36 prosjekter

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Mapping marine resource conflicts across sub-Saharan Africa: patterns, drivers and solutions for coastal communities

Kystsoner verda over opplever befolkningsvekst, auka press på tradisjonelle næringar som fiskeri, og vekst i nye kommersielle næringar som oppdrett, energiproduksjon frå vind og bølger, og turisme. Slike endringar er antatt å auke sjansane for konfliktar i marine og kystnære strøk. FN anerkjenner...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Benchmarking knowledge-based adaptive management of estuarine fisheries in South Africa for a sustainable development

I mer enn 75000 år har kystnære fiskeressurser vært en viktig matressurs for mennesker i Sør-Afrika. Ressursene var rike og mangfoldige og viktige for at folk kunne overlevde. Først i de seneste tiårene har disse ressursene blitt overfisket og kraftig reduserte. I tillegg har viktige leve- og opp...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Water/Energy conservation and fairness in collective burden sharing

Vi har designet en stor survey med fire hoveddler. Den første delen måler incentiviserte oppfatninger om hvordan reduksjonen i vannforbruket under den siste tørken ble fordelt mellom fattige og rike i Cape Town. Den andre delen undersøker hva respondentene mener ville vært den rettferdige måten å...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Women on the Bench: The Role of Female Judges in Fragile States

Sidan 1970-talet har talet på kvinnelege dommarar gått dramatisk opp. Overraskande nok, er andelen kvinnelege dommarar ofte høgare i post-konflikt land enn i meir etablerte demokrati. Dette prosjektet undersøker om brå politiske omveltingar kan skapa handlingsrom for kvinner som gjer det enklare ...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Child care for childhood and business development

Om betydningen av barnehager for barns utvikling og mødrenes forretningsutvikling Kan støtte til barnehage forbedre (i) skoleresultater for barna og (ii) forretningsresultater for mødrene? For å kaste lys over disse spørsmålene, har vi gjennomført et felteksperiment i samarbeid med BRAC Uganda...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Addressing Local Barriers to Inclusive Education for Children with a Disability in the Sahel

Forskningsprosjektet tar for seg utfordringer forbundet med inkluderende utdanning for funksjonshemmede barn i Sahelområdet, med særlig vekt på Niger. Regionen er preget av fattigdom, sårbarhet og konflikt. Dersom bærekraftsmålene om utdanning for alle skal bli nådd, må man, som framhevet i artik...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo