8 892 prosjekter

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Nursing Home 2030 - Pre-project for Health Pilot

Nursing home 2030 is a pre-project to establish the basis for an application to the programme Health Pilot. The aim is to develop a service robot that can contribute to new, sustainable working methods in nursing homes. This is thus an effort to respond to the increase in staffing needs in the he...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Smart, scalable and agnostic IoT device management platform to bridge the competence gap in the industry 4.0 revolution

Our company has developed the qbee.io platform, a unique platform that is vendor agnostic and does not require software development or containers, thus saving time and costs to IoT companies and ensuring IoT devices are secured, updated, connected and remotely accessible. The solution provides cl...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Intelligent fishing utilizing autonomous underwater drones (AUDs) PES support

ECO Trawl replaces trawl doors by a patented autonomous underwater drone solution (AUD) which enables a completely new and intelligent way of low impact trawling placing us as a leader in Sustainable Ocean Harvesting. The powerful electric AUDs are placed where the trawl doors are today. The easi...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Transformit - Datadreven digital transformasjon

Digital transformasjon er å levere verdi på en ny måte som krever både en strategisk endring av organisasjonen og utvikling av nye digitale teknologier. At fremtidens måter å gjøre digital transformasjon på skjer gjennom plattformer er åpenbart når man ser på verdens største firma som Apple, Goog...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Novel cardioprotective drug candidate

Utvikling av betennelsesdempende legemiddel til bruk ved hjerteinfarkt. Hjerteinfarkt er en av de mest fremtredende sykdommene innen hjerte og kar relatert sykdom. Hovedmålet med dette kvalifiseringsprosjektet er å gjennomføre en dyre-studie for å etablere bevis for at vårt nye kandidatlegemiddel...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Innovative strategies for cell wall disruption towards enhanced extraction and digestibility of value-added microalgal bioactives

Celleveggforstyrrelse av mikroalager er et kritisk første skritt for utvinning og økt fordøyelse / biotilgjengelighet av viktige forbindelser som lipider og proteiner for akvakulturmat / råstoff, pigmenter, vitaminer og forbindelser med høy merverdi som Astaxanthin (rødt pigment som brukes i laks...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

KVAL: SPOT-ON – Monitoring system for animal production

Gledelige nyheter fra forskningsverden: SPOT-ON-teknologien har fått støtte fra Norges forskningsråd Forskerne Marianne Oropeza-Moe og @Tore Framstad ved NMBU - Norwegian University of Life Sciences samarbeider med Kyrre Delin Fredriksen og Mads Martinussen/ Inventas, om å utvikle og teste en ny...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Rogaland

EUROSTARS-EUROSTARS

E! 115062 - Hypnos: game-changing EEG device for sleep improvement

Klokka er fire om morgenen. Du ligger våken og sjekker klokken. Dette kan være noe du selv har opplevd, da det rammer rundt 1 av 4 voksne i Europa. Når denne type søvnforstyrrelse oppstår gjentatte ganger - minst 3 ganger i uken og i over 3 måneder – defineres det som kronisk insomni. Over tid på...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Hjemmesykehus for voksne pasienter

Dette phd- prosjektet utforsker hjemmesykehus for voksne pasienter som har behov for langvarig intravenøs antibiotikabehandling, der samhandling mellom sykehus og kommune samt bruk av teknologi for trygghet og avstandsoppfølging er sentralt. Hjemmesykehus er et begrep for helsetjenester i form av...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Møre og Romsdal

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Forprosjekt EgoH– e-plattform for god oral helse

Munnhelsens betydning for generell helse blir stadig tydeligere; det er blant annet vist sammenheng mellom dårlig munnhelse og hjerte-karsykdommer, kreft, lungesykdommer, diabetes, Alzheimer og til og med Covid-19. Likevel er det å ivareta munnhelsen lite innarbeidet i norske helseinstitusjoner o...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

KVAL: C2C - CH4 to Crop - Methane cleaning catalyser

Metan (CH4) er en drivhusgass som er ca 28-36 ganger med potent enn CO2. Dette betyr at for hver enhet CH4 som slippes til atmosfæren, tilsvarer dette 28-36 enheter CO3. Fangst, binding, utnyttelse og lagring (CCUS) av CO2 har et høyt fokus og et viktig tiltak for å redusere utslipp av drivhusgas...

Tildelt: kr 0,44 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Low Level Light Therapy solution for healing and protecting managed bees combined with precision beekeeping tools.

Beefutures combines biotechnology, data science and 30 years of apicultural R&D to craft a game changer tool in beekeeping & pollination that addresses new trends and challenges of the beekeeping industry. We want to introduce Onibi, a revolutionary Low Level Light Therapy (LLLT) to heal bees fro...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

SpermAct: A novel boar sperm cell activator for improved pork production.

Spermatech AS har identifisert og karakterisert stoffer som øker svømmevnen til spermier isolert fra gris. I samarbeid med Norsvin har Spermatech AS gjort to feltforsøk med henholdsvis 27 og 440 produksjonspurker og vist at stoffene, som kalles aktivatorer, positivt påvirker antall avkom etter ku...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Prone Biopsy system (Probios)

Brystkreft er den vanligste krefttypen blant kvinner og en av de viktigste årsakene til kreft over hele verden. For å stille en diagnose kreves det både bildebehandling av kreftsvulsten/celleforandringen (hovedsakelig mammografi og ultralyd), kombinert med en biopsi for å bekrefte patologien. Det...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

GeoSim Go2Market

Flowphys has developed, validated, and demonstrated several flow assurance simulator software tools (TRL6/7) through 6 geothermal research projects (5 H2020 and 1 Eurostars). These simulators are tailor-made for geothermal energy and includes novel geofluid models; dynamic & steady-state, single-...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Genes2behave - Using vision-related behavioral traits in commercial breeding programs for pigs.

Dårlig økonomi og økt etterspørsel fra forbrukere etter kjøtt produsert med god dyrevelferd har endret rammene for svineproduksjonen. Gårdene er større og med høyere dyrebelegg. manuelt arbeid har blitt automatisert og dyr-menneske interaksjonene er færre. Dette er faktorer som påvirker miljøet g...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Innlandet

NAERINGSPH-Nærings-phd

Mangfoldsledelse i tverrkulturelle bærekraftige industriprosjekter

Ledere som vil være med på å forme fremtidens næringsliv, må forstå globalisering og internasjonalisering, og raskt utvikle bærekraftige strategier og forretningsmodeller som tar hensyn til flerkultur. Dette må de gjøre ved å erverve seg mangfoldskompetanse og samarbeide på tvers av kulturelle sk...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114767 SmartXTag: Innovativ UHF RFID tag for fisk med anti kollisjon, lesbarhet og fleksibilitet

SmartXTag vil utvikle erstatningen til dagens elektroniske fiskemerking. Prosjektet er et samarbeid mellom RFID Solutions, Havforskningsinstituttet og britiske Omni-ID. Fisk merkes i dag i stor skala for å hjelpe forskere med å holde bestanden under oppsikt. De holder kontroll på fisk sin vandrin...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Industrial Internet of Things based Smart Warehouse Management System

IIoT-basert smart lagerstyringssystem Prosjektet har som mål å utvikle et smart lagerstyringssystem til bruk for Equinors nye flytende produksjonsskip Johan Castberg. Tanken er at et slikt system skal effektivisere og modernisere Equinors lagerfunksjoner ved hjelp av digitalisering og automasjo...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Rogaland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Capture is a digital plattform that connects and incentivises all stakeholders in the recyling chain and revolutionises the way we recycle.

With the capture project we aim for: 1: Making it easier and more attractive for waste creators to separate waste, especially outside the home to improve rule adherence 2: Helping waste creators to access higher-value waste, especially in countries with less developed recycling infrastructure, re...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Project “OffPAD” - Optimizing balance between high security and usability. An innovative approach to endpoint security.

OffPAD AS er et norsk oppstartsselskap grunnlagt i 2017 av Inven2, Petter Taugbøl og Jan-Erik Skaug for å kommersialisere en norsk patent på en innovativ enhet for sikker ID og tilgangskontroll i virksomheter - OffPAD er en pioner innen trådløs, biometrisk autentisering. OffPAD leverer en topp mo...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Soraytec Smart Meter SSM - transformation of the old European grid into a digitalised smart grid

In most regions, the electricity distribution market is a natural monopoly ruled by authorities and Distribution System Operators (DSO). The most important market trends are grid digitalisation, the need to optimise grid operations and the decentralisation of energy resources. Our target customer...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestfold og Telemark

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Digital samhandling i akuttkjeden

Bakgrunnen for prosjektet er samhandlingsprosjekt “Akuttkjeden i Telemark” 2016-2020. Målet var å styrke den akutte helsetjenesten, og ambisjonen var å skape Norges beste akuttkjede. Prosjektet har styrket kvaliteten og pasientsikkerheten i den akutte helsetjenesten. Samhandlingen og tilliten mel...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Agder

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Software Application for Navigation in Endovascular Repair

Endovaskulær behandling er et alternativ til åpen kirurgi for mange pasienter med ulike sykdommer i hjertet eller blodåresystemet. Behandlingen er effektiv og mer skånsom, med raskere bedring og mindre behov for lange sykehusinnleggelser. Dette prosjektet fokuserer hovedsakelig på aortaaneurismer...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Pre-project for the first Norwegian electric seaplane

Luftfart er essensielt for norsk samfunn og industri som et effektivt transportmiddel for mennesker og varer over Norges uftfordrende topografi (eks. lang kyst og fjellendt terreng). Dette medfører imidlertid høye miljøkostnader på grunn av de høye CO2-utslippene knyttet til flyreiser. Faktisk øk...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling av selvforsynt oppdrettsmerd for åpent hav med fokus på fiskevelferd ved bruk av fullskaladata fra pilotprosjekt

Aker Solutions utvikler sammen med Norway Royal Salmon et oppdrettsanlegg for åpent hav hvor fiskevelferd, personsikkerhet og driftsoperasjoner skal ivaretas på best mulig måte. En av utfordringene med havbruk i åpent hav er bølgeforholdene som er vesentlig kraftigere enn i områdene hvor det va...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Batteri som spenningsstøtte

BaSS har som mål å legge til rette for at batterisystem blir et alternativ til nettforsterkning ved spenningsutfordringer, der dette er den mest samfunnsøkonomisk rasjonelle løsningen. Flere ulike tjenester for spenningsstøtte kan være aktuellei samme kraftnett (eng.: value stacking). Det er utfo...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E! 114575 - SpotMe: Sustainable Power Operation Through Mobile Electric Fast Charging Units with ESS for Grid Peak Shift

Målet med SpotMe-prosjektet har til hensikt å utvikle en mobil “Distributed Energy Resourse” (DER) basert på “a mobil hurtigladingssystem "EV'er + batteri + mobilitet = Fleksibel DER for nettoperatører og kritisk infrastruktur. Vekst i elektrisk kjøretøy (EV) utvides eksponentielt i global skala....

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Genetic improvement of feed efficiency of Norwegian Red cows

Hovedmålet med prosjektet er å finne ut hvordan vi kan avle fram ei ku som utnytter fôret bedre. Det vil gi en mer effektiv produksjon av mjølk og kjøtt og være bra både økonomisk og fra et ressursutnyttelse- og klimaperspektiv. Systematisk avl for bedre fôrutnyttelse er mulig, men krever informa...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Trygg Rakfisk - Ny teknologi for økt mattrygghet i rakfiskproduksjon

Rakfisk er et populært og tradisjonsrikt produkt som er unikt for Norge. For mange er det en uunnværlig del av maten som spises rundt julehøytiden. Rakfisk er ørret eller røye som modnes i saltlake over flere måneder ved lav temperatur. Dette gir en karakteristisk smak. Rakfisk har vesentlige utf...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Innlandet