formed in 2008 which produces an efficient, compact and sustainable system for biogas upgrading to fuel quality bio-methane based on hollow fibre carbon membranes. This pioneering technology aims to make the production of fuel economically attractive even for ...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

POLARPROG-Polarforskningsprogram

CharrAdapt: Adaptation of Arctic charr to changing polar climate

The CharrAdapt project proposes to investigate the adaptation of Arctic charr (Salvelinus alpinus), to the extreme polar environment through the study of population biology, physiology and genetics. As the only Arctic polar freshwater fish species, Arctic charr serve as an important model in whi...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Collaborative Point-of-Care Services Agder: Follow-up of COPD patients as part of the United 4 Health EU Project

U4H er en del av et større EU-finansiert studie: UNIversal solutions in TElemedicine Deplyment FOR European HEALTH care = United4Health, med 33 partnere fra 15 land. Den europeiske studien har som mål å implementere telemedisinsk oppfølging i stor skala innenfor 3 forskjellige, kliniske områder ...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Agder

ENERGIX-Stort program energi

Fleksibelt samspill mellom el-kraft og termiske energi i framtidens smarte energisystem (FLEXELTERM)

Europas energisystem er i rask endring, med utfasing av fossile kraftverk og en kraftig vekst i uregulerbar fornybar kraft. Norge står i en særstilling med sin store andel regulerbar vannkraft og med økt utvekslingsskapasitet til resten av Europa vil fleksibilitet bli viktigere og mer verdifullt ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

The Atlantic salmon genome sequence as a tool for precision breeding

Presisjonsavl har som mål (1) å betra presisjonen til avlsverdiprediksjonar og dermed avlsframgangen; (2) å unngå å innføra eller utvikla eigenskapar som øydelegg dyrevelferd, og betra genetisk resistens for fiskesjukdommar; og samstundes (3) å forvalta genetisk diversitet, som kan vera i fare ve...

Tildelt: kr 13,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Akershus

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

International Conference: Transformation in a Changing Climate, 19-21 June, 2013, University of Oslo

This conference is envisioned as an agenda-setting gathering of the research community, and the first in a series on the theme of transformation. We anticipate a rapid growth in scholarship and practical concerns related to transformation in the coming ye ars. In this context, we aim to draw toge...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

HAVKYST-Havet og kysten

Modelling Fishery Landings Locations and Product Forms

De siste årene er reduksjonen i antallet aktive fiskefartøy en av de viktigste strukturelle endringene i norsk fiskerinæring, så vel som internasjonalt. Vi viser i en artikkel i Marine Policy at utviklingen i Norge er svært lik den en også kan observere i fiskerier med individuelle fartøyskvoter ...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Rogaland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Genomics for improved sustainability and competitiveness of Norwegian breeding programs on livestock, aquaculture species and plants

Utviklingen innen genomisk forskning har gitt et paradigmeskifte innen avlsarbeid på husdyr, fisk og planter. Det er tidligere vist at QTL-seleksjon kan gi svært rask genetisk fremgang for egenskaper som er styrt av få gener, men er mindre effektivt for e genskaper styrt av mange gener med liten ...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Innlandet

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Danish Seine: Computer based Development and Operation

The main objective of the present project is to provide software tools which will make transition to the Danish seine fishing method easier and enable design of more optimized fishing gears of this type. There is a growing interest to adapt this fishing m ethod as an alternative to bottom trawlin...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Hyperspectral scanning of borehole cores from petroleum reservoirs

...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Large scale Industrial Fluid Treatment (LIFT) using Micro and Nano refining technology.

...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Vestfold

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Adaptive capacity to climate change -personal visiting researcher grant

The personal visiting researcher grant is planned to facilitate and undertake critical tasks for the accomplishment of Critical Aspects of Adaptive Capacity to Climate Change in the Northern Regions (working title CAVIAR-II) funded by NORKLIMA (project nu mber ES-483216). CAVIAR-II is an on-going...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORNY20-FORNY2020

Heat control for harsh environments

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

FORURENS Nanoparticle Characterisation in Environmental Media: Linking exposure to effects

Det viktigste forskningsfokuset når det gjelder NanoCharm er karakterisering av de fyskio-kjemiske tilstandsformer av nanopartikler i naturlige media, med vekt på den eksponeringsdelen av dose-respons tester. Vår sentralhypotese var at mangel av data om kjemisk karakterisering svikter robustheten...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Akershus

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Vann: Modeling ocean migration of Atlantic salmon (Salmotrack 2013-2016)

Selv om laksen lever store deler av livet i ferskvann er det i havet de gjennomfører mesteparten av veksten sin. Dødeligheten i denne fasen er imidlertid høy og variabel, samtidig som det nettopp er denne fasen av laksens liv som vi har minst kunnskap om. Forhold i ulike områder av Atlanterhavet ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

ROMFORSK-Program for romforskning

Sources and nature of remanent magnetization and susceptibility: Keys to interpretation of magnetic anomalies over continental lithosphere

Nylig har SWARM satelittene gitt oss nye og bedre data om jordens magnetfelt. Ved hjelp av disse satelittene har det blitt laget magnetiske kart for hele kloden slik at det er blitt mulig å undersøke trekk på stor skala.. Når satelitt data kombineres med høy-oppløselig magnetiske flymålinger gir ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate Changes and Zoonotic Epidemiology in Wildlife Systems (ZEWS)

Bacillus anthracis kan, under egnede miljøforhold, infisere nye verter fra et jordreservoar i over fem år. Nye verter blir infisert av beite der andre verter tidligere har dødd, og får dette implikasjoner for epidemiologien. Dette er påvist gjennom feltstudier gjort i Namibia ved Etosha Ecologica...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Integration of Computational Fluid Dynamics(CFD) and Meteorological Modelling Techniques to Optimize Wind Farm Performance

-

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Vestfold

EU-STRA-Strålevern

Innovative integrated tools and platforms for radioecological emergency preparedness and post-accident response in Europe

-

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Akershus

SSF-Svalbard Science Forum

Polar night ecology of pico- and nanoflagellates

The polar night period is considered as a period of limited biologic activity. However, recent studies have identified an assemblage of heterotrophic protists (Meshram et al. in prep), and a similar level of bacterial production as seen throughout the yea r (Seuthe et al. 2011/12). The aim of the...

Tildelt: kr 26 601

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Surface velocity and calving flux of Kronebreen RiS ID 6183

Kronebreen is among the 10 largest contributors to the total calving flux of the Svalbard archipelago. To estimate the calving flux detailed knowledge on the glacier velocity is needed which can be provided by synthetic aperture radar (SAR) satellite imag es. For the validation of those velocity ...

Tildelt: kr 65 197

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Fieldwork to determine genetic adaptation of Arctic charr to changing polar climate (RiS ID 6210)

The field grant for the FieldCharr project will be used to investigate the adaptation of Arctic charr (Salvelinus alpinus), to the extreme polar environment through the study of genetics. As the only Arctic polar freshwater fish species, Arctic charr serv e as an important model in which to inves...

Tildelt: kr 20 125

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Investigation of Crevasse Evolution, Calving Occurrence, and Links to Damage (ICECOLD), RiS ID 6155

Iceberg calving is an important component of glacier mass loss and indirectly contributes to sea level rise. A new iceberg calving law was recently proposed based on damage mechanics, a promising new theory that could greatly improve the ability of ice s heet models to predict the response of gl...

Tildelt: kr 20 059

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Svalbard

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Microorganisms in the arctic: major drivers of biogeochemical cycles and climate change

Arctic soils are currently the focus of intense research due to their recognized vulnerability to climate change, in particular with respect to the unknown consequences of warming on the enormous carbon reserves that are currently sequestered in permafros t. In order to understand how carbon proc...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Vestland