0 antall prosjekter

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Japan - Etablering av prosjektsamarbeid mellom AIST (Japan) og NTNU

...

Tildelt: kr 63 239

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GENDERNETPLUS-GENDER NET Plus Cofund

Overcoming the Entrepreneurial Ecosystem Gender Divide: A Cross-Cultural Perspective

...the cultural embeddedness and interactions of gender, technology, entrepreneurship and innovation...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Etablering av norsk-japanske samarbeidsprosjekter innen offshore og blå vekst

...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Agder

INT-BILAT-BILAT-ordningen

JAPAN: Forprosjekt for fleksibel, adaptiv og intelligent automatisering ved hjelp av mikro- og nano sensorer

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Innlandet

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Japan - Network for investigations of radiation and light soaking stability of Si based materials, solar cells and related devices

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Akershus

MARKSAM-Marked og samfunn

Det japanske markedet for lakseprodukter.

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Reisestøtte til internasjonalt samarbeid på PEM brenselceller og Li-ion og NiMH-batterier relatert til FME MoZEES

...

Tildelt: kr 75 723

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Akershus

KUNSTI-Kunnskapsutviklling for norsk språkteknologi

HandOn - Hybrid Acquisition in a New Domain of ``Oversetting'' from Norwegian

...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Oslo

OST-Øst-Europa-programmene

Gender, Violence and Democracy in Western Balkans

...main objective of the project "Gender, Violence and Democracy in West Balkan" is to...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Comparing Norwegian and Japanese energy system and the cultural and historic role of craftspeople

...det er en mye større andel prefabrikkering i Japan, noe som kan bidra til å gi en større...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Nuclear shapes and resonances, Japan-Norway collaboration on research and education

...experiments to study exotic nuclei at RIKEN, Japan, and complementary experiments at Springer 8,...their travel to the experiments at RIKEN, Japan, Springer8, Japan and at the Oslo Cyclotron,...ansatte og erfarne forskere, både i Norge og Japan, for å diskutere og planlegge nye felles...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Understanding gender imbalances among university professors: the shaping and reshaping of epistemic living spaces

...departure is the observation of considerable diversity with respect to the gender balance of...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Mobiliseringsstøtte til å initiere FoU-samarbeid med Japan og Korea innen robotisering av eldreomsorg.

...(3. kvartal 2022) 2. - Workshops i Korea og Japan, med prioritering av FoU-områder og...strategisk på landene Ungarn, UK, Korea og Japan, hvor vi gjennom samarbeid innen andre...krever samarbeid med FoU-miljøer i Korea og Japan, jevnlig tilstedeværelse for å kunne fungere...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Norwegian-Japanese Aluminium alloy Research and Education Collaboration - Phase-2

...both with academia and industry in Japan, as a basis for stronger and more formalized...aluminiumsindustri og akademia i Norge og Japan, og oppnådde internasjonal anerkjennelse...NTNU-studenter på industriopphold ved YKK i Japan, samt 3 PhD studenter fra Tokyo Tech i Norge,...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

How To Persuade People of Gender Equality in Language: A Cross-Cultural Comparison

...

Tildelt: kr 91 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Ukjent Fylke

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Japan - bilateral collaboration on materials characterization of wooden cladding for sustainable building envelopes

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Enhanced Ultra Wideband Antennas and Propagation for In-Body-to-On-Body Wireless Communications

...system through the use of polarization diversity, (3) Use of an optimal on-body dielectric...

Tildelt: kr 29 307

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Process Modelling for Technology for First-Responders

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Process Modelling for Technology for First-Responders

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Agder

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Circular Manufacturing research and educational collaboration with India and Japan

...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Re-visiting Gender in Development: Complex Inequalities in a Changing Asia

...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPIURBAN-Urban Europe

Critical Placemaking for Inclusive Cities

...through the lens of social inclusion, diversity and the UN’s Sustainable Development Goals....

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Reisestøtte til etablering av samarbeidsnettverk i USA og Japan

...

Tildelt: kr 26 943

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Diversity in the Norwegian News Media Landscape: A Hybrid Model for Evaluating Media Policy

...and empirically grounded analysis of the diversity of the Norwegian news market. The main...by mobilizing data to analyze the diversity i n the output, emerging news logics, and...primary research objective of analyzing the diversity levels in the Norwegian news media: 1) To...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Vestland

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

Gender in the Deliberative Public Sphere

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Gender in poverty reduction. Critical Explorations of Norwegian Aid Policy on Gender Equality and Womens Rights

...in encounters between diverging notions of gender, gender equality, and womens rights. In line...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Intelligent Circular Manufacturing research and educational collaboration with India and Japan

...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Innlandet

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Japan - Oil Spill Detection System - Sea Surface Radar Monitoring

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Akershus

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Japan - Social Science Research with Japan

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Kjønn, eierskap og lokal kultur Gender, ownership and local culture

...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Nordland - Nordlánnda