0 antall prosjekter

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

TailorMade: Tailoring Server Processors to Application Characteristics for Sustainable Warehouse-Scale Computing

TailorMade tar sikte på å ta et sprang mot bærekraftig storskala databehandling, også kalt skybasert databehandling. Vi foreslår å spesialisere maskinvare, spesielt prosessorer, som brukes i disse datasentrene for å matche egenskapene til programmene som kjører på dem. Måten vi gjør databehand...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Neutron and gamma-ray imaging for real-time range verification and image guidance in particle therapy

Den mest vanlege strålemetoden brukt til å behandle kreftsvulstar, er energetiske fotonstrålar. Men denne metoden har ei stor ulempe: fordi energien som blir overført til vevet avtar, vil også friskt vev rundt svulsten bli råka av ein uønskt stråledose. Dette fører til seinskadar og bidrar til re...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Fluid monitoring for Heart Failure Patients

I Europa rammer hjertesvikt minst 15 millioner mennesker og forårsaker mer enn 1,8 millioner sykehusinnleggelser. Den estimerte årlige kostnaden for hjertesvikt er omtrent 2% av europeiske helseutgifter, noe som tilsvarer ca. 283 milliarder kroner. I Norge anslås sykehusets årlige behandlingskost...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Internet of Bio-NanoThings for Prediction and Prevention of Infectious Diseases

Det «Molecular Communications» -motiverte perspektivet brukes i «Clipeus» til å abstrahere problemet med tidlig oppdagelse av bakterielle infeksjoner. En klart definert sender (en bakteriell infeksjon) sender signal gjennom en kanal (biologisk vev) og videre til en mottaker (Bio-Nano-maskin). Kon...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nano- and micro- poro-elastic fog nets for water harvesting

Tilgang til ferskvann er grunnlaget for liv på jorden som skaper store begrensninger og krav til levende vesner i områder som strever med vannmangel, et problems som trolig vil øke med de voksende effektene av klimaendringer. Tåkenett er en veldig lovende og lav-kostnad vannoppsamlingsteknologi d...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Superconducting Triplet Spintronics: generation, control and application

Klassisk databehandling bruker elektronisk ladning for å overføre og manipulere informasjon. Elektroner har imidlertid andre kvanteegenskaper som ikke utnyttes i elektronikk. Spinntronikk undersøker bruken av egenskapen spinn istedenfor, eller i forbindelse med, elektronisk ladning. Ved å gjøre m...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MUNIN - Ultrasound detection, characterization, and treatment of (prostate) cancer

Tidlig diagnostisering er alfa og omega for et vellykket resultat av kreftbehandling. Ultralyd er en lettvint og portabel avbildningsteknologi som ofte er det første man undersøker pasienter med. For å kunne diagnostisere må man i ultralydbildene kunne skille mellom ulike vevstyper, friskt og mal...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

High Efficiency Micro-electromagnetic Energy Harvesting System for Self-powered Smart Environment--EMPOWER

Understøttet av den omfattende framveksten av trådløse sensornettverk (WSN) representerer Internet of Things (IoT) et potensial for en trådløst sammenknyttet verden som favner et bredt spekter av anvendelsesområder, slik som transport, bygg- og hjemmeautomatisering, helse, miljøovervåking, "smart...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Biosensoriske implantater for in vivo sanntidsmåling av stressindikatorer

Formålet med prosjektet er å utvikle et biosensorisk implantat (biomerke) for sanntidsmåling av fysiologisk respons på stress og sykdom in vivo hos fisk. Innovasjonen vil gjøre det mulig å kontinuerlig måle de primære stressparameterene glukose og kortisol for å gi et objektivt direkte mål på fis...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestfold og Telemark

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Miniaturised Optical ROad Sensor

Prosjektet nådde målet om å utvikle det sentrale MEMS-filteret med nye innovasjoner i nyutviklede speilbelegget som øker sensitiviteten til sensoren betraktelig. Det ble bygget et sensorsystem som ga vellykket klassifisering av is, våt og tørre overflater under kontrollerte forhold, men på grunn ...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

STEGS-2, Sensor TEchnology for Green and Safe Airplanes -phase 2

Memscap skal i samarbeide med sin industrielle partner Sensonor og to forskningspartnere ,Sintef og USN utvikle og etablere en helt ny MEMS teknologiplattform for produksjon av høykvalitets trykk sensorer for flyindustrien. Her vil det først og fremst være en helt ny trykk sensor familie for mot...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestfold og Telemark

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

31st International Conference on Defects in Semiconductors (ICDS)

ICDS is a biannual international conference bringing together the leading experts and students in the field, and aim to include all important advances in the field since the previous meeting. The conference is the 31st of its kind, with the first conference taking place more than 60 years ago in ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Integrated III-V Semiconductor Frequency Comb on a Chip

Lyspærer sender ut hvitt lys, som inkluderer det fulle spekteret av synlig lys fra 380 til 740 nanometer. I kontrast sender lasere ut en enkelt bølgelengde, noe som resulterer i et smalt spekter av lys. Men en ny type laserkilde kalt frekvenskam har dukket opp, som sender ut flere lysfrekvenser s...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Mikrofilament for optiske og katalytiske gassensorer

GasSecure produserer trådløse, batteridrevne gass sensorer. Første generasjon av sensorene er basert på en kombinasjon av optisk og akustisk gassmåling. Den akustiske sensoren kan si fra om endringer i gass sammensetning, men kan ikke si om den nye gassen er eksplosiv. Den optiske sensoren kan sk...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

InSense: A life-changing tool to solve global problems for urinary incontinence

Urinveisproblemer påvirker rundt 900 millioner mennesker globalt med en estimert kostnad på 1,4 billioner euro. Problemet vokser med den aldrende befolkningen og økende forekomst av diabetes og fedme. 80 % av pasientene kan helbredes eller behandles med riktig diagnose. Å bestemme riktig behandli...

Tildelt: kr 17,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Novel (M,Ga)2O3 thin films for two-dimensional electron gas devices

GO2DEVICE-prosjektet har som mål å bidra til utviklingen av nye komponenter for bruk innenfor kraftelektronikk. Kraftelektronikk spiller en avgjørende rolle for omforming, distribusjon og lagring av energi, og er helt nødvendig for at fornybare energikilder, f.eks. vindkraft, skal kunne tas i bru...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Micro Continuous emission monitoring analyser ensuring reduced emissions from on and offshore transport

Internasjonal maritim sektor frakter mer enn 80 % av alt gods globalt. Dette er den raskeste og mest kost-effektive måten å transportere de fleste typer gods på. Utslippene av miljøgasser er for øvrig betydelige. Beregninger gjort av DNV GL viser at ett containerskip slipper ut SO2 tilsvarende 10...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility III

I en verden i endring er robuste nasjonale infrastrukturer et viktig verktøy for å raskt kunne løse nye utfordringer. Over 550 akademiske og industrielle brukere har i 2022 benyttet seg av NorFab. De har tidligere utviklet og oppskalert produksjon av nanopartiklene for bruk i COVID-19 PCR testene...

Tildelt: kr 100,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

Norwegian Centre for CERN research

Siden 1954 har European Organization for Nuclear Research (CERN) vært det ledende forskningssenteret i Europa. I tillegg til å huse noen av de aller største laboratoriene i verden innen partikkelfysikk, så utfører CERN noe av den mest avanserte og interessante forskningen som eksisterer til dags ...

Tildelt: kr 182,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2027

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Teknisk mulighetsstudie av et potensielt nytt brukervennlig, nøyaktig og rimelig sensorsystem for EKG-måling og deteksjon av hjerteflimmer.

"Feasilbility-study" for et nytt sensorsystem for EKG-monitorering som er rimiligere og mer brukervennlig sammenlignet med det som er tilgjengelig på markedet i dag. Prosjektets overordnende mål er å utvikle, teste og verifisere et potensielt nytt brukervennlig, nøyaktig og rimelig sensorsystem f...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Antiferromagnetic Spinmechatronics

De fleste er kjent med at elektroner har egenskaper som ladning og masse, men de har også en tredje egenskap kalt spinn. Spinnegenskapen til elektronet ble først demonstrert i det berømte Stern-Gerlach-eksperimentet i 1922. I dette eksperimentet ble en partikkelstråle sendt gjennom et inhomogent ...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Agder

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Integrated photonic chip-based nanoscopy for pathology & the clinic

Målet med Nano2021-prosjektet er å utvikle avansert optisk mikroskopi ved bruk av fotonisk brikke for bruk i biovitenskap og i histopatologi. Den høye kontrasten, overlegne oppløsningen og det ikke-invasive aspektet gjør optisk mikroskopi uunnværlig teknologi. I løpet av 2022 demonstrerte teamet...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PETROMAKS2-Stort program petroleum

OPG11 optics

Innen optisk gassdeteksjon er det to typer gassdetektorer som dominerer: Punktdetektorer og linjedetektorer. Punktdetektorene måler gassen som når frem til detektoren og den må derfor stå nært potensielle lekkasjepunkter og vindretning tatt hensyn til. Linjedetektorer består av en lys emitter (se...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Biokompatible filmer for BeskYtteLse av en In Vivo sensor for måling av trykk i aggressive kroppsvæsker og vev

Millioner av kvinner og menn på verdensbasis lider av manglende kontroll over urinblæren som følge av skade eller sykdom [1]. Konsekvensene kan være svært invalidiserende for medisinsk og psykisk helse og er i tillegg sosialt belastende. Betydelige økonomiske kostnader er forbundet med tilstanden...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

InCharge - laserbasert trådløs lading

SINTEF MiNaLab har utviklet et patentebeskyttet MEMS-basert mikrospeil som har en viktig anvendelse innen trådløs, laserbasert ladning. Markedet for trådløs ladning vokser raskt og forventes å nå $71 mrd i 2025 med økt penetrering i konsumentmarkedene, i følge ResearchAndMarkets. SINTEF sin te...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Gassdeteksjon med safeSource og digitalisering for maritim sektor

Prosjektets overordnede idé er å utvikle en optisk gassdetektor med en ny infrarød kilde som kjernekomponent. Både vedlikehold og sikkerhet skal forbedres i forhold til dagens løsninger, samt tilpasses behov for digitalisering i Maritim sektor for dagens marked og i tillegg forberedes fremtidige ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

OCEAN TAG: Tag for Identifisering, Posisjonering og Sporing av objekter under vann.

Livet i havet er vårt felles ansvar. Fiskeridirektoratet (FD) sier i sin handlingsplan for 2021 - 2026 at i et langtidsperspektiv, utover handlingsplanens fem år, er det overordnete målet for FD at deres opprydningstiltak skal bli overflødige. Over tid ønsker FD at systemer, materialer og teknisk...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

RedOx - Unikt rødt fosformateriale som muliggjør rimelig produksjon av LED med varmt hvitt lys.

LED-lys (light-emitting diode) er en relativt ny type lysteknologi, som sammenlignet med glødelyspærer er energieffektive og har meget lang levetid. Siden 2010 har salgsveksten av lyspærer med LED-teknologi vært eksepsjonelt høy, og stjeler markedsandeler fra tradisjonell lysteknologi på tvers av...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Improved efficiency for solid-state Neutron DETectors (INDet)

Utviklingen innen kjernefysikk og økt bevissthet rundt effekten av strålingseksponering på mennesker, har ført til behov for nye metoder og instrumentering innen strålingssensorfeltet. Bruk av avanserte strålingssensorer er svært viktig for samfunnet, og har en rekke bruksområder i medisin, og er...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

International Nanoscience Student Conference 2018

INASCON is an annual, four-day conference organized by students, for students, aiming to attract early-career scientists from nanoscience, nanotechnology and nanomaterials-related degrees or disciplines. The first INASCON conference was held in Silkeborg, Denmark in 2007 and since then has been h...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage