0 antall prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Etablere samarbeid som fører til stabil, helårlig bærekraftig forretningsdrift gjennom systematisk og kunnskapsbasert utvikling.

Trasti&Trine har kartlagt mulighetene for samarbeid innenfor Fou-miljø, bransje og annen næring som kan skape mer stabil, helårlig og bærekraftig forretningsdrift. Dette gjennom systematisk og kunnskapsbasert utvikling innen for produkt, marked og digitalisering.

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nettverk for forskningsdrevet innovasjon i kultursektoren

Behovet for forskningsdrevet innovasjon i kultursektoren er kraftig forsterket gjennom kombinasjonen av trender som har virket over tid og systemsjokket koronakrisen har medført. Kultursektoren sto overfor utfordringer allerede før koronakrisen. Barn og unges kulturbruk er i stor grad flyttet til...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digital innovasjon og immaterialrett i museumssektoren

-

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NYLIPID - Nye konsentrerte marine fettsyreprodukter for humant konsum

Fiskeoljer er kjent for å inneholde sunne omega3-fettsyrer. Mest kjent er de langkjedede flerumettede omega3-fettsyrene EPA og DHA. Det er et marked for omega3-oljer både innenfor mat, kosttilskudd og farmasi. Epax er en ledende produsent av omega3-konsentrater og er aktiv innen forskning og utvi...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Geopolymer Concrete Based on Mining Residues

Betong er verdens mest brukte byggemateriale. Betong består av sement og tilslag (stein og grus), hvor sementen er bindemiddelet som limer sammen tilslaget slik at betongen har høy styrke. En utfordring derimot, er at Portland sement, som er den sementen som i hovedsak brukes som bindemiddel i be...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nytt biokomposittsystem

Alloc AS skal produsere vegg- og gulvprodukter med skreddersydde overflater og komplementære egenskaper, som er vanskelige å introdusere på en tradisjonell måte. Dette inkluderer lette, sterke og biobaserte produkter. Disse aspekter er sentrale i BioComp-prosjektet hvor det utvikles et helt nytt ...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

DeepStruct: Deep learning for 3D imaging of transparent objects

Prosjektet er fortsatt i tidlig fase, men vi har så langt utviklet første versjon av et simuleringsverktøy som gjør det mulig å både gi realistiske data av relevante 3D scener sammen med referansedata. Det blir et av flere viktige verktøy i forhold til utvikling av nye metoder for håndtering av k...

Tildelt: kr 15,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Lignin to BioAromatics

Skal vi nå klimamålene må vi også erstatte fossil plast og kjemikalier med biobaserte produkter. En stor andel av dagens mer verdifulle plast og kjemikalieproduktene inneholder aromatiske strukturer, dvs de har en stor andel av strukturer som inneholder benzen-ringer som består av svært stabile ...

Tildelt: kr 15,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Østfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PrasiNOSE: Safe and effective novel therapeutic for the treatment of respiratory disorders.

Marine-baserte molekyler omfatter et stort spekter av biokjemisk mangfold og bioaktive egenskaper, noe som gjør dem godt egnet for en rekke bruksområder, inkludert mat, personlig pleie og medisin. De siste årene har tang og tare og mikroalger vært sentrale i utvikling av bærekraftig produksjon av...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NextCore-TCR - a generic platform for therapeutic T cell receptor discovery

Immunsystemet er vårt naturlige forsvar mot smittsomme sykdommer og kreft. Det består av et enormt antall proteiner og celler som gjenkjenner f.eks. virus eller kreftceller og som dernest setter i gang en immunrespons som eliminerer disse fra kroppen. T-celler er en klasse leukocytter som er vikt...

Tildelt: kr 15,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Cloud-based analysis and diagnosis platform for photovoltaic (PV) prosumers

Adopsjonen av solcellepaneler øker. Solcellepaneler har blitt installert på tak i private husholdninger, næringsbygg, produksjonsanlegg og gårder. Effekten fra solcellepanelene kan forbedres hvis solcellepanelene er plassert riktig. Prosjektet har utviklet en datainnsamlingsenhet for solcellepane...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

XyloBond: Multi-functional binding additives from wood

Målet med Xylobond er å utvikle en rekke nye bærekraftige bindingsadditiver med høy ytelse som er spesialtilpasset spesifikke industrielle applikasjoner. Dette innebærer forskning på nye kjemiske ruter for å omdanne lignin råvaren produsert i Borregaards bioraffineri, inkludert lignin volum som i...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Østfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BADELand – Recovery of valuable surplus bath components from Aluminium Electrolysis

Aluminium blir produsert gjennom elektrolyse i en Hall-Héroult reduksjonscelle der aluminiumoksid er råmaterialet som kontinuerlig blir tilført elektrolytten som holder en temperatur på ca 960 °C. Det oppløste aluminiumoksidet blir redusert til aluminium metal på den negative elektroden (katoden)...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Spherodegrade: Providing biodegradable spherical monosized polymer beads to the cosmetics market and beyond

Målet med prosjektet er å unngå forurensning av mikroplast i naturen ved å utvikle sfæriske polymerpartikler som kan brytes ned i et renseanlegg. Partiklene skal erstatte dagens partikler som ikke er nedbrytbare. Det viktigste bruksområdet er kosmetikk, men andre markeder som landbruk, vaskemidle...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Second generation COVID-19 vaccine on the Vaccibody platform

Koronaviruset SARS-CoV-2 har siden desember 2019 forårsaket over 770 millioner tilfeller og over 7 millioner dødsfall. I starten av epidemien vart det et svært stort behov for vaksiner som kunne forhindre smitte, alvorlig sykdom eller død. Nykode Therapeutics ASA (tidligere Vaccibody AS) hadde ti...

Tildelt: kr 14,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Artificial Intelligence enhanced digital factory twins for wire harness manufacturing

Fortifier-prosjektet er et samarbeid mellom norske og tyske partnere for å levere «En neste generasjons løsning for produsenter av ledningsnett». Dette er et utviklingsprosjekt med fokus på følgende teknologier: - Kunstig intelligens for å forbedre Industrie 4.0 basert design av ledningsnett - Ro...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

GLIX1 - A new drug to treat glioblastoma multiforme (GBM)

Glioblastoma multiforme er det høyeste globale udekkede behovet innen onkologi. Glioblastoma multiforme (GBM) er den 17. største årsaken til kreft og den nest viktigste årsaken til kreft hos barn. På grunn av sin aggressive natur resulterer en diagnose med GBM i alvorlig reduksjon i livskvalitet,...

Tildelt: kr 14,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Adverse weather mission planning for unmanned aerial vehicles (UAVs)

Med tanke på global urbanisering, overbelastet infrastruktur og det stadig økende behovet for transport av varer og mennesker, så utgjør ubemannede fly et fremtidsrettet alternativ som kan avlaste annen infrastruktur, og ved lavt energiforbruk og miljøavtrykk muliggjøre effektiv transport av vare...

Tildelt: kr 14,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Optimizing weaning from mechanical ventilation with RESPINOR DXT

RESPINOR utvikler en banebrytende utralydbasert teknologi, DXT (Diaphragm Excursion Technology), for å bedre klinisk beslutningstaking for kritisk syke pasienter på intensivavdelingen. DXT har de første ultralydsensorene som kan festes på huden for kontinuerlig monitorering av vår viktigste pust...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Bærekraftige og funksjonelle produkter fra norske løvtreslag

I et klima- og miljøperspektiv er det viktig og nødvendig å redusere bruken av fossilbasert plastråstoff i forbruksprodukter. Orkla har en stor produktportefølje og de har som mål å erstatte fossilbasert plastråstoff i utvalgte produktspektre. I Norge blir løvtreslag som bjørk og osp lite brukt i...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PiCoVATT: Piezo-styrt variabel demping

Prosjektet har blitt startet opp og fremdriften er iht. plan. Vi har landet på et design som går til første runde produksjon av brikker. Dette og et påfølgende større arbeid med evaluering og prototyping skjer rundt årsskiftet og mest rett på begynnelsen av 2022. Basert på dett vil man i løpet a...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sirkulær masseforvaltning

I prosjektet «Sirkulær Masseforvaltning» skal Feiring i samarbeid med SINTEF, NGU og Fremby utvikle en ny tjeneste for å effektivisere gjenvinning, bruk, lagring og transport av byggeråstoff mellom aktører i bygg- og anleggsbransjen. Slik masseforvaltning foregår i dag, er det vanskelig å ha en ...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Advanced Gas Treatment in Aluminium Electrolysis

AGATE prosjektet vil teste ut et helt nytt konsept for gassrensing i aluminiumsverk. I dag er det store, sentraliserte renseanlegg som sørger for å holde utslippene nede og returnere fluoridholdige materialer tilbake i elektrolyseprosessen der de inngår som reaksjonsmedium for aluminiumsproduksjo...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Novel technology for manufacturing a multifunctional hybrid membrane for advanced purification of wastewaters

Prosjektets mål: Det primære målet for NYMPH-prosjektet er å utvikle nye membraner for vannbehandling med utmerkede anti-fouling-egenskaper og høyt separasjonsnivå sammenlignet med state of the art membraner. Teknisk innhold: NYMPH-prosjektet vil utvikle og teste metoder opp til TRL 5 for funksj...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digitalisert Via Ferrata som muliggjør nestegenerasjons klatreopplevelse

I IPN prosjektet DigiFerrata arbeider vi med å utvikle en ny og unik teknologi som muliggjør klatring i Via Ferrata anlegg på en måte som aldri har vært mulig tidligere. Så langt i prosjektet har vi arbeidet med å utvikle selve sikringsteknologien som skal muliggjøre en sømløs bevegelse i anlegge...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Immunotherapy targeting genetic frameshift mutation in cancer cells

Det er fortsatt et stort medisinsk behov for nye behandlingsformer for kreft. Hubro Therapeutics utvikler nye vaksiner rettet mot mutasjoner i gener som er tilstede i kreftformer assosiert med såkalt genetisk mikro-satellitt ustabilitet (MSI). MSI er kjent i mange forskjellige kreftformer og spes...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AI4FISH - AI for sustainability in marine recreational fishing participation: Scalable spatio-temporally resolved ML models

Målet vårt er å generere dynamiske fiskeplasser for å øke sannsynligheten for at brukere lykkes med å fange fisk. Dette baserer seg på hypotesen om at mislykkede fiskeopplevelser på angitte steder påvirkes av ugunstige forhold, inkludert temperatur, saltholdighet, strømmer, tilgjengelighet av mat...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Verktøy for reduksjon av CO2-avtrykk i norsk kultursektor

Siden oppstart 01.01.2021 har vi i vårt forskningsprosjekt kartlagt utslippsdrivere som aktiviteter og produkter innen film & tv, scenekunst, festival, event og vinteridrett. Kartleggingen er gjort i samarbeid med flaggskip i kultursektoren som Den Norske Opera & Ballett, Øyafestivalen, Strix og ...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

GaiaVesterålen – Vi bygger lokalsamfunnets økosystem

GaiaVesterålen - We build community ecosystems GaiaVesterålen (GV) er et miljø- og historieprosjekt der innovasjon, forsking og teknologisk utvikling spiller sentrale roller. På Sortland skal det bygges et containermuseum, der prosjektet nå er i gang med å utvikle en høyteknologisk 3D-modell a...

Tildelt: kr 13,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

UltraGel - Acoustic Coupling Gel for Ultrasound Imaging in Cardiac Surgery

Intraoperativ (under operasjon) ultralydavbildning er et viktig medisinsk verktøy som gir kirurger muligheten til å overvåke fremdriften og til å oppdage og forhindre mulige komplikasjoner i sanntid. Bruk av ultralydbehandling krever en akustisk kobling for å generere bildene. Til tross for økend...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo