0 antall prosjekter

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Norway-India-Bangladesh consortium for Hilsa aquaculture in South Asia

Macher Raja Ilish "hilsa the king of fish" as known in Bangladesh is one of the world?s most cultural important fish. It is the national fish of Bangladesh and extremely popular in the Indian states of West Bengal, Orissa, Tripura and Assam, known by a wi de variety of names, and perhaps consumed...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Journal of Nordic Working Life Studies

Each year four issues will be published. The journal is published electronically in Open Access. Each issue will contain 5-8 peer reviewed articles. All articles are reviewed by two anonymous referees. Some issues will have a specific theme. In addition e ach issue will contain editorial articles...

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Nordic Social Work Research

Nordic Social Work Research aims to promote and disseminate high quality research on social work in the Nordic countries by publishing peer reviewed original articles, with social work understood in a broad sense, including practices as well as conditions and policy. Nordic Social Work Research...

Tildelt: kr 46 099

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Norma, nordisk tidsskrift for maskulinitetsstudier

Se vedlegg A.

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

POLRES-Polarforskning POLRES

Snow distributiion modelling in Artic climate using digital camera observations for data assimilation

...

Tildelt: kr 76 519

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

POLRES-Polarforskning POLRES

Relationships between fracture patterns and lithologies of the De Geerdalen formation, Svalbard.

...

Tildelt: kr 37 398

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Svalbard

POLRES-Polarforskning POLRES

Nutrient Cycling in Artic Rivers

...

Tildelt: kr 67 832

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

POLRES-Polarforskning POLRES

From outcrop to simulator (II)

...

Tildelt: kr 62 799

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Vestland

POLRES-Polarforskning POLRES

Influence of ground topography and wind on snow stability in High Arctic Svalbard

...

Tildelt: kr 14 407

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Svalbard

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Nordic Journal of Migration research

NJMR ble etablert i 2010 av Nordic Migration Research etter sammenslåing av Norwegian Journal of Migration Research (2000-2010) og Finnish Journal og Ethnicity and Migration (2006-2010). Tidsskriftet publiserer artikler av høy akademisk kvalitet i feltet internasjonal migrasjon og etniske relasj...

Tildelt: kr 51 999

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Strategic Core Activities for the Space Physics group at the University of Bergen (SCASP-UiB)

Prosjektet omhandler både sol-jord vekselvirkning (Cluster), konjugert nordlys (global avbildning) og studier av jordiske gammaglimt. Postdoc/forsker som er knyttet til prosjektet har delvis fokusert på jordiske gammaglimt og Cluster studier, som avtalt. Prosjektet knytter seg også opp ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

GBIF - Arrangement av Governing Board- møte september 2012

Global Biodiversity Information Facility -GBIF- er en infrastrukturfasilitet som har til hensikt å gjøre primærdata om jordas biologiske mangfold fritt tilgjengelig for alle over internett. Norge har vært medlem siden 2004. GBIF arrangerer sitt overordn ede styringsmøte (Governing Board-møte) e...

Tildelt: kr 0,51 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

INFORMED- Increased Efficiency: Moving from Assumed Quality to Online Measurement and Process Control

Prosjektet INFORMED har jobbet med utfordringer innen områdene online overvåking og prosesstyring i matvareindustrien. Konsortsiet identifiserte sentrale måletekniske utfordringer og nye teknologiske verktøy som kunne gi muligheter på kort og lang sikt. Målet i dette prosjektet var å utvikle tre ...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

The challenges of building trust: Reputation and brand management in municipalities

Omdømmebygging i norske kommuner fremstår som særegen i internasjonal sammenheng og var svært populært da vi søkte om midler til vårt forskningsprosjekt. Dette var en trend som ble understøttet av nasjonale myndigheter, blant annet gjennom opprettelsen av Distriktssentrets omdømmeskole og «Saman ...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

My Mobile and Smart Health Care Assistant

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

INNOvative Social sciences approaches to European Energy seCurity

To prepare and submit a project proposal to the EU FP7 (SSH-2012-2.2-2 small or medium-scale focused research project (European energy security, including its economic dimension)) entitled "Energy Security in Europe (ENSURE)", in cooperation with The Cen tre for European Policy Studies (CEPS) (B...

Tildelt: kr 29 812

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Viken

POLRES-Polarforskning POLRES

Utgiftsprosjekt - Samarbeid med sysselmannen på Svalbard RIS- databasen

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Strengthening ICT-enabled care for people with dementia in Europe

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Open Educational Resources; learning for all

PES Application for writing and participating in a project run and managed by Professor Lizbeth Goodman (lizbeth.goodman@ucd.ie) phone: +353 (0)1716 7945 The SMARTlab Research Institute School of Education Roebuck Castle University College Dublin The go al of the project is: EurAFLOE?s network ...

Tildelt: kr 90 000

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

FAGKONFERANSEN: Makten i Marine Nettverk

Norge er verdens nest største sjømateksportør og samtidig ledende innen marin næringsvirksomhet, teknologi og vitenskap. Norge er kjent for rimelig effektiv marin regulering. Vestlandet er et kraftsentrum i sektoren, nasjonalt og internasjonalt med Fisker idirektoratet, Havforskningsinstituttet o...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Vestland

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

European Citizenship and Worker Mobility

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Air assisted off shore supply and service vessels

ESI proprietary technology Air Supported Vessel (ASV) has been developed over a 10-year period with focus on smaller to medium size boats and crafts. It has been an ambition for the stakeholders to adapt the patented ASV technology within other segments. The project wants to target typical large...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Vestfold og Telemark

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Reliable Systems for Human Monitoring and Control

...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Integrated Satellite terrestrial network for European Institutional Missions’ Communications

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Security Personal Helper based on Enhanced Reputation, Identity management and Cryptographic data Storage

...

Tildelt: kr 43 450

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Trustworthy e-health Promotion Network

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Urban life and the emergence of new status claims and status relationships

...

Tildelt: kr 51 879

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Managing Operational Performance in Ship management

To sustain the estimated development in the world economy, transport and in particular maritime transport will continue to grow. The environmental impact of this challenge can only to certain extent be mediated through technological means. The most viable solution for improving the environmental...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Vestland

RFFALLE-Sentral RFF-pott til adm.og st

Ny teknologi innan akvakulturnæringa

De tre regionale forskningsfondene søker med dette om 10 millioner kroner til en felles utlysing innen teknologiutvikling i akvakultur. Teknologisk utvikling innen akvakulturnæringen synes å være et svært viktig supplement til det brede fokuset på sykdom sproblemer, men er ikke dekket av andre s...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Bunkering gas as fuel for ships

The development of technical solutions includes the evaluation of bunker requirements of LNG fuelled ships based on existing and new regulations which are currently under development (MSC.285(86), International Code for Gas as Ship Fuel (IGF-Code) 2014). Considering the different specifications ...

Tildelt: kr 0,79 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Viken