0 antall prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

DRIP - DRought ending in Intensified Precipitation

Tørkeperioder kan gjøre bakken hardere og frastøte seg vann, dette fører til økt fare for flom og jorderosjon hvis det skulle komme styrtregn. Sammenfallende hendelser hvor en tørkeperiode ender i styrtregn kan derfor forårsake større skader på infrastruktur og avlinger enn enkelthendelser med ku...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2028

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

T-cell-mediated proinflammatory cell death and lysis in cancer

Hovedmålet med kreftbehandling er å eliminere kreftceller og dette er tradisjonelt oppnådd ved kirurgi, bruk av giftige medikamenter (cellegift) og stråling. En ny og betydningsfull tilnærming til kreftbehandling kalt immunterapi, har derimot fått mye oppmerksomhet det siste tiåret; Her forsøker ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2028

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Uncovering the paths to pragmatic resilience

En av de vanligste, men minst studerte, utfordringene med å bli eldre er problemer med å kommunisere. Mange eldre sliter spesielt med pragmatiske ferdigheter, som å forstå undertekst, eller tilpasse det de sier til personen de snakker med. La oss si at en lege må gi en alvorlig beskjed til en p...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2028

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Firming Up Careers: Human Resource Policies and Inequality

Ny forskning fra Europa og USA peker på at bedrifter bidrar til økende lønnsforskjeller– selv innenfor smalt definerte jobber eller industrier, som økonomifag eller treforedling. Til tross for stor interesse og økende tilgjengelighet av administrative data, vet vi overraskende lite om hvordan– og...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2024-2028

Sted: Oslo

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Renewable energy on the high seas – science-informed and indigenous knowledge-based recommendations for regulatory and governance challenges

Renewable energy on the high seas – science-informed and indigenous knowledge-based recommendations for regulatory and governance challenges

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Borderline Personality Disorder: Memory and Identity in Adolescence

BOLD MINDS aspires to enhance the understanding of vulnerability factors underlying the emergence of borderline personality disorder (BPD), with an ultimate aim of increasing the potential for young individuals to receive early, evidence-based help when their mental health is at risk. BOLD MINDS ...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Oslo

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Multilingual Acquisition and Processing: Heritage Russian in Spain

Multilingual Acquisition and Processing: Heritage Russian in Spain

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Bilingual Experiences, Cognitive Ageing and underlying Mechanisms

Bilingual Experiences, Cognitive Ageing and underlying Mechanisms

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

From the SEA to the SOLution. An integrative assessment of marine pollution in a changing Arctic

From the SEA to the SOLution. An integrative assessment of marine pollution in a changing Arctic

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Reality-Connected Machine Simulation of Heavy Machinery

Reality-Connected Machine Simulation of Heavy Machinery

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Agder

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Algebraic Theory of Information Quantities

Information theory is a discipline at the intersection of statistics, engineering and computer science. As the study of information quantities, such as compression or communication capacities, information content or measures of statistical dependency, it is one of the theoretical underpinnings of...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Enabling the next generation in search of blood cancer cures

Enabling the next generation in search of blood cancer cures

Tildelt: Skjult

Prosjektperiode: 2024-2029

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Helpful or harmful: The effects of criminal justice system contact on victims of sexual and physical violence

Effektene av fysisk og seksuell vold på ofre og deres familier kan være ødeleggende og vedvarende, med potensielt langvarige konsekvenser for fysisk og mental helse, utdanning, sysselsetting og bruk av velferdstjenester. Mens strafferettssystemet anses som en viktig del av offerets gjenoppretting...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2028

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

NEVO: illuminating the dark cosmos

Tenk på universet som en enorm ballong som alltid utvider seg. Jo lenger unna et punkt er på ballongen, jo raskere beveger det seg bort fra deg. Dette ligner på hvordan universet utvider seg, jo lenger unna en galakse er, jo raskere beveger den seg bort fra oss på jorden. I mange år trodde forsk...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2028

Sted: Oslo

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

WHeelchair Activity Monitoring project (WHAM)

WHeelchair Activity Monitoring project (WHAM)

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2024-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Implications of digital transformation for migrant labour

Implications of digital transformation for migrant labour

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

HE-POP: Studying the Health Effects of Persistent Organic Pollutants, Using Mass Spectrometry, Organoids, and Organ-On-A-Chip

Per- og polyfluorerte stoffer (PFAS) er en stor gruppe menneskeskapte kjemikalier med høyt fluorinnhold som antas å ha negative helseeffekter. Kilder til PFAS kan være produksjon av vann-, varme- og flekkbestandige produkter og disse kjemikaliene er en del av hverdagen vår. PFAS påvirkning av bio...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Oslo

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Optimization of Free Space Optical Communication Link based Drones for Search and Rescue Operations in the Arctic Region

The Arctic region is witnessing more frequent shipping accidents than ever which require accurate search and rescue operations. The existing communication systems use drones with radio frequency (RF) technology, which has limited bandwidth and cannot offer 4G/5G connectivity due to harsh weather ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Oceanic hitchhikers: epizoic diatoms as health indicators of sea turtles

Oceanic hitchhikers: epizoic diatoms as health indicators of sea turtles

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Nordland - Nordlánnda

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

CosmoglobeHD: Mapping the universe from the Milky Way to the Big Bang in high resolution

Den kosmiske bakgrunnsstrålingen ("cosmic microwave background" eller CMB på engelsk) er universets første lys. Ved å studere denne strålingen kan vi forstå hvordan de første grunnstoffene ble dannet, hvordan de første stjernene og galaksene utviklet seg, og til og med forstå universets begynnels...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Oslo

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Locating Intergenerational Ties, rematriating late-19th-century unpublished photographs of Sámi Women and Children

Locating Intergenerational Ties, rematriating late-19th-century unpublished photographs of Sámi Women and Children

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

ERC-European Research Council (ERC)

Improving tropical forest conservation in Africa

Improving tropical forest conservation in Africa

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2029

Sted: Akershus

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Evaluation of thermohydraulic characteristic of printed circuit heat exchangers in pseudocritical region for supercritical CO2 cycle

Evaluation of thermohydraulic characteristic of printed circuit heat exchangers in pseudocritical region for supercritical CO2 cycle

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Akershus

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Monkey Troubles: Confronting Control in Contemporary Singapore

Monkey Troubles: Confronting Control in Contemporary Singapore

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Oslo

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Linguistic and acoustic properties of infant-directed speech in Hindi-learning infant’s (Hindi-BabyNet)

Linguistic and acoustic properties of infant-directed speech in Hindi-learning infant’s (Hindi-BabyNet)

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Forecasting Wave impact as Arctic sea ice declines

Sjøisen i Arktis har minket drastisk de siste tiårene, og Polhavet forventes å være isfritt om sommeren mot slutten av århundret. Denne nedgangen har utsatt store havområder for vind, noe som har resultert i at det oftere dannes store bølger i Polhavet. Disse bølgene kan forplante seg over flere ...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Vestland

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Heritage Language Processing: Pinning down the sources of individual variability

Heritage Language Processing: Pinning down the sources of individual variability

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

BALancing Craton thickness by self-cOmpression, graiN size evolution and viscous anisotropY

BALancing Craton thickness by self-cOmpression, graiN size evolution and viscous anisotropY

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Collaboration On Nature-based solutions Performance Assessment

The implementation of Nature-Based Solutions (NBS) is envisioned as a key step toward building more resilient and sustainable cities, because of the multiple benefits NBS can provide (e.g., urban flood, heat and drought mitigation, biodiversity restoration, recreation, etc.). Recent research both...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MSCA-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Bilberry Ecology and the Regeneration of forest Ecosystem Functioning

Human impacts such as clearcut harvesting have left forests bereft of the organisms that underpin their functioning. The decline of key plant species has reduced the capacity of forests to store carbon (C) and provide ecosystem services to the people of Europe. The regeneration of forest ecosyste...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Akershus