0 antall prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digitale formidlingsmuligheter for kulturarven – et FOU nettverk

det har blitt avholdt to seminar i perioden der begge delte best practice og satte aktører i kontakt med hverandre. Det har også blitt etablert en styringsgruppe som skal fortsette arbeidet videre.

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Kapasitetsbygging og bruk av eventer til bærekraftig steds- og næringsutvikling

Hovedmålet med dette forprosjektet var å mobilisere event-interessenter som reise- og kulturaktører, lokal og nasjonal varehandel og andre tjenestenæringer til forskningssamarbeid for å styrke konkurranseevnen gjennom økt næringsrettet forskning på eventer. Gjennom forprosjektets aktiviteter ønsk...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Travel Data Analytics

Formålet med forprosjektet "Travel Data Analytics" er å etablere et samarbeid mellom G Travel Tvete AS og SINTEF Digital rundt et mulig hovedprosjekt innen automatisering av reisebestillinger. Aktivitetene i prosjektet inkluderte en analyse av verdikjeden for å finne mulige samarbeidspartnere og ...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ekte opplevelse, samskaping og digital innovasjon – Innovative onsite og online løsninger i kulturbasert opplevelse og reiseliv

Prosjektet skal lede frem til en søknad til utlysningen ?Collaborative Project to Increase Research-based Innovation in Selected Service Industries?. Prosjektet vil mobilisere åtte bedrifter med direkte eller indirekte tilknytning til kulturbasert opplevelse, til å forplikte seg til et treårig ...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

COMMUNITY ENGAGEMENT- BUILDING A FRAMEWORK TO ENSURE LOCAL ENGAGEMENT AND REPRESENTATION IN EXPEDITION CRUISE MANAGEMENT STRATEGIES

Press release AECO Social Media AECO & The Arctic Sustainability Lab Presentations: AECO Annual meeting, Greenland Cruise Workshop, Balancing Act Kick Off Meeting.

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Etablering av reiselivsnettverk for samarbeid og styrket FoU-innsats for opplevelsesutvikling i kyst og skjærgård utenfor Kragerø, hele året

Formålet med prosjektet var å etablere et formelt samarbeid i form av nettverk bestående av private reiselivs- og opplevelsesaktører (herunder både overnatting, transport, aktiviteter, kulturaktører, handel etc), kommunen, virkemiddelapparatet, FoU-institusjoner og representanter fra lokalsamfunn...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Tuddal Markedshage - et fyrtårnprosjekt for integrert kultur- og naturopplevelse

I innledende fase ble det innhentet en del informasjon og etablert et nettverk av ulike samarbeidspartnere. Prosjektet har som mål å etablere seg med kunnskapspartnere til et fremtidig innovasjonsprosjekt. Vi har et ønske om å bli mer selvforsynt og sirkulære. Vi vil etablere en høyfjellshage, 85...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nettverksarbeid for utvikling av SMB-er

NA

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

FoU-agenda for gjenreisning og vekst i norsk reiseliv 2020-2024

Formålet er å øke næringsrettet FoU-aktivitet for reiselivet for å underbygge endringsbehovet i næringen etter Covid-19 pandemien. Utvikling av felles FoU-agenda for reiselivsnæringen skal resulterer i utforming av flere søknader til Forskningsrådets annonserte utlysninger (bl.a. Kompetanse- og s...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Sustainable Tourism in Svalbard: A Balancing Act

«Bærekraftig turisme på Svalbard: En balansekunst» (kortnavn BalancingAct) er et samarbeid mellom et tverrfaglig forskerteam og to turismeorganisasjoner Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO) og Visit Svalbard. Vi ser på hvordan turismenæringen kan utvikle nye og bærekraftige pr...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

In situ system for snølagring for alpinanlegg

Snølagring fungerer til og med i Oslo! Snø fra en vinter til den neste blir en nødvendighet for stadig flere vintersportsanlegg verden over. I et globalt klima i endring med mer vær og kortere kuldeperioder fungerer bevaring av snø uavhengig av vær. Det er en klimavinner. Snølagring skjer ute...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

Top financing ESR 10 in Supporting the interaction of Humans and Automated vehicles: Preparing for the Environment of Tomorrow (SHAPE-IT)

The overall goal of SHAPE-IT is to enable rapid and reliable development of safe and user-centered automated vehicles (AVs) for urban environments. Vehicle automation has been identified as a game-changer in transport, promising substantial reductions in road-traffic fatalities while improving mo...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Ukjent Fylke

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

VErdiskapande Kundeopplevingar i kulturdestinasjonen Sunnfjord

Med utgangspunkt i kulturopplevingar arbeider prosjektet med å auke verdiskapinga knytt til besøkande i Sunnfjord ved å kople saman kultur, reiseliv og handelsnæringa. Målsettinga er å innovere slik at ein samla sett får fleire besøkande, lengre opphald og høgare inntjening per besøkande. Gjennom...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Innovativ festivalpakketering Inferno Metal Festival og Beyond the Gates

Inferno Metal Festival har i over 20 år vært et sentralt sted å oppsøke for metalfans fra hele verden. Hver påske strømmer metalfans fra over 50 land til Oslo for å feire metalmusikken og det sosiale samholdet som denne unike festivalen bygger. Norge er et Mekka for fans av ekstrem metal/Black Me...

Tildelt: kr 13,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

PATHWAYS - towards reduced climate footprints in everyday and long-distance leisure mobilities

Prosjektet 'PATHWAYS towards reduced climate footprints in everyday and long-distance leisure mobilities' undersøker folks realistiske respons til en fremtid med mindre klimaavtrykk fra korte og lange fritidsreiser. Studien svarer på manglende kunnskaper om potensialer for redusert klimaavtrykk f...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

SUSTAINABLE ARCTIC CRUISE COMMUNITIES: FROM PRACTICE TO GOVERNANCE

For arktiske kystsamfunn kan ankomst av cruiseskip gi økonomiske muligheter, for eksempel ved å tilby turer til lokale attraksjoner og tilby tjenester for cruiseskip. Likevel har ankomsten av cruiseskip vært debattert i media og akademia på grunn av negative sosiale og miljømessige konsekvenser. ...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

KLIMAFORSK-Stort program klima

Aviation in a low-carbon society

Ved starten av året publiserte vi en artikkel om hva som forklarer støtte til restriksjoner på fritidsreiser med fly basert på klimahensyn og basert på smittevern. Basert på statistiske analyser av en spørreundersøkelse finner vi at det er de samme faktorene som forklarer støtten til restriksjone...

Tildelt: kr 15,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

ICE BREAKER Reducing the agronomic and economic impact of ice damage on golf courses and other grasslands

Dekking med tett plast før vinteren gir mindre isskader på golfgreener. Ved inntil 120 dagers dekkeperiode er det liten fare for at gress på sandbaserte greener skal ta skade av for lite oksygen (O2) eller for mye CO2 under plasten. O2-konsentrasjonen er høyere og CO2-konsentrasjonen lavere med p...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Public Procurement of Critical Services - Analysis of Effects on Societal Safety

Hovedmålet i ProCritS, som er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Universitetet i Oslo og NTNU samfunnsforskning, er å undersøke effekten offentlige anskaffelsesprosesser har på organisasjoner som utfører kritiske tjenester innen samfunnssikkerhet og beredskap. Forskningsresultatene vi...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Smart, transparent and sustainable food supply chains

DigiMatprosjektet handler om å utnytte mulighetene som ligger i IKT og moderne teknologier i kombinasjon med logistikkompetanse for å utvikle en mer effektiv verdikjede for norske dagligvarer. Gjennom smart planlegging og styring kan vi øke ressursutnyttelsen og redusere sløsing og matavfall - og...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Detection of weak snow layer on skis using radar and machine learning

Populærvitenskapelig framstilling Sknow BIA-prosjektet omfattet utvikling av maskinvare med radar og antenner for montering på fjell- og randoneeski, programvareutvikling for analyse og tolkning av radardata, maskinlæring for automatisering av analyse og tolkning av radardata med bruk av moderne ...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

Hjelp fra forskere til kartlegging av barn og barnefamiliers adferd når det kommer til ferieplanlegging samt bruk av ulike plattformer.

Bædi & Børdi er en gründerbedrift som utvikler en digital reiseguide for barn. Dette først og fremt i form av en app, men vi utvikler også spill, filmer, leker mm i et større konsept. Vi er foreløpig de eneste i verden som tilbyr et slikt konsept og det er derfor mye å finne ut av på egen hånd. S...

Tildelt: kr 67 500

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Nordland - Nordlánnda

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

REISEFORSK - Digitale verktøy for å påvirke kjøpsadferd hos Kvalitetsturisten som skal velge - eller har valgt - Norge som reisemål!

Reiselivsbedriften Up Norway pakketerer, tematiserer og formidler norske reiseopplevelser til primært internasjonale reisende gjennom en digital plattform. Selskapets visjon er å gjøre det enkelt for internasjonale reisende å velge Norge som reisemål. Up Norway bruker teknologi til å nå ut til de...

Tildelt: kr 38 400

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Bridging diverse knowledges for improved salmon management: Linking cultural and biophysical dimensions

SALCUL-prosjektet tar utgangspunkt i laksens kulturmiljø i Namsen/Namsenfjorden og Deatnu-Tana/Deanuvuotna-Tanafjorden for å løfte fram mangfoldet i praksiser, kunnskap og betydninger som knytter seg til laks som både biologisk og kulturelt fenomen. I tillegg legger prosjektet vekt på å utarbeide...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Innlandet

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

N2 - Høyere opp i Verdikjeden - Leverandørutviklingsprogram for Nord-Norge

Visjonen til N2 har vært å utvikle fremtidens leverandører i Nord-Norge. Dette oppdraget har prosjektet fått gjennom Regjeringens Nordområdestrategi fra 2017 som har resultert i det nordnorske pilotprosjektet N2. Eierne og samarbeidspartnerne i prosjektet består av våre to / tre nordligste fylkes...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

OPPLEV TELEMARK Følgjeforsking 2019

Til Telemark AS har i dag god etterspørsel, men vi ønskjer å auke omsetnaden ved å bli større i dagens marknad og identifisere nye marknader. Reiselivsnæringa framstår som ein slik marknad. Skal vi lykkast med dette må vi bli meir synlege på tvers av plattformer og kommunikasjonskanalar. Tiltak i...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestfold og Telemark

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Norsk senter for berekraftig klimatilpassing - Noradapt

...

Tildelt: kr 25,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUSFOOD2: Towards Sustainable Food and Drink Choices among European Young Adults: Drivers, Barriers and Strategical Implications

De fleste forbrukere hevder at de er villig til å kjøpe bærekraftige matvarer, likevel er andelen bærekraftig mat i totalt forbruk fortsatt lav. For å forstå årsakssammenhengen til dette kreves videre undersøkelser av hvilke faktorer som påvirker den reelle bærekraftige atferden. Eksisterende for...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

Opplevelser for alle

BESØKENDE MED FUNKSJONSNEDSETTELSER MØTER BARRIERER I NORSK REISELIV Målet med prosjektet har vært å utvikle kunnskap som skal brukes til å tilrettelegg for et mer tilgjengelig reiseliv i Norge, og dermed nå ut til et større marked og bidra til økt verdiskaping i reiselivsnæringen. Teoretiske ...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Nordland - Nordlánnda

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

Utvikling og etablering av en testsone for fremtidens bærekraftige reiselivsopplevelser og levedyktige lokalsamfunn

Globalt reiseliv er i endring. Denne raskt voksende næringen skaper både engasjement og muligheter, og setter noen av vår tids samfunnsutfordringer på den nasjonale agendaen. Dagens og fremtidens reiselivsnæring er avhengig av levende lokalsamfunn. Men hva skjer med norsk reiseliv hvis lokalsamfu...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Nordland - Nordlánnda